Menu

Branche Slagers (LogiSal)

Voor actuele informatie gaat u naar www.pensioenslagers.nl
Voor informatie over VersVlees gaat u naar www.vlep.nl

Pensioen
Grondslag is het brutoloon bedrijfstakregelingen. Dit is het (oude) SVWloon voor aftrek van premies voor bedrijfstakregelingen. LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.

Aanleveren gaat via AGH.

Seniorenregeling
Mensen moeten steeds langer werken voordat zij met de AOW kunnen. De vraag is of iedereen die eindstreep wel kan halen of voortijdig wegens ziekte uitvalt. De slagersbranche kent op dit moment een seniorenregeling op basis van 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Stivus/Stasas
Geen bijzonderheden.

SAS
Niet opgenomen is de premie SAS. Het betreft hier een individuele premie waarvan het werknemersdeel de helft van de premie is met een maximum van 1%.

Vos en OR
Beide regelingen zijn opgenomen. Geen bijzonderheden.

Werknemer wordt 21 jaar
Als de werknemer 21 wordt dan wordt premie berekend vanaf de eerste van de maand waarin hij/zij 21 wordt. Voor maandlonen gaat dit vanzelf.
Echter als u verloont per 4 weken dan moet u de volgende extra handelingen verrichten:
Maak een kopie van de werknemer (zie kopie werknemer).
U verloont in deze werknemer vanaf de periode waarin de eerste van de verjaar-maand valt.
In de ‘oude’ werknemer verloont u t/m de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de werknemer 21 wordt.