Menu

Specificatie LKV LIV en Jeugd LIV (LogiSal)

LogiSal laat u een specificatie zien van de LKV LIV en Jeugd-LIV.

LKV = LoonKosten Voordeel
LIV = Lage InkomensVoordeel

LogiSal maakt voor u een specificatie waarbij rekening wordt gehouden met de regels rondom samenloop.
De LKV en de LIV mogen niet samenlopen: u ontvangt de hoogste subsidie op jaarbasis.
De LKV en de Jeugd-LIV mogen wel samenlopen. U kunt dus eventueel beiden ontvangen.
U vindt de specificatie in het jaarblok.

De LIV maakt het vanaf 1 januari 2017 aantrekkelijker om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.
De LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers, waarmee de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon lager worden.
Door deze financiële bijdrage worden de loonkosten lager voor werknemers die tussen 100-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen.

De Belastingdienst heeft een calculator op hun website om het voordeel te berekenen. Deze vindt u op deze pagina.
Daar vindt u ook meer informatie over het Lage Inkomens Voordeel (LIV). Kijk op deze pagina en deze pagina voor meer algemene informatie over de LIV.

De werknemer dient minimaal 1248 uren te hebben gewerkt.
Als iemand in de loop van het jaar in/uit dienst komt/gaat dan blijft die 1248 hard gelden. Dat is dus een nadeel.
Als iemand in de loop van het jaar AOW gerechtigd wordt dan tellen alle uren van het hele jaar bij het bepalen van de grens 1248 uren.
De uren van de maand waarin iemand AOW gerechtigd wordt, zijn subsidiabel.

De uren komen uit de loonaangiften. U moet dus eerst alle perioden hebben verloond en alle loonaangiften hebben samengesteld.
Als de verloonde uren die LogiSal laat zien afwijken van hetgeen u verwacht dan dient u de boekingen cq loonstaat (blok Diverse Gegevens) te raadplegen. Ook de instellingen van de looncodes spelen een rol.
De uren kunnen door afronding behoorlijk afwijken. Stel er zijn 164.67 uren in een maand. In de loonaangifte moet dat worden afgerond naar 165. Dat gebeurt alle 12 maanden dus de afwijking is 12 x 0,33 uur in een jaar.

De subsidie is afhankelijk van het uurloon.
Die uurloon-grenzen zijn over 2017 verschillende keren gewijzigd waardoor verwarring is ontstaan. Wij hebben de uurloongrenzen van de bovenvermelde site van UWV gehaald. U kunt deze uurloongrenzen niet aanpassen in 2017.
Het uurloon is het SV-loon gedeeld door het aantal uren (gewoon en AOW samen).

Bij meer inkomstenverhoudingen (= IKV = dienstverbanden) worden deze samengeteld. U ziet het aantal IKV in de kolom IKV.

Bij samenloop van LIV met LKV wordt de hoogste op jaarbasis als subsidie betaald. Het is dus nooit LKV én LIV, ook niet over een deel van het jaar. LogiSal houdt hier rekening mee.

Jeugd-LIV
De jeugd-LIV kent bovengrenzen. Dat zijn bedragen waaronder het uurloon moet zitten. Dus niet t/m maar tot. In onze specificatie vermelden we voor die uurlonen een cent minder dan de belastingdienst en rekenen dan wel t/m. Dit komt de duidelijkheid ten goede.
De jeugd-LIV kan wel samenlopen met een loonkosten-voordeel.

Van de specificatie wordt in LogiSal geen journaal gemaakt.

 

LogiSal 2024 staat klaar om te downloaden op de downloadpagina.