Menu

Doorbetaaldloonregeling (LogiSal)

De doorbetaaldloon regeling regelt dat de inhoudingsplicht in de situatie van een werknemer met meerdere inhoudingsplichtigen, bij één van deze inhoudingsplichtigen komt te liggen.

Een veel voorkomend voorbeeld is een DGA die wel verzekeringsplichtig is voor de werkmaatschappij waar hij/zij werkt, maar zelf in dienst bij een holding.
Via de doorbetaaldloon regeling kunnen dan de loonheffing en zvw in de holding geheven en afgedragen worden en de sociale lasten in de werkmaatschappij.

In LogiSal kunt u bij Werknemer tab Fiscaal subtab Bijzondere Instellingen aangeven welke regeling precies van toepassing is.

Doorbetaaldloon regeling LH/Zvw wel: Er worden wel loonheffing en Zvw berekend.
Doorbetaaldloon regeling SocL wel: Er worden wel sociale lasten berekend.

Als aan de werknemer een auto van de zaak ter beschikking is gesteld dan dient dit bij beide bedrijven te worden meegenomen.

Let op:
Een DGA waarvoor u sociale lasten wilt inhouden kan nooit inkomenscode 17 hebben. Dan is inkomenscode 13 van toepassing.