Om een woord te zoeken kiest u voor F3 of CTRL+F op het toetsenbord.

Belangrijke informatie

Helpdesk

Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie.

Algemene vragen: info@logihuis.nl
Helpdesk: helpdesk@logihuis.nl

Wij zorgen ervoor dat u binnen een werkdag een inhoudelijke reactie krijgt. Alvast bedankt voor de medewerking.

Voorbereiding Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. In 2019 kunt u alvast voorwerk doen zodat de jaarovergang vlekkeloos verloopt.

Het betreft de volgende instellingen op tab Sociaal bij de werknemer:

  • Schriftelijke Arbeidsovereenkomst
  • Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • Invloedverzekeringsplicht (oproepkracht of niet)
  • Duur contract (Bepaald of Onbepaald)

Zie ook: Awf en WAB

Export Vpmeld 2020

De optie om gegevens te exporteren naar Vpmeld bieden wij volgend jaar niet meer aan. Als dat voor u problemen geeft neem dan contact op met de helpdesk.

Onderwerpen (inhoudsopgave)

ESS stopt per 1-1-2021 en gaat in juli 2021 verder met een andere app.

Wij kunnen de veiligheid van data in onze huidige ESS niet langer garanderen. Daarom moeten wij hiermee uiterlijk 1 januari 2021 stoppen. We werken hard aan de lancering van een nieuwe app die in juli 2021 klaar moet zijn.

Overgangsregeling LKV 2018

Als u in 2018 voor een werknemer gebruik wilde maken van de overgangsregeling LKV Oudere Werknemers dan diende in de loonaangifte van december 2017 de indicatie Premiekorting Ouderen aan te staan. Wij verzoeken u te controleren of dat het geval is geweest. U gaat naar LogiSal 2017 > Loonaangifte > Historie > selecteer december > Zien/Print. In de rechterkolom iPk moet op de eerste positie een J staan als de werknemer in december Premiekorting ouderen kreeg en in 2018 LKV ouderen. Mocht dat niet zo zijn dan horen wij dat graag. Meer informatie? Zie: deze pagina van het UWV en zoek op ‘voorbeeld’.

Loonaangifte

In sommige gevallen werden geen intrekkingen gedaan waar dat wel had gemoeten.
Dit hebben wij nu ingebouwd en dit kan betekenen dat u met deze versie correcties en intrekkingen ziet verschijnen.
Deze zullen in de meeste gevallen geen financiële consequenties hebben.

Versie 4B (1010)

Optioneel: e-mailadres niet meenemen in UPA PFZW

Vanaf deze versie is het mogelijk om de e-mailadressen niet mee te nemen in de pensioenaangifte naar PFZW. Deze optie vindt u bij Werknemer > Tab Algemeen > E-mailadres. Dit kan handig zijn als er werknemers zijn die er bezwaar tegen hebben dat hun e-mailadres ongevraagd wordt doorgegeven aan derden.

Houd er wel rekening mee dat de werknemer dan ook geen informatie meer ontvangt over de pensioenregeling (o.a. welkomstmail en informatie over pensioenopbouw).

Versie 3K (2609)

Apotheek SBA premie vervallen

Per 1 oktober 2019 is de SBA premie voor de apothekersbranche vervallen. Het fonds dient bijgewerkt te worden zodat de premie vanaf 1-10 op 0% staat.

Versie 3I (1909)

Seniorenregeling Slagers

Mensen moeten steeds langer werken voordat zij met de AOW kunnen. De vraag is of iedereen die eindstreep wel kan halen of voortijdig wegens ziekte uitvalt. De slagersbranche kent op dit moment een seniorenregeling op basis van 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw.  Wij hebben deze regeling opgenomen in LogiSal. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Versie 3G (0509)

Rijn en Binnenvaart

De pensioenregel van pensioen Rijn en Binnenvaart stond in de fondsenlijst als een voltijdjaarloon. Echter blijkt dit niet meer op deze manier berekend dient te worden. Volgens het pensioenfonds is er destijds voor gekozen alleen de werkgevers hierover te informeren en niet de administrateurs en software ontwikkelaars. U kunt het fonds opnieuw koppelen. Helaas dienen de boekingen opnieuw gemaakt te worden. Dit kan het snelste via Bereken > Historie > Wijzigen > Boeken.

Versie 3F (1608)

Beveiliging

Vanaf 1 september is de PAWW hier van toepassing. Ga naar Werkgever > Inhoudingen> Werknemersverzekeringen. Dubbelklik de PAWW en zet deze op Actief. Bij procenten vult u in 0101 > 0% en vanaf 0109 0,3%.

Taxi

Wij hebben een fout gemaakt bij de premie Sociaal Fonds Taxi. Daar stond een wijziging per 1 mei maar dat is niet correct. Dat is nu aangepast. Ga naar de inhouding > tab Koppel en klik op bijwerken. U kunt de gemaakte boekingen vanaf 1 mei opnieuw draaien via Bereken > Historie > Wijzigen of u kunt ervoor kiezen om het handmatig uit te rekenen en te verlonen via looncodes 170 en 171.

Versie 3B (1107)

Recreatie

Het fonds KIKK gaat weer premie heffen. Wij hebben de wijziging opgenomen per 1 juli en dat is goed voor maandloners. Verloont u per 4 weken dan gaat u naar Werkgever > Inhoudingen > Sociale fondsen > Dubbelklik Heffing SFV. Wijzig onderin de datum van ingang van de wijziging naar 16 juli.

Indicatie arbeidsovereenkomst (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vereist dat u vanaf 2020 vastlegt of een arbeidsovereenkomst schriftelijk is aangegaan. Dat gegeven gaat als indicatie mee in de loonaangifte. Daarnaast is dit 1 van de voorwaarden voor het toepassen van het lage tarief voor de AWf. U vindt deze instelling rechtsonder op de tab Sociaal.

Versie 2I (2905)

Foutcode L1906

Veel klanten krijgen momenteel een brief van de Belastingdienst met meldcode L1906. Wij hebben een controle ingebouwd in LogiSal zodat de werknemer niet onjuist ingesteld kan worden en u krijgt een foutmelding bij de loonaangifte.
Meer informatie leest u in dit artikel op logisal.nl.

Versie 2H (2205)

WWM in Metaal en Techniek

Met ingang van 1 juli dient u WWM premie in te houden op het loon van de werknemer. Zie: https://www.wwmetaalentechniek.nl/actueel/
Ga naar Werkgever > tab Inhoudingen > subtab Sociale fondsen. Dubbelklik de onderste regel en vul in bij naam WWM. Ga naar de tab Koppel en koppel deze inhouding aan MN WWN aanv WW en WGA. Klik op %%Bijwerken en sluit de werkgever. De premie wordt nu ingehouden vanaf 1 juli.

Versie 2G (1405)

PAWW

Wanneer de PAWW premie anders in gaat dan per 1 januari, ging het cumulatief rekenen (na update 2C) niet goed. De periode voor de ingangsdatum werd meegenomen. Dat is nu opgelost. Indien de grondslag niet conform kolom 3 van de loonstaat (Jaarblok > Loonstaat) is, dient de boeking opnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen).

Minimumlonen 1 juli

De minimumlonen per 1 juli zijn opgenomen.

CAO codes

De lijst van de cao codes is opgeschoond. Indien er in uw geval een cao code is vervallen kunt u bij Werkgever > Diversen de code op 9999 Geen reguliere CAO van toepassing zetten. Na het selecteren kunt u rechts kiezen voor: Code Cao naar alle werknemers kopieren.

Versie 2E (2904)

Zeevarenden indicatie werknemersverzekeringen

Wanneer bij een zeevarende geen Zvw wordt toegepast ging de indicatie van de werknemersverzekeringen niet juist mee in de loonaangifte.
Het is nu belangrijk dat u bij Werknemer > tab Fiscaal > tab Bijzonder instellingen, aangeeft dat het een zeevarende betreft. Vervolgens kunt u de loonaangifte opnieuw maken. Indien het aangifte tijdvak is verstreken, kunt u het geforceerd corrigeren (Loonaangifte > Selecteer huidig tijdvak en selecteer onder kolom te Corrigeren tijdvakken alle voorgaande tijdvakken).

Versie 2C (1104)

Grafisch (PGB)

1. Het sociaal fonds (ASF Vakbond) premie werd berekend over de verkeerde grondslag. Zie fondsenlijst en doorkoppelen om de juiste grondslag in te stellen.

2. Bij bepaalde regelingen met 0% als premie werd de grondslag niet meegenomen in de UPA aangifte. De boekingen dienen opnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen).

Slagers

De franchise werd niet helemaal juist berekend bij administraties die per maand verlonen. Dit wordt cumulatief gecorrigeerd.

Versie 2B (0404)

CAO codes vervallen

Er zijn per 1 januari een aantal CAO codes vervallen. Waaronder 1774 (Tandarts assistenten), 2054, 512, 1700, 629, 1197, 1900, 1902, 2865, 1047, 576, 2057, 2003, 2060, 2061, 2093, 2329, 2093, 225.
Bij Werkgever > Diversen, kunt u bovenin de lijst kiezen voor 9999 Geen reguliere CAO van toepassing selecteren en rechts via de knop Code Cao naar alle werknemers kopieren kiezen. Dit wordt automatisch gecorrigeerd.

Aangepaste premie ASF Gezondheidszorg

Het premiepercentage van ASF Gezondheidszorg gaat per 1-5-2019 naar 0%. Dit is aangepast in de fondsenlijst en de regel dient daardoor opnieuw gekoppeld te worden. Zie fondsenlijst en doorkoppelen.

Versie 1K (2303)

Serieverwerken

In de combinatie serieverwerken met berekenen pensioenpremie per periode (dus niet cumulatief of vcr) is een fout geslopen. LogiSal berekende de franchise te laag en dus de premie te hoog. Dat gaf zichtbaar afwijkende salarisspecificaties. In deze versie verbeterd.

Versie 1J (2103)

Apotheken – Franchise wijziging

De franchise wijzigt per 1 april van 13.785 naar 13.882. Dit dient u zelf te wijzigen bij Werkgever > tab Inhoudingen > tab Pensioenachtigen > Dubbelklik de regel > tab Fran/Max.

Versie 1H (1503)

Intrekkingen UPA verbeterd

Wanneer er iemand onterecht of verkeerd is aangegeven in een UPA bericht, dient de werknemer ingetrokken te worden. Het BSN, werknemernummer en inkomstenverhoudingnummer kan nu gevuld worden. Intrekken kan via Periodeblok > kies soort UPA aangifte > Start > de knop HI, kunt u een intrekking doen. Let op: Dit mag alleen in een correctiebericht. Een correctiebericht wordt aangemaakt wanneer u een aangifte van een tijdvak maakt, dat al eerder is aangemaakt.

Melding verlopen contract automatisch

Wanneer er een datum einde contract is gevuld bij de werknemer, dan krijgt u automatisch een melding (2 maanden van te voren) bij het berekenen wanneer het contract verloopt. Deze optie is niet meer instelbaar bij Werkgever > Diversen.

Reserveringen met kosten voor de werknemer

Er zat een fout (tussen versie 2802 en 0603) bij reserveringen die ingesteld staan op kosten voor de werknemer. Bij het inhouden van de reservering werd de looncode uitkering gebruikt. Is dit bij u het geval? Dan kunt u de boeking opnieuw maken via Bereken > Historie > Wijzigen.

Bijtelling auto ook grondslag voor SF O&O Afbouw

Voor het Sociaal fonds O&O dient bijtelling voor de auto ook grondslag te zijn.
Standaard staat de looncode voor de bijtelling van de auto ingesteld voor grondslag heffingsloon. De grondslag Oude LoonSV dient ook aangevinkt te zijn. Dit stelt u in bij Looncode > Selecteer de looncode van de auto > Geavanceerd > vink Oude LoonSV aan. Bij nieuwe administraties staat dat vanaf deze update goed ingesteld.

Versie 1G (0603)

ASF Hardheidsregeling vervallen

De ASF Hardheidsregeling is vervallen per 1 januari 2019. Via Werkgever > Inhoudingen > Sociale Fondsen kunt u dubbelklikken op de regeling en vinkt u actief uit. Dit heeft geen invloed op de berekeningen aangezien het percentage al op 0% stond.

Versie 1F (2802)

Pensioen Beveiliging

De berekening van LogiSal sloot niet volledig aan bij de rekenvoorschriften van het pensioenfonds. Wij hebben dit verbeterd in de ze versie.

Sociaal fonds Uitzend

Het percentage is aangepast van 0,2% naar 0,1%.
Bijwerken kan zoals omschreven op deze pagina.

Versie 1B (0702)

PAWW BPL en Bouw

De PAWW-regeling is geen grondslag voor het pensioen bij Bouw en BPL.
Standaard staat de algemene regeling gekoppeld bij administraties met BPL.

Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Dubbelklik de PAWW-regeling.
Ga naar tab Koppel > Koppel aan Spaww Bouw en BPL.
Klik onderaan op %% Bijwerken adhv koppeling.

Grafisch

De afronding van de parttimefactor is aangepast naar 4 decimalen.
De WGA Hiaat verzekering werd ten onrechte berekend over het vast overeengekomen loon. Dit is aangepast in het SV-Loon.

 

Versie 1A

SVA MITT toegevoegd

In de branche 047 Textiel was geen SVA MITT premie opgenomen. Deze is in de fondsenlijst toegevoegd onder “Confectie SAVAMITT WGA hiaat”.

Grafisch

Extra pensioenregelingen toegevoegd aan de fondsenlijst.

AP Tandarts aangepast

Percentages aangepast naar 0,3450 (wn) en 0,2550% (wg)

Aandachtspunt vast overeengekomen loon (VOL)

Na de jaarovergang zijn alle voltijd jaarlonen nul gesteld. Bij sommige berekeningen werd het VOL niet automatisch opnieuw berekend. Dit is verbeterd.

Drank en Textielgoederen

Bij de overgang van 2018 naar 2019 zijn deze pensioenfondsen overgezet op Detailhandel. Toen was ons niet bekend dat voor de verdeling van de premie afwijkende afspraken waren gemaakt. Die zijn nu opgenomen in de fondsenlijst onder Detailhandel Dranken OP/NP en Detailhandel Textiel Grooth OP/NP. U kunt uw inhouding voor pensioenpremie hieraan koppelen.

Schoenmakerij en Schoen en lederwarenindustrie

Deze fondsen passen Detailhandel toe maar hier zijn afwijkende afspraken. Wij hebben ze nu ook apart in onze fondsenlijst opgenomen. Zie Detailhandel Schoenmakerij OP/NP en Detailhandel Schoen Lederwarenind OP/NP.

LKV optioneel in de journaalpost

U kunt nu bij het aanmaken van een journaalpost kiezen voor het wel of niet meenemen van het LKV. Deze subsidie is onder voorbehoud want de definitieve toekenning geschiedt op jaarbasis en dan speelt bijvoorbeeld samenloop nog een rol.

Metaal en techniek

De keuze voor het WGA hiaat is optioneel gemaakt in de standaard branche. Aangezien deze premie alleen voor eigenrisicodragers is. Tevens is de premieverdeling op 0 gezet. Indien de premie van toepassing is dan dient u dit handmatig te activeren.

WIA-werknemersverzekering

De premie voor de WIA-werknemersverzekering werd bij werknemers vanaf 62 jaar tot 24 maanden voor de AOW-leeftijd zijn, niet automatisch verlaagd. Dit is opgelost. Vanaf de betreffende periode wordt gerekend met 0,071% (verdeling 50/50).

