Menu

Branche Kartonnage (LogiSal)

Voor actuele informatie zie www.pensioenfondspgb.nl

De geautomatiseerde levering van loon- en pensioengegevens aan PGB gaat via de UPA naar PGB.

Uw administratie is standaard aangemaakt met alle inhoudingen en productkenmerken die PGB hanteert in normale gevallen. U kunt ook zelf regelingen toevoegen door op een lege regel te klikken. U kunt dan de naam van de inhouding en alle parameters invullen. Vergeet niet (als het in de UPA moet) het productkenmerk op de tab Behoort Tot.

Pensioen
De regeling is Ultimo VCR.
Gerekend wordt met het daadwerkelijke salaris, verhoogd met vakantietoeslag.
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.

Overig

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Zorg en Welzijn die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.