Om een woord te zoeken kiest u voor F3 of CTRL+F op het toetsenbord.

LogiSal Leesmij 2020

Belangrijke informatie

ESS en Clouddossier

De ESS (Employee Self Service) dienst is gestopt per 2021 in verband met de veiligheid van data die wij op dit moment niet kunnen waarborgen. Wij zijn bezig met een nieuwe mogelijkheid voor ESS en zal later in 2021 (Q4) beschikbaar zijn. Houdt de leesmij en onze website in de gaten.

Daarnaast zijn wij gestopt met het aanbieden van Cloud Dossier.
Gebruikers kunnen doorgaan zoals zij gewend zijn (via Pinkweb).

Stoelendans Pensioenen 2021

Pensioenfonds detailhandel gaat in 2021 naar Capgemini.
BPL, Bakkers, Recreatie, Meubel en Kappers gaan naar de UPA (TKP).
USAG (schilders) gaat het zelf doen.

Wij regelen dit vanzelfsprekend allemaal in LogiSal 2021 maar u moet tzt een nieuw account regelen.

Helpdesk

Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie.

Algemene vragen: info@logihuis.nl
Helpdesk: helpdesk@logihuis.nl

Wij zorgen ervoor dat u binnen een werkdag een inhoudelijke reactie krijgt. Alvast bedankt voor de medewerking.

Leesmij versie 5C

Inkomenscode 31 – uren in loonaangifte

Wanneer er gebruik werd gemaakt van inkomenscode ’31 Uitkering in het kader van de ziektewet’, werden er onterecht geen uren aangeleverd in de loonaangifte.
Dit kunt u corrigeren door een Correctie achteraf te maken over de periodes waarin er boekingen waren voor de betreffende inkomstenverhouding.
Onze excuses voor het ongemak.

Leesmij versie 4E

Jaaropgaaf

De werkgevers-sociale lasten in de jaaropgaaf waren helaas exclusief Awf. Dat is bij deze gecorrigeerd. Dit heeft geen invloed op aangiften inkomstenbelasting e.d.

Leesmij versie 4D

LKV

De tabel voor AOW was niet aangepast aan de vertraging. Dit betekent dat bij Aow-ers met inkomsten uit tegenwoordige arbeid LogiSal in sommige gevallen de LKV

‘aan’ liet staan waar dat niet terecht was. Dan is ook de indicatie LKV in de loonaangifte op JA gezet. Dat heeft alleen consequenties in de journaalpost en mogelijk in uw verwachting, want de belastingdienst kent het toch niet toe.

Leesmij versie 4A

Periode 13 verwerken (4 weken)

Het verlonen van periode 13 met 5 weken gaat als volgt:
U roept gewoon deze periode aan en verandert dan het aantal loondagen van (standaard) 20 naar 25.

LogiSal stelt voor uren en loon verhoudingsgewijs aan te passen. Wij adviseren u dit te volgen.
Vervolgens stelt LogiSal de vraag of u de dagtabel wilt toepassen: wij adviseren Nee.

Leesmij versie 3C

LogiMail geverifieerd bij Google

LogiMail is geverifieerd door Google en aangemerkt als veilige applicatie.

Kijk voor de stappen: E-mail met Google OAuth 2.0

Leesmij versie 3A

Mailen met Google

Vanaf deze versie (3A) gebruiken we de nieuwste e-mail-methode van Google. Problemen met ‘minder veilige apps’ en ‘authenticatie in twee stappen’ zijn voorbij.
Als u mailt via de SMTP van Google (Gmail) (zie Instellingen > E-mail afzenders), dan gaat de verwerking van de e-mail anders, vooral de eerste keer.
Als u nog nooit bent ingelogd op het apparaat waarop u de e-mail wilt instellen, dient er eerst toestemming gegeven te worden. Wanneer u uw G-mail account heeft gekoppeld aan een smartphone dient u deze bij de hand te hebben.

Ook kan LogiSal nu overweg met 2-staps verificatie van G-mail (als u dat bij Gmail ingesteld heeft).
Wij verwijzen u naar onze help voor de procedure.

Let op: Wanneer u e-mail verstuurd via Gmail moet uw afzender e-mailadres ook het betreffende Gmail adres zijn. Als u wilt mailen vanaf een eigen domein dient u de smtp gegevens van het domein in te stellen en dat kan niet meer via Gmail.

Kijk voor de stappen: E-mail met Google OAuth 2.0

Leesmij versie 2C

Bedragen Jeugd-LIV

N.a.v. de gepubliceerde rekenregels hebben wij de nieuwe uurlooncriteria die per 1 juli gelden voor het jeugd-LIV ingevoerd.

