Menu

Hoe controleer ik welk regelingenkenmerk er toegepast wordt?

Regelingenkenmerk controleren

In UPA aangiftes heeft elke inhouding een regelingenkenmerk. Hieraan herkent het pensioenfonds om welke regeling het gaat.

Voorbeeld regelingenkenmerk detailhandel: U0131-1017 of S0012-1029

Start het regelingenkenmerk met een “U”? Dan gaat het om een pensioen inhouding.
Start het regelingenkenmerk met een “S”? Dan gaat het om een sociaal fonds.

 

Toegepaste regelingenkenmerk in LogiSal

In LogiSal vind u het regelingenkenmerk bij Werkgever > tab Inhoudingen > tab Pensioenachtigen of tab Sociale fondsen > dubbelklik de regel > tab Behoort Tot.

Voor een overzicht van alle inhoudingen en toegepaste regelingenkenmerken kunt u vinden op de stamkaart van de Werkgever (Werkgever > tab Algemeen > Print).
Onder Inhoudingen Pensioenachtigen of Inhoudingen sociale fondsen > rij Soort.

 

Regelingenkenmerk in LogiSal

In de fondsenlijst vindt u alle regelingen die LogiSal heeft. De fondsenlijst kunt u raadplegen via Sectoren > fondsenlijst.
Tip: Via ctrl + f kunt u zoeken op een term of regelingenkenmerk in de fondsenlijst

Zie ook: Hoe koppel ik een regel met de fondsenlijst?

Afgekeurde UPA aangiftes m.b.t. regelingenkenmerk

Wordt de pensioenaangifte afgekeurd vanwege een onjuiste regeling? Neem dan contact op met het betreffende pensioenfonds. Wanneer u weet welke regelingen toegepast dienen te worden kunt u dit verwerken in LogiSal.

Op de website van Sivi kunt u een controlelijst van de UPA signalen downloaden.

De volgende signaalcodes hebben betrekking op de regelingen:

p0018

Een opgegeven regelingkenmerk moet voldoen aan de beschrijving in het regelingenoverzicht.
Een door u opgegeven regelingkenmerk moet voldoen aan de beschrijving, gegeven in het regelingenoverzicht anders kunt u de aangifte niet verzenden.

p0019

Een opgegeven regelingkenmerk moet betrekking hebben op een door de werkgever afgenomen regeling.
De werkgever heeft geen contract voor de opgegeven regeling. Doe opnieuw aangifte zonder deze regeling.

p0031

Een opgegeven regelingkenmerk moet voldoen aan de beschrijving in het regelingenoverzicht.
Een door u opgegeven regelingkenmerk moet voldoen aan de beschrijving, gegeven in het regelingenoverzicht anders kunt u de aangifte niet verzenden.

p0032

Een opgegeven regelingkenmerk moet betrekking hebben op een door de werkgever afgenomen regeling.
De werkgever heeft geen contract voor de opgegeven regeling. Stuur uw aangifte in zonder deze regeling.

p0033.1

Een opgegeven regelingvariant moet voldoen aan de beschrijving in het regelingenoverzicht.
Een door u opgegeven regelingvariant moet voldoen aan de beschrijving, gegeven in het regelingenoverzicht anders kunt u de aangifte niet verzenden.

p0076

Als er regelinggegevens worden aangeleverd, dient het aantal normuren groter te zijn dan 0.
Er zijn regelinggegevens aangeleverd en het aantal normuren is kleiner of gelijk aan nul. Dat mag niet. Controleer en corrigeer het aantal normuren.

p0098

Datum einde regelinggegevens moet op of voor Datum einde tijdvak liggen.
Bij overschrijding van Datum aanvang of einde regelinggegevens met 3 kalenderdagen komt er desondanks toch geen foutmelding.
Datum einde regelinggegevens ligt niet binnen het tijdvak waarvoor aangifte wordt gedaan. Voer een datum einde regelinggegevens in die wel binnen het tijdvak valt.

