Menu

Gedifferentieerde Aof premie

Gedifferentieerde Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) premie

Sinds 2022 is de Aof premie (voorheen Wao basis) gedifferentieerd in drie rubrieken: Aof laag, Aof hoog en Aof uitkering.

Een werkgever wordt, net als de Whk (Werkhervattingskas), als klein aangemerkt wanneer de premieloonsom van de werkgever maximaal 25 maal het gemiddelde premieloon per werknemer per jaar bedraagt (2022). In dat geval betaalt u het lage Aof tarief. Anders betaald u het hoge tarief.

Welk tarief u dient toe te passen, vindt u op de Whk beschikking die door de Belastingdienst wordt verstrekt aan de werkgever.

Uitkering

Als u een uitkering namens het UWV aan de werknemer betaalt (werkgeversbetaling), dient u het hoge tarief toe te passen. De premie valt onder de rubriek ‘Aof uitkering’. LogiSal verwerkt dit automatisch wanneer u bij Werknemer > tab Sociaal, ‘Werkgeversbetaling’ aangevinkt heeft.

Keuze hoog of laag voor de werkgever

Wanneer u een administratie aanmaakt staat standaard de Aof premie niet ingesteld. U kunt de juiste premie instellen door bij Werkgever > tab Inhoudingen, te dubbelklikken op de Aof regel. Vervolgens kiest u de hoge of lage premie.

Zonder een keuze te maken, kunt u geen salarisberekeningen maken.

Wko (Wet kinderopvang)

Voorheen was de Wko onderdeel van de Aof (Wao basis) premie. Nu is de Wko een opslag van de Aof premie. LogiSal rekent automatisch de Wko uit op basis van dezelfde grondslag als de Aof premie en levert dit aan onder een apart rubriek in de loonaangifte.

De Wko vindt u als volgt terug in LogiSal:

  • Via Bereken op tab Kosten (na de keuze ‘Bereken het loon’)
  • Via Printen Slips > Kostprijs
  • Journaal (onderdeel van de Aof)
  • Loonaangifte (een aparte kolom)

 

 

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.