Menu

Branche Koopvaardij (LogiSal)

Voor actuele informatie zie https://www.bpfkoopvaardij.nl/

Aanlevering informatie via het portal van de koopvaardij.

Pensioen
Het pensioengevend salaris bestaat uit de volgende componenten:

1. Basisgage

2. Tankerverhoging (tv)

3. Vakantietoeslag (vt)

4. Overwerkforfait van 15% over component 1+2+3

5. Extra forfait van 5% over component 1+2+3 als volgens de cao of arbeidsovereenkomst – naast component 1 t/m 4 – sprake is van aanvullende toeslagen.

Het overwerkforfait geldt alleen als het overwerk nog niet geheel of gedeeltelijk verwerkt is in de basisgage.
Het extra forfait (5) geldt alleen als volgens de CAO of arbeidsovereenkomst sprake is van aanvullende toeslagen.

U kunt de pensioenpremie in LogiSal op 2 manieren verwerken:
U kunt de premie handmatig berekenen en verwerken middels de looncodes 170 en 171. U kunt het ‘vast overeengekomen loon’ bij Werknemer tab Loon e.d. invullen met het loon op jaarbasis inclusief alle toeslagen. LogiSal rekent dan met dat loon als grondslag.

Overig

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Koopvaardij die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer.