Menu

Foutcode L1906: Invloed verzekeringsplicht en code soort ikv niet 11 of 15

L1906: Er is een Code invloed verzekeringsplicht aangegeven terwijl de Code soort inkomstenverhouding niet 11 of 15 is en/of de Code aard arbeidsverhouding 7 of 79 is.

Zoals de foutmelding L1906 aangeeft mag u geen invloed verzekeringsplicht (Werknemer > tab Sociaal) aangeven wanneer de inkomenscode anders is dan 11 of 15 (bijv. 17 bij een DGA).

Hieronder omschrijven wij meerdere situaties.

Let op: Wanneer er instellingen gewijzigd zijn, dienen de boekingen opnieuw gemaakt en dit gecorrigeerd te worden in de loonaangifte.

De werknemer dient behandeld te worden als DGA

Wanneer de ‘partner van de DGA’ aangemerkt moet worden als DGA verwerkt u dit als DGA en dient u geen invloed verzekeringsplicht aan te geven volgt:

  • Inkomenscode is 17 (Werknemer > tab Fiscaal > tab Fiscale vragen);
  • Invloed verzekeringsplicht is DGA (tab Sociaal);
  • Let op de premie voor de zorgverzekeringswet (tab Instelling). Bij een DGA wordt de Zvw bijdrage ingehouden (in 2019 is dit 5,7%).

 

De werknemer dient behandeld te worden als partner of familie van de eigenaar of DGA

Wanneer de ‘partner van de DGA’ niet als DGA kan worden aangemerkt verwerkt u dit als volgt:

  • Inkomenscode is 15 (Werknemer > tab Fiscaal > tab Fiscale vragen);
  • Invloed verzekeringsplicht is Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de DGA (tab Sociaal);
  • Let op de premie voor de zorgverzekeringswet (tab Instelling). Over het algemeen is Zvw werkgeversheffing van toepassing.
  • De ZW moet uit (ook op tab Instelling)

De arbeidsverhouding van de werknemer is stagiair (07) of opting-in (79) regeling

Wanneer de aard arbeidsverhouding Stagiair of Opting-in is, dan dient er geen invloed verzekeringsplicht aangegeven te worden.

  • Invloed verzekeringsplicht is Nvt (Werknemer > tab Sociaal).

Corrigeren: Boekingen en Loonaangifte

U kunt dit corrigeren door de boekingen opnieuw te maken (Bereken > Historie > Wijzigen).

In de loonaangifte kunt u de correcties meenemen in de eerst volgende aangifte.

Bij het aanmaken van de loonaangifte selecteert u naast de periode in het middelste kolom ook de te corrigeren tijdvakken in het rechterkolom.

Invloed verzekeringsplicht DGA

Wanneer u bij Werknemer > tab Sociaal invloed verzekeringsplicht op DGA zet, wordt de invloed verzekeringsplicht niet (meer) in de loonaangifte meegenomen. Voorheen werd er een code voor DGA meegenomen in de loonaangifte.

Deze instelling helpt u bij het inrichten van een DGA. De inkomenscode wordt op 17 gezet en alleen de Zvw bijdrage wordt aangezet.