Menu

Sectorlijst (LogiSal)

Voor een overzicht met alle sectoren (de sectorlijst) en de bijbehorende WHK premies ga je in LogiSal via het menu naar Sectoren > Sector- en WHK premies. Dit overzicht toont alle sectoren met de bijbehorende sector en WHK premies.

Bij een werkgever kun je op het tabblad ‘Algemeen” de Sector zien en eventueel wijzigen. Een werkgever is verplicht aangesloten bij een sector en hij moet weten in welke sector hij zit. De werkgever moet er dus voor zorgen dat hij de juiste sectorcode aangeeft.

 

Onjuiste sectorcode

Bij een onjuiste sectorcode ontvangt de werkgever de foutmelding ‘aangegeven sector wijkt af van beschikte sector’. Dit kan komen doordat:

  1. De werkgever gebruikte een andere sectorcode dan die hij ontving van de Belastingdienst.
  2. De werkgever heeft nog geen beschikking met de sectorcode gekregen, maar heeft wel een sectorcode ingevuld.
  3. De werkgever heeft zich afgemeld als inhoudingsplichtige, maar nog wel een loonaangifte ingediend met werknemersgegevens (de zogenoemde nulaangifte).
    De werkgever heeft zich te vroeg afgemeld als inhoudingsplichtige.

Heeft de werkgever een verkeerde sectorcode ingevuld dan moet hij een correctie sturen met de juiste sectorcode. Vindt hij dat de sectorcode die hij heeft gebruikt juist is? Dan kan hij schriftelijk een nieuwe beoordeling aanvragen bij het belastingkantoor waar hij onder valt.

Heeft een werkgever wel een sectorcode ingevuld maar van de Belastingdienst nog geen beschikking met de sectorcode ontvangen? Dan moet hij de sectorcode aanvragen met het formulier ‘Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen’. Dit formulier kan hij downloaden van Belastingdienst.nl. Wijkt de sectorcode in de beschikking af van de sectorcode in de eerder gedane loonaangifte? Dan moet de werkgever de loonaangifte alsnog corrigeren.

Afgemeld als inhoudingsplichtige? Werkgever dient geen nulaangifte in, maar moeten tot het einde van de aangifteplicht wel een nihilaangifte doen. Heeft hij al wel een nulaangifte gedaan, dan hoeft hij geen correcties in te dienen. Moet de werkgever nog aangiften doen? Dan is het raadzaam nihilaangiften in te dienen om foutmeldingen te voorkomen.

Als een werkgever doorgeeft dat hij vanaf een bepaalde datum geen werkgever meer is voor de werknemersverzekeringen, eindigt vanaf dat moment ook zijn sectoraansluiting. Daarover krijgt hij een mededeling. Daarin staat onder meer per welke datum de sectoraansluiting is beëindigd. Doet de (ex-)werkgever na de datum van het einde van de sectoraansluiting nog aangifte, dan hoeft hij geen sectorcode meer in te vullen. Ook niet bij een nabetaling waarover hij premies werknemersverzekeringen is verschuldigd. Hij hoeft dan geen correctie in te dienen.

Wanneer de Belastingdienst aangeeft dat u bij DGA geen sector hoeft te kiezen, dan kunt u in LogiSal kiezen voor Zakelijke Dienstverlening 1. Zie ook: https://support.logihuis.nl/kennisbank/dga