Menu

Branche Glas en Verf (LogiSal)

Ook wel Vlakglas. Betreft industrie en groothandel. Voor actuele informatie gaat u naar www.bpfv.nl

Pensioenpremie
Grondslag voor de premie is het vast overeengekomen loon op 1 januari inclusief vakantiegeld en eventuele ploegentoeslag. Deze grondslag geldt voor het hele jaar.

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Glas en Verf die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer.