Menu

LIS Bestandsnaamvereisten

De Belastingdienst en diverse Pensioenuitvoerders (via UPA) vragen om de loon- of pensioenaangifte met een eigen format van het bestand aan te leveren. Deze formats staan hieronder uitgewerkt.

Wanneer u Logipoort of LIS Portaal gebruikt voor het inzenden van bestanden, dan krijgt u van Logihuis een klantcode die bestaat uit een 4-cijferig klantnummer. Deze dient u ook op te nemen in de bestandsnaam. Voor LogiSal-klanten wordt het klantnummer automatisch ingevuld. Wanneer u een 5-cijferig klantnummer heeft dat begint met 1, dan zijn de laatste 4 cijfers het 4-cijferig klantnummer.

 

Loonaangifte – LogiPoort

Eerste 10 tekens LPxxxxLOGI (XXXX is het klantnummer)
Positie 11-22 = Loonheffingennummer
Positie 23-24 moet zijn LA
Positie 25-26 = laatste twee cijfers van het jaar (20)
Positie 27-28 = periode (Zie: Periodenummers in de aangiftes)
Positie 29-32 = Volgnummer bijv. 0001
Positie 33-38 = Datum aanmaak (DDMMYY bijv. 010120)
Extensie .xml

Voorbeeld bestandnaam: LPxxxxLOGI123456789L01LA20120001010120.xml (Alle letters dient u met een hoofdletter te schrijven)

Appel (voorheen AGH) (UPA)

1-6 = LPXXXX (XXXX is het klantnummer)
7-10 = UPA_
11-23 = (000000000L00_) loonheffingennummer, afgesloten met _
24-48 = het eigen kenmerk (IDBER) met op de onderstaande posities:*
24-26 = AGH
27-35= Vrij in te vullen positie
36-39 = J## (geeft het jaar aan, bijv.: J20).
40-42 = P## (geeft de periode aan, bijv.: P01).
43-46 = T volgnummer afgesloten met
47 = _ (underscore)
48-61 datum aanmaak in formaat: JJJJMMDDUUMMSS
62-69 _UPA.XML
voorbeeld bestandsnaam: LPXXXXUPA_123456789L01_AGHK1234W123J20P01T0001_20200101141509_UPA.XML

APG (Pensioenaangifte)

Extensie .xml
Positie 1,6 = LPXXXX (XXXX is het klantnummer)
Positie 7-9 = sbc (kleine letters)
Positie 10 = . (punt)
Positie 11-18 = M0000000 (leveranciercode)
Positie 19 = . (punt)
Posittie 20-36 = 20201217.13.05.56 (jjjjmmdd.uu.mm.ss)
Positie 37 = . (punt)
Positie 38-40 = vrij te bepalen (3 posities)
Positie 41-43 = J20 (J+Boekjaar)
Positie 44 = P
Positie 45-46 = Periode nummer (voor uitleg over de periodes kijk onderaan deze pagina)
Positie 47-54 = vrij te bepalen (8 posities)
Positie 55-67 = L000000000L01 (L + loonheffingennummer)
Positie 68 = . (punt)
Positie 69-71 = xml (extensie)
Voorbeeld bestandnaam: LPxxxxsbc.M1234567.20200316.13.20.13.000J20P0100000000000000000000000.xml

AZL (UPA)

Positie: 1-6 = LPXXXX (XXXX is het klantnummer)
Positie: 7-10 = UPA_
Positie: 11-23 = (000000000L00_) loonheffingennummer, afgesloten met _
Positie: 24-48 = het eigen kenmerk (IDBER) met op de onderstaande posities:*
Positie: 24-26 = CAP
Positie: 27-35= Vrij in te vullen positie
Positie: 36-39 = J## (geeft het jaar aan, bijv.: J20).
Positie: 40-42 = P## (geeft de periode aan, bijv.: P01).
Positie: 43-46 = T volgnummer afgesloten met
Positie: 47 = _ (underscore)
Positie: 48-61 datum aanmaak in formaat: JJJJMMDDUUMMSS
6Positie: 2-69 _UPA.XML

voorbeeld bestandsnaam: LPXXXXUPA_123456789L01_CAPK1234W123J20P01T0001_20200101141509_UPA.XML

AZL (True Blue en Binnenvaart 2020 en eerder (Pensioenaangifte)

Positie:
1-10 = LPxxxxPA = vast waarbij xxxx=klantnummer dat u van ons krijgt
11-22 = 123456789L01 loonheffingennummer
23-25 = AZL
26-32 = Relatienummer softwarepakket
29-40 = Datum en tijd aanmaak JJMMDDHHMMSS
41-44 = .XML = Extensie
Voorbeeld bestandsnaam: LPxxxxPA123456789L01AZL12345200127190344.XML

AZL (Houtverwerkende industrie 2020 en eerder (Pensioenaangifte)

Positie:
1-10 = LPxxxxPA = vast waarbij xxxx=klantnummer dat u van ons krijgt
11-22 = 9L2 loonheffingennummer
23-25 = AZA
26-32 = Relatienummer softwarepakket
29-40 = Datum en tijd aanmaak JJMMDDHHMMSS
41-44 = .XML = Extensie
Voorbeeld bestandsnaam: LPxxxxPA123456789L01AZL12345200127190344.XML

Capgemini (detailhandel – UPA)

Positie: 1-6 = LPXXXX (XXXX is het klantnummer)
Positie: 7-10 = UPA_
Positie: 11-23 = (000000000L00_) loonheffingennummer, afgesloten met _
Positie: 24-48 = het eigen kenmerk (IDBER) met op de onderstaande posities:*
Positie: 24-26 = CAP
Positie: 27-35= Vrij in te vullen positie
Positie: 36-39 = J## (geeft het jaar aan, bijv.: J20).
Positie: 40-42 = P## (geeft de periode aan, bijv.: P01).
Positie: 43-46 = T volgnummer afgesloten met
Positie: 47 = _ (underscore)
Positie: 48-61 datum aanmaak in formaat: JJJJMMDDUUMMSS
6Positie: 2-69 _UPA.XML

voorbeeld bestandsnaam: LPXXXXUPA_123456789L01_CAPK1234W123J20P01T0001_20200101141509_UPA.XML

Centric (UPA)

1-6 = LPXXXX (XXXX is het klantnummer)
7-10 = UPA_
11-23 = (000000000L00_) loonheffingennummer, afgesloten met _
24-46 = het eigen kenmerk (IDBER) met op de onderstaande posities:*
24-26 = CEN
27-35 = Vrij in te vullen positie
36-38 = J## (geeft het jaar aan, bijv.: J20).
39-41 = P## (geeft de periode aan, bijv.: P01).
42-46 = T volgnummer
47 = _ (underscore)
48-61 datum aanmaak in formaat: JJJJMMDDUUMMSS
62-69 _UPA.XML

Voorbeeld bestandsnaam:
LPXXXUPA_000000000L00_CENABCD12345J20P01T0001_20200101142530_UPA.XML

*Het eigen kenmerk () in het inhoudelijke XML bericht moet overeenkomen met het kenmerk in de bestandsnaam.
U mag niet 2x hetzelfde insturen.

Centric (Pensioenaangifte 2020 en eerder (Pensioenaangifte)

Lengte bestandsnaam = 38
Positie 1 – 4 = Vrij in te vullen maar wel 4 posities
Positie 5 -16 = Loonheffingennummer
Positie 17 – 22 PACENT
Positie 23 – 26= laatste twee cijfers van jaar en periode (voorbeeld 2020 = 20, Periode juli = 07 dus 2007).
Positie 27 – 34 numeriek
Positie 35 – 38 .xml (extensie)

Voorbeeld bestandsnaam
LOGI123456789L01PACENT200701200316.xml

PFZW Zorg en Welzijn (UPA)

1-6 = LPXXXX (XXXX is het klantnummer)
7-10 = UPA_
11-23 = (000000000L00_) loonheffingennummer, afgesloten met _
24-49 = het eigen kenmerk (IDBER) met op de onderstaande posities:*
24-27 = PFZW
28-36= Vrij in te vullen positie
37-40 = J## (geeft het jaar aan, bijv.: J20).
41-43 = P## (geeft de periode aan, bijv.: P01).
44-47 = T volgnummer afgesloten met
48 = _ (underscore)
49-62 datum aanmaak in formaat: JJJJMMDDUUMMSS
63-70 _UPA.XML
voorbeeld bestandsnaam: LPXXXXUPA_123456789L01_PFZWK1234W123J20P01T0001_20200101141509_UPA.XML
In eigen kenmerk zitten:
P## die de periode aangeeft (verplicht)
T die het volgnummer aangeeft (verplicht)

PGB (UPA)

1-6 = LPXXXX (XXXX is het klantnummer)
7-10 = UPA_
11-23 = (000000000L00_) loonheffingennummer, afgesloten met _
24-48 = het eigen kenmerk (IDBER) met op de onderstaande posities:*
24-26 = PGB
27-35= Vrij in te vullen positie
36-39 = J## (geeft het jaar aan, bijv.: J20).
40-42 = P## (geeft de periode aan, bijv.: P01).
43-46 = T volgnummer afgesloten met
47 = _ (underscore)
48-61 datum aanmaak in formaat: JJJJMMDDUUMMSS
62-69 _UPA.XML
voorbeeld bestandsnaam: LPXXXXUPA_123456789L01_PGBK1234W123J20P01T0001_20200101141509_UPA.XML

TKP (UPA)

1-6 = LPXXXX (XXXX is het klantnummer)
7-10 = UPA_
11-23 = (000000000L00_) loonheffingennummer, afgesloten met _
24-46 = het eigen kenmerk (IDBER) met op de onderstaande posities:*
24-26 = TKP
27-35 = Vrij in te vullen positie
36-38 = J## (geeft het jaar aan, bijv.: J20).
39-41 = P## (geeft de periode aan, bijv.: P01).
42-46 = T volgnummer
47 = _ (underscore)
48-61 datum aanmaak in formaat: JJJJMMDDUUMMSS
62-69 _UPA.XML

Voorbeeld bestandsnaam:
LPXXXUPA_000000000L00_TKPABCD12345J20P01T0001_20200101142530_UPA.XML

 

 

Voor TKP gelden tot 2020 (en eerdere jaren) nog oude bestandsnaamvereisten:

TKP (Bakkers 2020 en eerder (Pensioenaangifte)

Positie: 1-10 =LPxxxxLOGI = vast waarbij xxxx=klantnummer dat u van ons krijgt Positie: 11-22 = 123456789L02 = loonheffingennummer
Positie: 23-28 = TKPBAK = vast
Positie: 29-31 = XXX Vrij (wordt meestal gebruikt voor werkgeversnummer)
Positie: 32-33 = JJ = jaar
Positie: 34-35 = 01 = Code tijdvak
Positie: 36-39 = 0001 = Volgnummer
Positie: 40-45 = 200316 = JJMMDD
Positie: 46-49 = .xml = extensie (let op de punt)

Voorbeeld bestandnaam:
LPxxxxLOGI123456789L01TKPBAK20320010001200317.xml

TKP (Recreatie 2020 en eerder (Pensioenaangifte)

Positie: 1-10 = LPxxxxLOGI = vast waarbij xxxx=klantnummer dat u van ons krijgt Positie: 11-22 = 123456789L02 = loonheffingennummer
Positie: 23-28 = TKPREC = vast
Positie: 29-31 = XXX Vrij (wordt meestal gebruikt voor werkgeversnummer)
Positie: 32-33 = JJ = jaar
Positie: 34-35 = 01 = Code tijdvak
Positie: 36-39 = 0001 = Volgnummer
Positie: 40-45 = 200316 = JJMMDD
Positie: 46-49 = .xml = extensie (Iet op de punt)

Voorbeeld bestandnaam: LPxxxxLOGI123456789L01TKPREC20320010001200317.xml

TKP (Landbouw 2020 en eerder (Pensioenaangifte)

Positie: 1-10 = LPxxxxLOGI = vast waarbij xxxx=klantnummer dat u van ons krijgt
Positie: 11-22 = 9L2 = loonheffingennummer
Positie: 23-28 = TKPLAN = vast
Positie: 29-31 = XXX Vrij (wordt meestal gebruikt voor werkgeversnummer)
Positie: 32-33 = JJ = jaar
Positie: 34-35 = 01 = Code tijdvak
Positie: 36-39 = 0001 = Volgnummer
Positie: 40-45 = 200316 = JJMMDD
Positie: 46-49 = .txt = extensie (let op de punt)

Voorbeeld bestandnaam: LPxxxxLOGI123456789L01TKPLAN20320010001200317.txt

TKP (Beveiliging 2020 en eerder (Pensioenaangifte)

Positie: 1-10 = LPxxxxLOGI = vast waarbij xxxx=klantnummer dat u van ons krijgt
Positie: 11-22 = 123456789L01 = loonheffingennummer
Positie: 23-28 = TKPBEV = vast
Positie: 29-31 = XXX Vrij (wordt meestal gebruikt voor werkgeversnummer)
Positie: 32-33 = JJ = jaar
Positie: 34-35 = 01 = Code tijdvak
Positie: 36-39 = 0001 = Volgnummer
Positie: 40-45 = 200316 = JJMMDD
Positie: 46-49 = .txt = extensie (let op de punt)

Voorbeeld bestandnaam: LPxxxxLOGI123456789L01TKPBEV20320010001200317.txt

Algemeen

Omdat bestanden persoonsgegevens bevatten dient u deze voor verzending te versleutelen. Door in te dienen met de LIS knop in LogiSal worden deze automatisch versleuteld. Om zelf te versleutelen bieden wij u gratis LogiCrypt aan. Meer informatie leest u op deze pagina.

Zie verder ook: Wat is LIS?

 

LIS Bestandsnaamvereisten voor 2021

Stuurt een een pensioenaangifte ouder dan 2021 nog in, dan gelden er andere bestandsnaamvereisten:

LIS Bestandsnaamvereisten vóór 2021

 

 

Op dinsdag 16 juli van 18:00 tot 24:00 vindt er bij Digipoort onderhoud plaats. Tijdens het onderhoud is het wel mogelijk om berichten aan te bieden, maar zal verwerking mogelijk langer duren.