Menu

Branche Uitzendwezen (LogiSal)

Er is in 2020 veel gewijzigd mbt vooral de sectorindeling voor uitzendkrachten. Raadpleeg de nieuwsbrief loonheffingen.

Het pensioenfonds voor uitzendbureau’s vindt u op www.stippensioen.nl
Aanleveren gaat via een PDO bestand. Deze kunt u in LogiSal aanmaken via Periodeblok > PLO Uitzend Stipp.

Pensioen
Het pensioenfonds is algemeen verbindend verklaard door de minister en geldt voor alle uitzendkrachten en detacheringsbureaus e.d. die voor tenminste 50% van het totale premieplichtige loon op jaarbasis uitzendkrachten ter beschikking stellen.

De grondslag is gelijk aan het loon, althans de volgende onderdelen: Bruto loon per periode of per uur (ook onregelmatige uren), ziekengeld, vakantiegeld, vakantiedagen, bijzonder verlof/kort verzuim en feestdagen. Niet tot het loon behoren vergoedingen voor overwerk, reisuren en gebruteerde kostenvergoedingen.

Er zijn twee pensioenregelingen: Basis en Plus. LogiSal regelt niet automatisch toepassing van pensioenpremie en de fase-indeling (tab Sociaal). Deze moet u handmatig instellen en bijhouden.

Berekening
Als u een nieuwe administratie in het uitzendwezen maakt dan zijn alle instellingen goed. LogiSal rekent cumulatief zoals Stipp dat wenst.

Periodebestanden StiPP
U kunt met LogiSal digitale periodieke aangifte van het pensioenloon doen. U vindt bij Werkgever, rechtsonder het veld Stipp aansluitnummer. Hier vult u het aansluitnummer in. Het formaat van dit nummer is 950-12345678-02-01 waarbij 950 betekent dat het een uitzendbureau is, 12345678 is het werkgevernummer, 02 is de plusregeling is en 01 de basisregeling.

LogiSal nummert de bestanden vanzelf. Mocht u dit nummer willen wijzigen dan klikt u op de knop met het uitroepteken bij WERKGEVER, tab Algemeen, rechts van Stipp aansluitnummer.

LogiSal levert u standaard vier reserveringen.
Wachtdagcompensatie
Art 35 VakUren
Art 37 KortVerzuim
Art 38 Feestdagen

Indeling in Uitzend 1A of 2A?
a. Uitzendbedrijven IA: groepen uitzendkrachten met administratieve of (para)medische functies krachtens een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW en op wier uitzendovereenkomst een beding als bedoeld in artikel 7:691, tweede lid, BW van toepassing is, werkzaam bij uitzendbedrijven (sector 052 risicogroep 10);
b. Uitzendbedrijven IIA: groepen uitzendkrachten met technische of overige functies krachtens een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW en op wier uitzendovereenkomst een beding als bedoeld in artikel 7:691, tweede lid, BW van toepassing is, werkzaam bij uitzendbedrijven (sector 052 risicogroep 11);
c. Intermediaire diensten: intercedenten en consulenten; filiaalhouders en vestigingsmanagers; administratief personeel; directie en stafleden; operationele stafmedewerkers; boekhouding en uitzendadministratie; al het personeel waarvan de werkzaamheden zijn terug te voeren op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden, werkzaam bij uitzendbedrijven (sector 052 risicogroep 8);
d. Uitzendbedrijven IB en IIB: groepen uitzendkrachten met administratieve, (para)medische functies, technische of overige functies krachtens een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW en op wier uitzendovereenkomst niet een beding als bedoeld in artikel 7:691, tweede lid, BW van toepassing is, werkzaam bij uitzendbedrijven (sector 052 risicogroep 9);
e. Detachering: groepen uitzendkrachten die niet vallen onder de hierboven genoemde uitzendbedrijven, werkzaam bij uitzendbedrijven (sector 052 risicogroep 7).

Sectorcode en risicogroep (vervallen 2020)
Standaard maakt LogiSal een administratie aan met de risicogroepen 10 en 11.
Indien noodzakelijk dan kunt u andere risicogroepen koppelen aan deze administratie. Ga dan naar Werkgever > Inhoudingen > Werknemersverzekeringen en dubbelklik de sectorpremie. Ga naar de tab Koppel en koppel aan de gewenste sectorcode en risicogroep. Klik op Bijwerken en de gegevens zijn gewijzigd.

Mededeling namens de Belastingdienst
De Belastingdienst wil uitzendbedrijven nog het volgende mededelen:
Datum aanvang dienstbetrekking in het uitzendwezen is altijd de eerste werkdag.
Als een uitzendkracht 52 weken aaneengesloten niet heeft gewerkt dan dient u als ontslagdatum in te vullen de zondag van de laatst gewerkte week. Dit gaat dan mee in de eerstvolgende loonaangifte.