Loonaangifte

LogiSal verzorgt vanaf nu een automatische correctie als 1 van de volgende datums is gewijzigd: geboortedatum, datum in dienst en datum uit dienst. Dit wordt weergegeven in het log van het scherm ‘Vorige aangiften’. Blijf svp wel alert bij dergelijke wijzigingen aangezien dit ook van invloed kan zijn op de berekening.
Als een werknemer uit dienst is (geweest) en weer in dienst komt: maak dan een nieuwe inkomstenverhouding aan met een juiste datum in dienst.

Loonbelasting in 2019: onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners

Vanaf 1 januari 2019 zijn er drie keer zoveel loonbelastingtabellen. Dit komt doordat er voor de heffingskortingen onderscheid wordt gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland. In LogiSal is het vanaf versie 2018-4A (11 oktober) mogelijk aan te geven van welk land werknemer inwoner is. Bij de jaarovergang naar 2019 neemt LogiSal de instellingen (Werknemer > Tab Fiscaal) automatisch over aan de hand van LogiSal 2018. De standaard loonbelastingverklaring in LogiSal is ook aangepast.
Meer informatie vindt u in dit artikel.

Grootboek en journaal van PAWW

Bij het invoeren van de inhouding ‘Premie PAWW’ zijn wij niet goed omgegaan met het grootboek/journaal. Bij het importeren van de administraties uit vorig jaar kunt u dat op een standaard manier corrigeren. Op Grootboek 25 wordt een kostenrekening voor Spaww gezet en op Grootboek 75 een ’te betalen Spaww’. Verder wordt de inhouding zodanig gejournaliseerd.
Dit is een optie tijdens het importeren. Als u 25 en 75 voor bepaalde administraties al in gebruik heeft dan adviseren wij u die administratie apart te importeren en niet tegelijk met alle andere administraties de jaarovergang te doen. Zodat u voor de administratie waarbij het grootboeknummer niet overschreven dient te worden, de optie niet aan zet.

Grafisch

De pensioenaanlevering voor Grafisch gaat voortaan via een UPA naar PGB.
Wij hebben alle relevante informatie vermeld op deze pagina. Het is absoluut van belang om dit door te nemen als u verloningen doet in de Grafimedia.

Voor het instellen van LogiPoort kijkt u hier.

Op dit moment (3 januari) zijn de premies ASF nul. Maar dit is op basis van een principe akkoord wat nog moet worden goedgekeurd. Als u de weg open wilt houden naar een premie anders dan 0% dan adviseren wij u 0,1% wg-deel in te houden want dat kan later worden gewijzigd. 0% kan niet anders worden gewijzigd dan via Berekenen > Historie > Wijzigen. Dus handmatig.

Het is goed mogelijk dat de Hardheidsregeling S0557-1003; ASFHH komt te vervallen. Of dit inderdaad gebeurt en per wanneer wordt ook door de sociale partners bepaald.

Vervoer

Het pensioenreglement wordt aangepast aan de rekenvoorbeelden die het pensioenfonds nu al hanteert. Wij hebben aanpassingen gemaakt waardoor u variabele loonbestanddelen bij het regelingloon (vast overeengekomen loon) kunt tellen. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Rijn- en binnenvaart

De pensioenaangifte van deze branche gaat dit jaar met de UPA van AZL. In LogiPoort is het belangrijk dat het relatienummer is gevuld. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Drankindustrie

Dit pensioenfonds gaat over naar Detailhandel. LogiSal verzorgt dat tijdens de import uit vorig jaar. Uiteraard is het verstandig om dit te controleren.

Schoen en Leder(waren)

Dit pensioenfonds gaat over naar Detailhandel. LogiSal verzorgt dat tijdens de import uit vorig jaar. Uiteraard is het verstandig om dit te controleren.

Jaarovergang 2018-2019

Alle informatie en het stappenplan m.b.t. de jaarovergang naar 2019 vindt u op deze pagina.