Menu

Instellingen Capgemini (LogiPoort)

De aanlevering richting Capgemini via UPA (Uniforme Pensioen Aangifte).

Om aan de slag te kunnen met de verzending van UPA berichten, zult u eerst LogiPoort op de juiste manier moeten instellen. Op deze pagina vindt u hiervoor de benodigde informatie.

In LogiPoort gaat u naar Opties > Instellingen. Het Instellingenscherm wordt nu geopend. Aan de linkerkant ziet u een overzicht van de verschillende Pensioenuitvoerders. Selecteer in deze lijst Instellingen Capgemini.

De URL voor aanleveren berichten is https://capgemini-apim.azure-api.net/UPA-prod

Pensioenfonds Detailhandel

Capgemini is de nieuwe pensioenuitvoerder voor pensioenfonds Detailhandel. Meer informatie vindt u op deze pagina van pensioenfonds Detailhandel.

U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen door in te loggen op het nieuwe portaal via login.pensionforyou.nl.

Daar kiest u voor tab Werkgever > Aanmaken UPA-instellingen.

Accountgegevens

De gegevens om aan te leveren via LogiPoort zijn anders dan de inlog van het portaal.  U kunt inloggegevens (Inzender account en sleutel webservice) om aan te leveren aanmaken vanuit het portaal.

Inzenderaccount (Webservice)

Het nummer wat u krijgt van Capgemini achter Inzenderaccount vult u in bij Relatienummer en Loginnaam.

Sleutel webservice

De ‘Sleutel webservice’ is het wachtwoord.
Via het portaal van pensioenfonds Detailhandel kunt u het wachtwoord wijzigen.

LogiPoort maakt gebruik van de webservice. U hoeft niets te doen met de FTP gegevens die Capgemini verstrekt.

 

 

Op dinsdag 16 juli van 18:00 tot 24:00 vindt er bij Digipoort onderhoud plaats. Tijdens het onderhoud is het wel mogelijk om berichten aan te bieden, maar zal verwerking mogelijk langer duren.