Menu

LIS Bestandsnaamvereisten

Kijk op logipoort.nl voor meer informatie.

 

U krijgt van Logihuis een klantcode die bestaat uit LP en een 4-cijferig klantnummer.
Elke aangifte die u instuurt moet daarmee beginnen:
U stuurt uw bestanden naar LIS@LOGIPOORT.NL.
De mails worden niet gelezen.

xxxx=Klantnummer

 

 

Loonaangifte – DigiPoort

Extensie .xml
Eerste 10 tekens LPxxxxLOGI
Positie 11 -22 = Loonheffingennummer
Positie 23,24 moet zijn LA
Positie 25, 26 = laatste twee cijfers van jaar nu (16)
Positie 27, 28 = periode (voor uitleg over de periodes kijk onderaan deze pagina)
Voorbeeld bestandnaam: LPxxxxLOGI123456789L01LA16010001160316.xml (Alle letters dient u met een hoofdletter te schrijven)

Pensioenaangifte – APG

Extensie .xml
Positie 1,6 = LPxxxx
Positie 7-9 = sbc (kleine letters)
Positie 10 = . (punt)
Positie 11-18 = M0000000 (leveranciercode)
Positie 19 = . (punt)
Posittie 20-36 = 20151217.13.05.56 (jjjjmmdd.uu.mm.ss)
Positie 37 = . (punt)
Positie 38-40 = vrij te bepalen (3 posities)
Positie 41-43 = J16 (J+Boekjaar)
Positie 44 = P
Positie 45-46 = Periode nummer (voor uitleg over de periodes kijk onderaan deze pagina)
Positie 47-54 = vrij te bepalen (8 posities)
Positie 55-67 = L000000000L01 (L + loonheffingennummer)
Positie 68 = . (punt)
Positie 69-71 = xml (extensie)
Voorbeeld bestandnaam: LPxxxxsbc.9900000.20160316.13.20.13.000J16P0100000000000000000000000.xml

Pensioenaangifte TKP (Detailhandel)

Positie: 1-10 = LPxxxxLOGI = vast waarbij xxxx=klantnummer dat u van ons krijgt Positie: 11-22 = 9L2 = loonheffingennummer
Positie: 23-28 = TKPDET = vast
Positie: 29-31 = XXX Vrij (wordt meestal gebruikt voor werkgeversnummer)
Positie: 32-33 = JJ = jaar
Positie: 34-35 = 01 = Code tijdvak
Positie: 36-39 = 0001 = Volgnummer
Positie: 40-45 = 160316 = JJMMDD
Positie: 46-49 = .xml = extensie (let op de punt)

Voorbeeld bestandnaam: LPxxxxLOGI123456789L01TKPDET20316010001160317.xml

Pensioenaangifte TKP (Bakkers)

Positie: 1-10 =LPxxxxLOGI = vast waarbij xxxx=klantnummer dat u van ons krijgt Positie: 11-22 = 9L2 = loonheffingennummer
Positie: 23-28 = TKPBAK = vast
Positie: 29-31 = XXX Vrij (wordt meestal gebruikt voor werkgeversnummer)
Positie: 32-33 = JJ = jaar
Positie: 34-35 = 01 = Code tijdvak
Positie: 36-39 = 0001 = Volgnummer
Positie: 40-45 = 160316 = JJMMDD
Positie: 46-49 = .xml = extensie (let op de punt)

Voorbeeld bestandnaam:
LPxxxxLOGI123456789L01TKPBAK20316010001160317.xml

Pensioenaangifte TKP (Recreatie)

Positie: 1-10 = LPxxxxLOGI = vast waarbij xxxx=klantnummer dat u van ons krijgt Positie: 11-22 = 9L2 = loonheffingennummer
Positie: 23-28 = TKPREC = vast
Positie: 29-31 = XXX Vrij (wordt meestal gebruikt voor werkgeversnummer)
Positie: 32-33 = JJ = jaar
Positie: 34-35 = 01 = Code tijdvak
Positie: 36-39 = 0001 = Volgnummer
Positie: 40-45 = 160316 = JJMMDD
Positie: 46-49 = .xml = extensie (Iet op de punt)

Voorbeeld bestandnaam: LPxxxxLOGI123456789L01TKPREC20316010001160317.xml

Pensioenaangifte TKP (Landbouw)

Positie: 1-10 = LPxxxxLOGI = vast waarbij xxxx=klantnummer dat u van ons krijgt
Positie: 11-22 = 9L2 = loonheffingennummer
Positie: 23-28 = TKPLAN = vast
Positie: 29-31 = XXX Vrij (wordt meestal gebruikt voor werkgeversnummer)
Positie: 32-33 = JJ = jaar
Positie: 34-35 = 01 = Code tijdvak
Positie: 36-39 = 0001 = Volgnummer
Positie: 40-45 = 160316 = JJMMDD
Positie: 46-49 = .txt = extensie (let op de punt)

Voorbeeld bestandnaam: LPxxxxLOGI123456789L01TKPLAN20316010001160317.txt

Pensioenaangifte TKP (Beveiliging)

Positie: 1-10 = LPxxxxLOGI = vast waarbij xxxx=klantnummer dat u van ons krijgt
Positie: 11-22 = 9L2 = loonheffingennummer
Positie: 23-28 = TKPBEV = vast
Positie: 29-31 = XXX Vrij (wordt meestal gebruikt voor werkgeversnummer)
Positie: 32-33 = JJ = jaar
Positie: 34-35 = 01 = Code tijdvak
Positie: 36-39 = 0001 = Volgnummer
Positie: 40-45 = 160316 = JJMMDD
Positie: 46-49 = .txt = extensie (let op de punt)

Voorbeeld bestandnaam: LPxxxxLOGI123456789L01TKPBEV20316010001160317.txt

Pensioenaangifte AZL (UPA >ICK (True Blue))

Positie: 1-6 = LPXXXX
Positie: 7-10 = UPA_
Positie: 11-23 = (000000000L00_) loonheffingennummer, afgesloten met _
Positie: 24-48 = het eigen kenmerk (IDBER) met op de onderstaande posities:*
Positie: 24-27 = AZL
Positie: 28-35= Vrij in te vullen positie
Positie: 36-39 = J## (geeft het jaar aan, bijv.: J17).
Positie: 40-42 = P## (geeft de periode aan, bijv.: P01).
Positie: 43-46 = T volgnummer afgesloten met
Positie: 47 = _ (underscore)
Positie: 48-61 datum aanmaak in formaat: JJJJMMDDUUMMSS
6Positie: 2-69 _UPA.XML

voorbeeld bestandsnaam: LPXXXXUPA_123456789L01_AZLK1234W123J17P01T0001_20170101141509_UPA.XML

Pensioenaangifte AZL (True Blue en Binnenvaart)

Positie:
1-10 = LPxxxxPA = vast waarbij xxxx=klantnummer dat u van ons krijgt
11-22 = 9L2 loonheffingennummer
23-25 = AZL
26-32 = Relatienummer softwarepakket
29-40 = Datum en tijd aanmaak JJMMDDHHMMSS
41-44 = .XML = Extensie
Voorbeeld bestandsnaam: LPxxxxPA123456789L01AZL12345170127190344.XML

Pensioenaangifte AZL (houtverwerkende industrie)

Positie:
1-10 = LPxxxxPA = vast waarbij xxxx=klantnummer dat u van ons krijgt
11-22 = 9L2 loonheffingennummer
23-25 = AZA
26-32 = Relatienummer softwarepakket
29-40 = Datum en tijd aanmaak JJMMDDHHMMSS
41-44 = .XML = Extensie
Voorbeeld bestandsnaam: LPxxxxPA123456789L01AZL12345170127190344.XML

 

UPA voor PFZW (Zorg en Welzijn)

1-6 = LPXXXX
7-10 = UPA_
11-23 = (000000000L00_) loonheffingennummer, afgesloten met _
24-49 = het eigen kenmerk (IDBER) met op de onderstaande posities:*
24-28 = AZL
29-36= Vrij in te vullen positie
37-40 = J## (geeft het jaar aan, bijv.: J17).
41-43 = P## (geeft de periode aan, bijv.: P01).
44-47 = T volgnummer afgesloten met
48 = _ (underscore)
49-62 datum aanmaak in formaat: JJJJMMDDUUMMSS
63-70 _UPA.XML
voorbeeld bestandsnaam: LPXXXXUPA_123456789L01_PFZWK1234W123J17P01T0001_20170101141509_UPA.XML
In eigen kenmerk zitten:
P## die de periode aangeeft (verplicht)
T die het volgnummer aangeeft (verplicht)

 

UPA AGH

1-6 = LPXXXX
7-10 = UPA_
11-23 = (000000000L00_) loonheffingennummer, afgesloten met _
24-48 = het eigen kenmerk (IDBER) met op de onderstaande posities:*
24-27 = AGH
28-35= Vrij in te vullen positie
36-39 = J## (geeft het jaar aan, bijv.: J17).
40-42 = P## (geeft de periode aan, bijv.: P01).
43-46 = T volgnummer afgesloten met
47 = _ (underscore)
48-61 datum aanmaak in formaat: JJJJMMDDUUMMSS
62-69 _UPA.XML
voorbeeld bestandsnaam: LPXXXXUPA_123456789L01_AGHK1234W123J17P01T0001_20170101141509_UPA.XML

 

UPA PGB

1-6 = LPXXXX
7-10 = UPA_
11-23 = (000000000L00_) loonheffingennummer, afgesloten met _
24-48 = het eigen kenmerk (IDBER) met op de onderstaande posities:*
24-27 = PGB
28-35= Vrij in te vullen positie
36-39 = J## (geeft het jaar aan, bijv.: J17).
40-42 = P## (geeft de periode aan, bijv.: P01).
43-46 = T volgnummer afgesloten met
47 = _ (underscore)
48-61 datum aanmaak in formaat: JJJJMMDDUUMMSS
62-69 _UPA.XML
voorbeeld bestandsnaam: LPXXXXUPA_123456789L01_PGBK1234W123J17P01T0001_20170101141509_UPA.XML