Menu

Branche Cultureel (LogiSal)

Cultureel valt meestal onder Zorg en Welzijn.

Sectorpremie (vervallen 2020)
Er is een sectorpremie voor vast personeel en 1 voor los personeel. Beiden zijn opgenomen bij de inhoudingen en beiden staan actief=ja. U dient per werknemer te kiezen welke premie van toepassing is. In het algemeen geldt:
Vast personeel = contract voor 1 jaar of langer.
Los personeel = contract voor korter dan 1 jaar (ook als dat achteraf zo blijkt) en werknemers zonder een vast overeengekomen arbeidsduur.
Per werknemer (via Werknemer > tab Instellingen) kunt u dit instellen.
Let op: de exacte regelgeving omtrent vast en los personeel vindt u in het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Voor scholieren en studenten gelden afwijkende bepalingen.

Pensioen e.d.
Voor pensioen e.d. zijn geen inhoudingen c.q. fondsen opgenomen.

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Cultureel die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Hiervoor zijn in LogiSal aparte WHK fondsen aangemaakt.