Menu

Branche Detailhandel (LogiSal)

Voor actuele informatie zie www.pensioenfondsdetailhandel.nl en https://www.socialefondsendetailhandel.nl

Ook aangesloten bij dit pensioenfonds zijn Wonen, Dranken en Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie.

LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.

Aanlevering van gegevens gaat met LogiSal automatisch via de Uniforme PensioenAangifte TKP. Wijzigt u svp niets aan de standaard instellingen van de inhoudingen. Opgenomen is ook de vrijwillige regeling maar daar wordt zelden gebruik van gemaakt en staat daarom standaard uit.

Alle premies worden berekend over het (oude) SVWloon en de regelingen gelden vanaf 20 jaar maar dat is allemaal standaard ingesteld.

Onder de Samenwerkende Branches vallen:

Parfumerie cq drogist
Dierenspeciaalzaken
Lederwaren en reisartikelen
Juwelierszaken
Tabaksartikelen
Fotografische artikelen
Muziekinstrumenten en bladmuziek en grammofoon

Onder Fashion en Sport vallen ook schoenen, verf en behang en woninginrichting. Deze informatie kan veranderen.

Werknemers die 67 jaar worden dient u in de laatste periode te verlonen met een periodedatum van de dag voorafgaand aan de verjaardag.

TKP
Het indienen van de pensioenaangifte voor detailhandel gaat via TKP.
Zie https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/werkgevers
Het indienen van de pensioenaangifte naar TKP kan op drie manieren:
Via LogiPoort (www.logipoort.nl)
Via LIS
Via de webservice van TKP

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Detailhandel die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer.