Menu

Branche Confectie (LogiSal)

Zie www.pensioenfondsmitt.nl voor actuele informatie over pensioen en www.modint.nl voor actuele informatie over het sociaal fonds.

Pensioen
Grondslag is vast overeengekomen loon op 1 januari vermeerderd met de provisietoeslagen die in het vorige jaar zijn uitgekeerd.
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.

RAM
Er is een aanvullingsregeling die RAM heet. Deze premie geldt voor alle werknemers ongeacht leeftijd. Er zijn 2 RAM-regelingen: een voor Confectie en een voor alle andere sectoren. Beiden zijn in LogiSal opgenomen. Standaard is die voor Confectie geactiveerd.

Sociaal Fonds
Grondslag is SVW-loon. Geen bijzonderheden. Er zijn 2 sociale fondsen. Een voor Confectie en een voor Textiel. Beiden zijn in LogiSal opgenomen. Standaard is die voor Confectie geactiveerd.

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Confectie die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.