Menu

Hoe verloon ik een pensioen afkoop?

Afkopen van pensioen in eigen beheer kan nog in 2019. In 2019 is de afkoopkorting 19,5%. Hieronder leggen wij u uit hoe een afkoop geboekt moet worden.

Looncodes aanmaken

Er dienen 2 looncodes aangemaakt te worden:

1. Afkoop pensioen belast
2. Afkoop pensioen onbelast (19,5%)

Stel: de volledige uitkering bedraagt € 1.000,-. U boekt in dit geval € 805,- op de looncode afkoop pensioen belast en € 195,- op afkoop pensioen onbelast.

Aanmaken looncodes
Ga naar Looncode en selecteer een lege looncode
Vul bijvoorbeeld de omschrijving ‘Afkoop pensioen belast deel’.
Kies voor soort: 07 Vroeger arbeid
Ga naar Geavanceerd en zet de grondslagen Loon en Pensioen en Oude LoonSV uit.  Heffingsloon, Netto en Is bijzonder loon dient aangevinkt te blijven.

Maak nog een looncode met bijvoorbeeld de omschrijving ‘Afkoop pensioen onbelaste deel’. Hier voert u dus de korting op in (19,5%). Kies voor soort 17.

Er zijn twee situaties mogelijk:
In het standaard geval van een DGA die jonger is dan AOW, wordt de afkoop in een aparte inkomstenverhouding verloond en wordt er geen Zvw berekend.

1. Als de werknemer (dga) niet Aow-gerechtigd is:
Dan is dus de werkgeversheffing Zvw van toepassing. Ondanks het feit dat er normaal gesproken de Zvw-bijdrage wordt toegepast bij zijn salaris.
De afkoop geeft geen tijdvak, dus geen loondagen en geen uren. Hierdoor wordt er geen premie berekend.
Hier is ook de groene tabel van toepassing.

Maak een 2e inkomstenverhouding en stel daar het volgende in:
Bij Werknemer > tab Fiscaal

  • Selecteer: Groene tabel
  • Loon LH vorig jaar: Door het bedrag wordt het bijzondere percentage bepaald. Bekijk het bedrag en als dat te laag is, tel dan de afkoop er bij op. Eventueel kunt u ook een percentage vullen.

Zet de inkomenscode op 63 op tab Fiscale vragen (tab Fiscaal bij de werknemer)
Ga naar tab LoonED en haal verwijder alle looncodes en zet dagen en uren op nul.
Tab Instelling: ‘Zvw wg-heffing’ aan en ‘Zvw bijdrage’ uit en ZW uit.

Let op: u dient de 2 inkomstenverhoudingen NIET aan elkaar te koppelen.

2. Als de werknemer Aow-gerechtigd is of andere inkomsten heeft met de groene tabel (zoals een pensioenuitkering):
Dan is de Zvw-bijdrage (laag tarief) van toepassing en de groene tabel dient toegepast te worden.
De afkoop geeft een tijdvak, dus met loondagen en uren. Hierdoor wordt er Zvw premie berekend.
Als deze werknemer andere inkomsten (pensioen) bij u geniet dan mag u de verloning van deze afkoop in hetzelfde dienstverband (inkomstenverhouding) verlonen en hoeft u geen 2e inkomstenverhouding aan te maken.
U dient de looncode voor het onbelaste deel nog wel op soort 07 Vroegere arbeid te zetten en op Geavanceerd aan te geven dat het bijzonder loon is.

Ga naar Werknemer > tab Fiscaal.

  • Loon LH vorig jaar: Door het bedrag wordt het bijzondere percentage bepaald. Bekijk het bedrag en als dat te laag is, tel dan de afkoop er bij op. Eventueel kunt u ook een percentage vullen.
  • Tab Fiscale vragen: Voor de afkoopsom PEB gebruikt u de code 63 (pensioenen).
Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.
+