Menu

Branche Bakkers (LogiSal)

Voor actuele informatie gaat u naar www.bakkerspensioen.nl

Bakkersbedrijf valt onder sector 013. De aanlevering voor het pensioenfonds geschiedt d.m.v. een upload van de loonaangifte.

Aansluiting bij het pensioenfonds
Het pensioenfonds vraagt bij de Kamer van Koophandel informatie op over uw bedrijfsactiviteiten waarmee u mogelijk onder de werkingssfeer van het Bakkers Pensioenfonds valt. Als dat zo is, dan zendt het pensioenfonds u het formulier ’Bedrijfsonderzoek’ toe. Aan de hand van uw antwoorden kan het pensioenfonds bepalen of u wel of niet onder de verplichtstelling van het pensioenfonds valt.

Pensioenpremie
Grondslag voor de premie is het Svw-loon.
Er zijn 2 regelingen. Het voornaamste verschil is de eindleeftijd. Beide regelingen zijn in LogiSal opgenomen. Toepassing van de juiste regeling gaat vanzelf op grond van geboortejaar en leeftijd, u hoeft niets in te stellen.
Aanlevering van gegevens gaat via het werkgeversportaal van bakkerspensioen.nl.

Vitaliteitsregeling
Kort gezegd: 80% werken 90% loon 100% pensioenopbouw voor werknemers van 60 jaar en ouder. Algemene informatie vindt u in dit bestand.

Uitwerking in LogiSal:
Standaard vindt u in de branche Bakkers de inhouding Pensioen Vitaliteit.
Als dat niet zo is:
– Maak een kopie van de administratie
– Ga naar Werkgever > Inhoudingen en zoek een vrije regel. Dubbelklik die regel.
– Ga naar de tab Koppel en koppel deze inhouding aan fonds Bakkers Vitaliteit.
– Klik onderin op Bijwerken%%.
– Ga naar de tab Algemeen en activeer de inhouding en vul de naam in.
– Ga vervolgens naar Werkgever > Inhoudingen > Pensioen > Pensioen Vitaliteit dubbelklikken > tabblad Grondslag.
Controleer of bij Toeslag vitaliteit het juiste percentage staat. Standaard is dat een toeslag van 11 (%).
De percentages zijn ook anders.
Let op: u dient bij alle andere werknemers op de tab Instelling de PensioenVitaliteit uit te zetten.

Ga naar Werknemer > tab LoonED en verlaag het loon naar 90%.
Verlaag ook het aantal uren naar 90% (let op: werknemer werkt 80% maar u verloont 90%, dit is overlegd met de belastingdienst).
Ga naar Werknemer > Instelling > Pensioen en zet de eerste inhouding uit en de Pensioen vitaliteit AAN.
Maak een test berekening. Er moet nu een ander premiepercentage berekend worden.

Let op: de inhouding Pensioen Vitaliteitsregeling is begrensd op een leeftijd van 60 jaar. Dat is logisch.

Controleren
Als u toepassing van de regeling in LogiSal wilt controleren maak dan eerst een basisberekening waarbij bij de werknemer de vitaliteitsregeling niet wordt toegepast. Na toepassing dient u ongeveer dezelfde totaalpremie (werkgevers en werknemersdeel) pensioenpremie te hebben.