Menu

Is er een auditfile beschikbaar?

De Belastingdienst plein al jaren voor het integraal invoeren van de auditfile.
De software ontwikkelaars willen wel maar vinden dat dit auditfile dan ook de bewaarplicht moet afdekken. Daar wil de Belastingdienst niet ‘aan’.

Commercieel is er voor software ontwikkelaars geen reden om de auditfile dan wel te ontwikkelen. Het dient onze klant niet.

Wat u als alternatief kunt aanleveren:

Wettelijke loonstaat
Ga naar Jaarblok > Loonstaat > Meer werknemers > Printen.

Ga naar Jaarblok > Loonstaat > Meer werknemers > Zet wettelijke loonstaat uit en Diverse gegevens aan >  Printen.

Cumulatieve Loonaangifte
Tevens kunt u via Loonaangifte > Cumulatief de gemaakte loonaangiften in 1 overzicht opvragen.