Menu

Branche Slagers (LogiSal)

Wanneer u met branchemaster 015 Slagersbedrijf een werkgever aanmaakt, dan wordt de WHK-premie voor sector 015 ingesteld en worden de volgende fondsen aangemaakt bij inhoudingen:

Pensioen

Bij het Pensioenfonds St. De Samenwerking voor Slagersbedrijf wordt de premie voor ouderdomspensioen (OP) en partnerpensioen (AP) en wezenpensioen berekend over grondslag brutoloon bedrijfstakregelingen. Dit is het (oude) SVWloon voor aftrek van premies voor bedrijfstakregelingen. LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.

De productcode/regelingenkenmerk voor dit fonds is UPAAGH-U0162-1157 en de uitvoering van dit fonds gebeurd door Appel Pensioenvoering B.V. in Rijswijk. U kunt deze premie met een UPA voor Appel (voorheen AGH) indienen. De franchise wordt berekend over het uurloon.

Sociale Fonds Vos
St. VOS Sociaal Fonds voor Slagersbedrijf staat voor Stichting Vormings- Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf. De productcode/regelingenkenmerk is UPAAGH-S0058-1158 en de uitvoering van dit fonds gebeurd door Appel Pensioenvoering B.V. in Rijswijk. U kunt deze premie met een UPA voor Appel (voorheen AGH) indienen.

Dit fonds is niet van toepassing voor Poeliersbedrijven, voor deze werkgevers kunt het fonds op Inactief zetten.

 

SAS ZorgPortaal
Middels de branchemaster is nog niet opgenomen de premie SAS. Het betreft hier een individuele premie. U kunt deze bij Inhoudingen> Sociale Fondsen e.d. toevoegen door op een vrije regel te dubbelklikken en deze uit de fondsenlijst te koppelen, de naam is ‘Slagers SAS Pemba WGAgat’. Zie voor meer informatie https://saszorgportaal.nl/.

 

Werknemer wordt 18 jaar
Als de werknemer 18 wordt dan wordt premie berekend vanaf de eerste van de maand waarin hij/zij 18 wordt. Voor maandlonen gaat dit vanzelf. Echter als u verloont per 4 weken dan moet u de volgende extra handelingen verrichten:
Maak een kopie van de werknemer (zie kopie werknemer).
U verloont in deze werknemer vanaf de periode waarin de eerste van de verjaar-maand valt.
In de ‘oude’ werknemer verloont u t/m de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de werknemer 18 wordt.

De Aspirantenregeling voor pensioen voor jonger dan 21 jaar is met de komst van de pensioengerechtigde leeftijd op 18 jaar komen te vervallen.

Seniorenregeling
Mensen moeten steeds langer werken voordat zij met de AOW kunnen. De vraag is of iedereen die eindstreep wel kan halen of voortijdig wegens ziekte uitvalt. De slagersbranche kent op dit moment een seniorenregeling op basis van 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

 

Voor actuele informatie gaat u naar www.pensioenslagers.nl
Voor informatie over VersVlees gaat u naar www.vlep.nl

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)