Menu

Branche Agrarisch (LogiSal)

Sector
001 Agrarisch Bedrijf.

U vindt in LogiSal branchemasters voor het maken van een salarisadministratie in Bedrijfsverzorging, Boom, Bos en Natuur, Dier, Glastuinbouw, GroenvoerDrogerij, Groothandel Bloembollen, Groothandel Bloemen, Hovenier, Landbouw, Loonwerk, Paddestoelen, Tuinbouw en Varkensverbetering.

Op www.bplpensioen.nl kunt u zoeken op ‘voorbeeldberekening’ en ‘rekencijfers’. LogiSal hanteert deze voorgeschreven berekeningswijze.

SAZAS basispakket
De premie is individueel waarbij het werknemersdeel de helft van de premie is met een maximum van 1%. De premies hiervan kunt u per werknemer invoeren via tab LOON E.D. U gebruikt hiervoor de looncodes 170 (werknemersdeel: met een minteken invoeren) en 171 (werkgeversdeel).

Arbeidsmarktbeleid
Het fonds ‘Colland Arbeidsmarktbeleid’ kan per bedrijfstak verschillen. Alle verschillende bedrijfstakken zijn opgenomen in LogiSal.

PAWW
In veel cao’s is de PAWW van toepassing. U kunt deze activeren via Werkgever > Inhoudingen > tab Werknemersverzekeringen.

Aanlevering Pensioenfonds
U kunt via LogiSal een periodieke loonopgave aanmaken welke u kunt uploaden op de website van BPL. Tevens kunt u de PLO insturen via LogiPoort indien u hierover beschikt.

De PLO maakt u aan via Periodeblok > PLO Agrarisch

Zie: Aansluitnummer