p0099

Datum einde regelinggegevens moet op of na Datum aanvang regelinggegevens liggen.
Datum einde regelinggegevens ligt op of voor Datum aanvang regelinggegevens. Geef alsnog de juiste einddatum op waarbij Datum einde na Datum aanvang ligt.

p0101

Als een opgegeven regelingkenmerk binnen een tijdvak voor een inkomstenverhouding meerdere keren voorkomt, dan mogen de aanvang- en einddatum regelinggegevens geen overlap vertonen.
De regeling is meer dan één keer opgegeven binnen de tijdvakaangifte van de inkomstenverhouding. Verwijder de teveel aangeleverde regelingen.

p0102

Een opgegeven regelingkenmerk moet voldoen aan de beschrijving in het regelingenoverzicht.
De opgegeven regeling bestaat niet. U kunt alleen regelingen aanleveren voor het pensioenfonds waarbij u bent aangesloten.

p0103

Een opgegeven regelingkenmerk moet betrekking hebben op een door de werkgever afgenomen regeling.
De werkgever heeft geen contract voor de opgegeven regeling. Stuur uw aangifte opnieuw in zonder deze regeling.

p0105

Bij een inkomstenverhouding moeten alle regelingkenmerken opgegeven worden waarvoor de werkgever een contract heeft én die per inkomstenverhouding moeten worden opgegeven én de werknemer aan de deelnamecriteria voldoet.
U heeft binnen de inkomstenverhouding waarvoor de werknemer aan de deelname criteria voldoet niet alle regelingkenmerken opgegeven waarvoor de werkgever een contract heeft.

p0106

Bij een inkomstenverhouding mogen alleen die regelingkenmerken opgegeven worden waarvoor de werkgever een contract heeft en de werknemer aan de deelnamecriteria voldoet.
Er zijn te veel pakketten geleverd. Corrigeer dit en stuur uw aangifte opnieuw in.

p0107

Als het pensioengevend loon bij een inkomstenverhouding meer is dan het maximum moet, indien van toepassing, ook het regelingkenmerk van de excedentregeling toegevoegd zijn.
Er zijn te weinig pakketten geleverd. Corrigeer dit en stuur uw aangifte opnieuw in.

p0108

Het regelingkenmerk in combinatie relatienummer aansluiting (RelNrAansl) en regelingvariant (RegVrnt) mag maar 1x voorkomen in het collectieve deel.
De combinatie regelingkenmerk, “relatienummer aansluiting” (RelNrAansl) en “Regeling variant” (RegVrnt) komt meer dan 1 keer voor in het collectieve deel.

p0110

Een opgegeven regelingvariant moet betrekking hebben op een door de werkgever afgenomen regeling.
U heeft een regeling variant opgegeven die niet is toegestaan bij regeling kenmerk dat u heeft opgegeven. Controleer en corrigeer het regeling variant.

p0111

Een regelingvariant kan alleen geleverd worden in combinatie met het regelingkenmerk waarop de variant van toepassing is.
U heeft een regeling variant opgegeven die niet is toegestaan bij regeling kenmerk dat u heeft opgegeven. Controleer en corrigeer het regeling variant.

p0112

U heeft de gegevensgroep regelinggegevens leeggelaten terwijl de medewerker deelnemer is aan 1 of meerdere regelingen, waar premie voor moet worden afgedragen.

p0114

Datum aanvang regelinggegevens ligt niet binnen het tijdvak waarvoor aangifte wordt gedaan. Voer een datum aanvang regelinggegevens in die wel binnen het tijdvak valt.

p0115

Datum aanvang regelinggegevens ligt voor het begin van de inkomstenverhouding. Pas Datum aanvang regelinggegevens alsnog aan naar een datum die na het begin van de inkomstenverhouding ligt.

 

LogiSal 2024 staat klaar om te downloaden op de downloadpagina.