Menu

Loonaangifte status 500 (LogiPoort)

Status 500 Validatie bij uitvragende partij gelukt betekent dat de aangifte verwerkt en goedgekeurd is door de Belastingdienst.

Status 500 en toch telefoon van de Belastingdienst dat de aangifte niet is ontvangen
Ontvangt u een telefoontje van de Belastingdienst dat u de loonaangifte niet heeft ingestuurd maar de status in LogiPoort is wel “500 Validatie bij uitvragende partij gelukt”?
U dient dan het logfile aan te leveren aan de Belastingdienst.
In het Logfile staat het aangifte kenmerk van de ingestuurde loonaangifte.
Met dit kenmerk moet de Belastingdienst en/of Logius uw loonaangifte altijd kunnen terugvinden.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.
+