Menu

Instellingen Capgemini (LogiPoort)

Opties > Instellingen > Instellingen Capgemini

De aanlevering richting Capgemini via UPA (Uniforme Pensioen Aangifte).

Pensioenfonds Detailhandel

Capgemini is de nieuwe pensioenuitvoerder voor pensioenfonds Detailhandel. Meer informatie vindt u op deze pagina van pensioenfonds Detailhandel.

U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen door in te loggen op het nieuwe portaal via login.pensionforyou.nl.

Daar kiest u voor tab Werkgever > Aanmaken UPA-instellingen.

Accountgegevens

De gegevens om aan te leveren via LogiPoort zijn anders dan de inlog van het portaal.  U kunt inloggegevens (Inzender account en sleutel webservice) om aan te leveren aanmaken vanuit het portaal.

Inzenderaccount (Webservice)

Het nummer wat u krijgt van Capgemini achter Inzenderaccount vult u in bij Relatienummer en Loginnaam.

Sleutel webservice

De ‘Sleutel webservice’ is het wachtwoord.
Via het portaal van pensioenfonds Detailhandel kunt u het wachtwoord wijzigen.

LogiPoort maakt gebruik van de webservice. U hoeft niets te doen met de FTP gegevens die Capgemini verstrekt.

 

Foutmelding Kan geen … veilige SSL/TLS-kanaal maken

Volledige melding “Fout: Kan geen vertrouwde relatie met het veilige SSL/TLS-kanaal maken met autoriteit api.pensionforyou.nl.”.

Dit probleem kan opgelost worden door het ‘Staat der Nederlanden Private Root CA – G1’ certificaat te installeren. Dit certificaat bevindt zich in de map Certificates in LogiPoort (vanaf versie 10.6).

  1. Ga naar Info > Versie en informatie, controleer of u met versie 10.6 werkt en klik vervolgens op het pad onder de kop Locatie. De map van LogiPoort wordt geopend.
  2. Open de map ‘Certificates’. Rechtermuisnop op het certificaat ‘StaatderNederlandenPrivateRootCA-G1.cer’ > Certificaat Installeren.
  3. Kies in het eerste scherm (huidige gebruiker) voor volgende.
  4. Opteer Alle certificaten in het onderstaande archief opslaan > Bladeren…
  5. Selecteer de map ‘Vertrouwde basiscertificeringsinstanties’ (2e van boven) > OK > Volgende > Voltooien.
  6. Kies in de melding die naar voren komt voor Ja.
  7. Zodra de melding ‘Importeren is voltooid’ verschijnt, dan bent u klaar.

Selecteer de aangifte met de foutmelding > Rechtermuisknop > Verstuur selectie om de aangifte opnieuw te versturen.