Menu

Branche Horeca (LogiSal)

Voor actuele informatie gaat u naar www.phenc.nl

Pensioenpremie
De pensioengrondslag voor de Horeca en Catering bedraagt het SV loon – de pensioenpremie. In LogiSal ook wel het oude loon SV genoemd.
Bijzonder is hier dat de franchise (en het maxloon) worden berekend per uur. Het totaal aantal normale uren per jaar x de uurfranchise is de jaarfranchise.
Bij de inhouding tab Fran/Max is standaard is ingesteld op ‘uren exclusief overuren’. Dat mag u veranderen in ‘uren inclusief overuren’ als u verwacht dat werknemers het maximum op jaarbasis niet bereiken.
In ieder geval controleert LogiSal na elke berekening of de jaarfranchise (en het jaarmaximum) bereikt zijn.

Pensioenaangifte
Voor de gegevensuitwisseling maakt Horeca gebruik van een kopie van de loonaangiften. U hoeft niets te doen. De Belastingdienst stuurt de gegevens automatisch door.

Sectorpremie (vervallen 2020)
Er is een sectorpremie voor vast personeel en 1 voor los personeel. Beiden zijn opgenomen bij de inhoudingen en beide zijn geactiveerd zodat u wordt gedwongen ome en bewuste keuze te maken.

U dient per werknemer te kiezen welke premie van toepassing is. In het algemeen geldt:

Vast personeel = contract voor 1 jaar of langer.
Los personeel = contract voor korter dan 1 jaar (ook als dat achteraf zo blijkt) en werknemers zonder een vast overeengekomen arbeidsduur.

Per werknemer (via Werknemer > tab Instellingen) kunt u dit instellen.
Let op: de exacte regelgeving omtrent vast en los personeel vindt u in het Handboek Loonheffingen.

Reservering vakantiedagen (maandelijkse vrijval)
Er is een standaard reservering voor u aangemaakt voor de maandelijkse uitbetaling van vakantiedagen. Deze reservering is niet actief maar kunt u op werkgeversniveau activeren op het tab Reservering.

Uit dienst
Let op: bij uitdiensttreding wordt de franchise herberekend, rekening houdend met een maximum franchise per jaar, herleidt naar het gedeelte van het jaar dat werknemer in dienst was.Dat kan betekenen dat de franchise naar beneden wordt bijgesteld en er dus meer premie worden ingehouden.

Horeca en Catering
De horeca kent de Sohor en de SFH. De contractcatering kent de FBA, de FBS en de SUCON. Alle premies zijn opgenomen in de fondsenlijst en in de werkgever die u maakt. U maakt dus een andere werkgever aan voor de Catering.
SFH FBA FBS
De grondslag is het svw-loon.
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Horeca die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds en sociale fondsen. LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar ‘Sectorindeling en WHK’.
Reservering Vakantiedagen (maandelijkse vrijval)
Er is een standaard reservering voor u aangemaakt voor de maandelijkse uitbetaling van vakantiedagen. Deze reservering is niet aktief maar kunt u op werkgeversniveau aktiveren op het tab Reservering.
Berichtenverkeer
Voor de gegevensuitwisseling maakt Horeca gebruik van een kopie van de loonaangiften. U hoeft niets te doen. De belastingdienst stuurt de gegevens automatisch door.