Menu

Foutmeldingen APG

Foutmeldingen APG

Hieronder volgt een lijst met inmiddels bekende foutmeldingen en de oplossingen.

Heeft u een toelichting nodig over de foutmeldingen? Neem dan contact op met APG.

Sector Bouw

premies@bpfbouw.nl

020 – 583 42 00

Sector Schoonmaak

premies@pensioenschoonmaak.nl

020 – 583 51 50

 

31 Tijdvak moet conform kalendertijdvak zijn

Wij vermoeden dat u aanlevert per maand terwijl het 4weken moet zijn of andersom. Controleer dat.

54 Leeftijd onwaarschijnlijk hoog

Als u belt met APG krijgt u te horen dat het signaal onterecht is maar ze kunnen het er niet uit krijgen. Mooi he? Anno juni 2016.

98 Product niet toegestaan bij deze werkgever

Deze fout is op zich duidelijk.
Als dit SFBW-BW betreft zie dan hieronder 296a

102 Minimum uurloon wordt niet bereikt

Er is niet echt een sluitende controle door LogiSal.
U zult het probleem moeten bekijken.

109 aangeleverde uren te laag tov parttimefactor

De melding is duidelijk. Gerekend wordt met de Cao uren voltijd, de parttimefactor en het opgegeven aantal uren.
Deze foutmelding komt niet bij verbijzondering WIA, OVW, LLR, OBV, OPK, ZKG of WAO. Dus controleer of u deze verbijzondering vergeten bent (tab Sociaal)
Zie ook 112.

112 Aangeleverde uren zijn te hoog tov parttimefactor

Dit kan liggen aan een onjuiste periodedatum. Als iemand op 15 januari uit dienst gaat dan moet de periodedatum van die boeking ook 15 januari zijn.
Zie ook 109.

124 Deelname aan dit product is niet toegestaan

Dit kan liggen aan een verkeerde combinatie van Cao en pensioenfondsen. Deze fout wordt vooral gemaakt bij UTA personeel waar een verkeerde CAO wordt geselecteerd.
Het kan zijn dat werknemer te oud is, te jong, of hij/zij heeft dispensatie of voor dit beroep geldt een uitsluiting.

126 Een ongespecificeerd beroep alleen bij …

Wij hebben de indruk dat deze foutmelding niet altijd terecht is en bij APG omgekeerd ingebouwd is.
Officiele tekst: De code beroepen 997 en 998 (niet gespecificeerde beroep) mag alleen voorkomen bij verbijzondering VKW, STG, PRK of VOL.
Maar wij denken dat de controle andersom is. Dus als verbijzondering is VKW enz dan beter code beroep 997 of 998.

127 Code meetelling niet geldig

Door een fout kwam de Code Verbijzondering IKV niet mee in de boekingen. Dat is verholpen.
Wij adviseren u wel boekingen van werknemers met een dergelijke code (tab Sociaal) via Bereken > Historie over te doen.
Denk hierbij aan vakantiewerkers en mensen met onbetaald verlof.
Tevens hebben wij iets ingebouwd waardoor LogiSal zelfstandig DGA en OPK (oproepkracht) kan invullen.

128 Productkeuze moet bij indeling van opdrachtgever zijn toegestaan

Dit wijst meestal op een verkeerde combinatie cao-code en pensioenen. Bijvoorbeeld Cao Bouw en UTA pensioen.

129 Code beroep combineert niet met Code Verbijzondering arbeidsverhouding

Voor Bouw geldt:
Bij Verbijzondering ZLF kunnen alleen de beroepen 693 en 694
Bij Verbijzondering VKW, STG, VOL, PRK kunnen alleen de beroepen 997 en 998
Voor schoonmaak geldt:
Bij Verbijzondering OPK kan alleen beroep 690 (LogiSal vult dat automatisch in).

141 Aangeleverde uren te laag

De melding is duidelijk. Zie ook 109. Zie ook 142.

142 Aangeleverde uren te hoog

Dit kan liggen aan een onjuiste periodedatum. Als iemand op 15 januari uit dienst gaat dan moet de periodedatum van die boeking ook 15 januari zijn.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone uren en overuren. Zie per uurlooncode: Looncode > Gevanceerd > Uren meetellen bij (rechtsonder).
Voor bouw geldt:: Als u overuren verloont dan gaan die niet mee naar APG. Als u overuren wilt verlonen die wel mee gaan naar APG dan zult u die overuren moeten laten meetellen bij gewone uren.

168 Aangeleverde premie is te laag

Onder andere voor de BPF O&O (APG-OOBW-BS) was de premie in het begin van 2016 te laag (komma verkeerd). Dat is wel aangepast maar dat ontgaat u wellicht.
Let ook op dat als u de premiepercentages controleert het gaat om de premies waarmee de boekingen zijn gedaan.
U kunt overigens werkgeverpremies gemakkelijk corrigeren via Periodeblok > Corrigeren premies. Dat is bij de O&O het geval.

171 Aangeleverde premie te hoog

Dit is meestal het gevolg van het koppelen van een verkeerd fonds aan de inhouding.
Zie 342.
Ook hier geldt:
eerst die kopie maken
vervolgens herstellen via Werkgever > Herstel
de boekingen moeten over.

213 Combinatie Code Beroep en Cao

Onze lijst met beroepencodes was niet compleet. Dat is aangepast.

243 Premiegrondslag moet aangeleverd worden

Hiervoor geldt dat er wel een premie is aangeleverd maar geen grondslag. Controleer de premie berekening in LogiSal.
Dit komt het meest voor bij werknemers met een loon beneden de frachise.

283 Product mag niet ingaan voor inkomstenverhouding

Normaal gesproken komt iemand eerst in dienst en dan gaat u verlonen. Hier is in die zin iets fout gegaan. Er is een inhouding verloond in een periode waarvan de begindatum eerder is dan de datum in dienst.
Al deze gegevens worden in LogiSal in de boeking vastgelegd dus als dit fout is dan is ons advies: verwijder de boekingen. Zorg dat de gegevens bij Werknemer goed staan en maak de boekingen opnieuw.

289 het loontijdvak bevat niet alle inkomstenperioden

Kijk eerst bij fout 31 hierboven en of die niet ook in de lijst staat. Als dat zo is dan kunt u deze vergeten.
Deze fout betekent dat de boekingen het tijdvak niet volledig beslaan. Stel het tijdvak eindigt 31 januari en u gebruikt als periodedatum 30 januari dat krijgt u dit probleem.

296 a SFBW niet toegestaan

De productcode SFBW IS IN 2016 VERVALLEN.
Wij hebben die wel uit de fondsenlijst gehaald maar u moet dat zelf doen in uw administraties.
Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Sociale Fondsen en dubbelklik BPF O&O SF.
Ga naar de tab Behoort en controleer of daar SFBW (APG-SFBW-BW) staat. Haal dat weg.
Sluit de werkgever.
De boekingen hoeven niet over.
Wij hebben in de APG module zelf iets ingebouwd wat deze inhouding voortaan niet meeneemt in de opgaaf.
17 februari 2017

296 b OOBW-BS Premie te laag

De premie van OOBW-BS heeft bij ons in het begin het van jaar verkeerd gestaan (0.15 ipv 1.5)
Dat is allang verholpen maar u moet de inhouding dan bijwerken en eventueel de boeking over doen.
Als u dat niet doet dan krijgt u alsnog deze foutmelding.
Bijwerken: Dubbelklik de inhouding > tab Koppel > knop Bijwerken.

326 Bij de gekozen productkeuze/variant moet de leeftijd van de natuurlijk persoon groter zijn dan of gelijk zijn aan peildatum aanvang PVV

Dit kan het gevolg zijn van een verkeerde instelling bij Werkgever > Inhoudingen > Pensioen > Dubbelklik pensioen > Leeftijd.
Hier moet bij schoonmaak en bouw gekozen zijn voor 1ste vd maand tm 1ste vd maand.

322 Einddatum Inkomstenverhouding vervroegen mag alleen als inkomstenperioden verwijderd worden

Blijkbaar zijn er eerder inkomstenperioden (boekingen in LogiSal) aangeleverd die nu, met een nieuwe einddatum dienstverband, NA die nieuwe einddatum zijn komen te liggen.
Oplossing kan zijn de einddatum te veranderen en dan dus ook de boekingen waarin die is vastgelegd. Dat kunnen alle boeking van dit tijdvak zijn (van deze werknemer). Boekingen kunt u over doen via Historie.
Let op: dit kan ook het gevolg zijn van opleggingen. Als u niet op tijd aangifte doet dan stelt APG de aangifte ambtshalve vast. Daarbij gaat APG er van uit dat dienstverbanden doorlopen en maakt voor u de boekingen. Als u vervolgens een datum uit dienst aanlevert dan wordt UW aangifte afgekeurd. Wij hebben hierover een protest lopen bij APG, maar die zijn niet zo soepel en meedenkend.
U dient nu de boekingen die NA de datum uit dienst liggen handmatig in te trekken.
http://www.administratienetschoonmaak.nl/PRINS/instructievideos/Paginas/default.aspx
Komt u er niet uit dan belt u de helpdesk 020-5835150.

333 De IKPs moeten de volledige omvang van de IKV beslaan

Let op: kijk eerst bij fout 31. Dus controleer de periodiciteit.
Controleer anders de periodedatum(s).
Het kan ook betekenen dat een werknemer in een voorgaande maand nog aangegeven moet worden. Ook als hij/zij niet gewerkt heeft. Bijvoorbeeld de werknemer kwam voorgaande maand in dienst maar heeft niet gewerkt. De aanmelding in LogiSal is gedaan NA de pensioenaangifte. Dan krijgt u deze fout in de volgende maand.

342 Ontbreekt in levering

a. Er ontbreekt een fonds in het bericht.
Ga naar werkgever en print de stamkaart.
Ga naar pagina 3 Inhoudingen Pensioenachtigen
Daar staan de inhoudngen naast elkaar met op de 3e regel de “SOORT”.
Dat is de code van de inhouding.
Als uw inhouding er inderdaad niet tussen staat dan kunnen er 2 dingen spelen.
1. U heeft aan een inhouding een verkeerde code gekoppeld.
2. De hele inhouding ontbreekt.
In beide gevallen lost u alles op met ‘herstellen’.
Sluit de werkgever.
Ga naar Werkgever en klik op Herstel.
Maak wel eerst die kopie.
De boekingen moeten wel over.

b. U heeft een werknemer niet uitgezonderd terwijl dat wel moet.
In de volgende gevallen doet LogiSal dat automatisch: STG (stagiair) waarbij geen inkomsten zijn: code Meetelling wordt op nee gezet.
Controleer de Code Verbijzondering Inkomstenverhouding op de tab Sociaal van Werknemer.

c. U heeft een werknemer in een maand ‘opeens’ meegenomen en in voorgaande maanden uitgezonderd. Dat kan niet zomaar. U moet datums in en uit dienst invullen. En u moet aanleveren vanaf de periode waarin de datum in dienst valt.