Sociaal fonds Mobiliteit Taxi

De premie voor het sociaal fonds Mobiliteit in de taxi branche vervalt ook het 3e kwartaal vanwege Corona. Dit hebben wij aangepast in de fondsenlijst.
Opnieuw koppelen is nodig. Zie: Hoe koppel ik een regel met de fondsenlijst.

 

Leesmij versie 2B

Grafimedia

Wegens een aanpassing in de weergave van het regelingloon in de UPA, dienen de UPA’s van dit jaar per periode opnieuw gemaakt en ingediend te worden.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli

Met het aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.  Bij Werknemer > Tab Sociaal > Incidenteel lager loon kunt u eventueel aangeven dat het om aanvullend geboorteverlof gaat. Tijdens het aanvullend geboorteverlof is het salaris 30% lager. Bij een hoger inkomen kan dit zelfs meer zijn. Het dagloon heeft namelijk een maximum. Soms vult uw werkgever de uitkering aan tot 100%. Dit staat eventueel in de cao/arbeidsovereenkomst. Kijk hier voor meer informatie.

Aanpassingen %% Afbouw, Afbouw-UTA en Natuursteen

De premiepercentages zijn aangepast n.a.v. het overzicht op de pagina van bpf bouw. Zie: Hoe koppel ik een regel met de fondsenlijst?

De aanpassingen gelden vanaf 1 januari. U kunt er voor kiezen dit te corrigeren.
De boekingen dienen opnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen).

Nieuw: Overzicht 30% herzieningstoets

Ondanks dat kortgeleden bekend is gemaakt dat de 30% herziening niet van toepassing is in 2020 en wij bezig waren met het ontwikkelen van een overzicht hebben wij deze module gepubliceerd. De module kunt u raadplegen via Jaarblok > 30% herzieningstoets WAB. Een beschrijving van de 30% herzieningstoets vindt u in dit artikel.

Wettelijk minimumloon vanaf 1 juli

Het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli is toegevoegd in LogiSal (Instellingen > Minimulonen).

Percentage vrije ruimte naar 3%

Het percentage van de vrije ruimte (werkkostenregeling) is aangepast naar 3%.
Meer informatie vindt u in dit nieuwsartikel.

Leesmij versie 2A

Versie 1404

Premie RAS

De RAS heeft de premie tijdelijk op NUL gezet, met verschillende data voor maandloon en vierwekenloon. U dient de regel opnieuw te koppelen met de fondsenlijst.

Wij hebben de datums van maandloon opgenomen. Als u per vierweken verloont dan dient u te gaan naar Werkgever > tab Inhoudingen > tab Sociale fondsen > RAS dubbelklikken > tab Procent en moet u de datums zetten op: 20 april en 13 juli.

Correcties Groothandel kaas en ei

De productkenmerken en de franchises zijn gecorrigeerd. U dient opnieuw te koppelen.

Versie 0604

Code reden einde dienstverband

LogiSal verplichte een reden van einde dienstverband op te geven wanneer er een uit dienstdatum is gevuld. Dit is onterecht bij een inkomenscode anders dan 11, 13 en 15. De controles daarop zijn verscherpt.

Heeft u een afkeuring gehad met meldcode L2023 of L2024?

Neem dan een geforceerde correctie mee over het desbetreffende tijdvak. Dat kan via Loonaangifte > Maak LA > Selecteer het tijdvak waar u aangifte voor wilt doen en selecteer in de rechterkolom het tijdvak dat u dient te corrigeren (onder ‘Te corrigeren tijdvakken’).

Loonaangifte versie 2020.0.1.7

Nieuw is een optie in het scherm waarin u het tijdvak kiest.

Let op: Wij adviseren u voor het gebruik van deze optie een kopie van de administratie te maken.

Als u die optie activeert dan controleert LogiSal de boekingen op de volgende aspecten:

Ontslagen binnen 2 maanden
Als een werknemer binnen 2 maanden wordt ontslagen dan moet het AWf tarief ‘herzien’ (lees: hoog) worden toegepast.
LogiSal stelt dit vast en vraagt of de boekingen moeten worden aangepast. Indien u kiest voor Ja dan worden de boekingen gewijzigd.

Tarief voor jongeren < 21
LogiSal controleert het aantal gewerkte uren in relatie tot het geboekte tarief en past de boeking zo nodig aan.
Dit is vooral handig bij week verloningen waarbij niet altijd duidelijk is wat het aantal uren in het aangiftetijdvak gaat worden.

Bijvoorbeeld: U heeft de lage Awf premie toegepast bij een werknemer onder de 21 die onder de uren grens blijft. Maar achteraf blijkt toch dat de urengrens is overschreden. De boekingen worden (indien u daarvoor kiest) aangepast naar het hoge tarief.

 

Leesmij versie 1C

AVH naar AGH per 1 juli

Voor groothandel in Aardappelen, Groente/fruit, Eieren en Kaas moet u vanaf 1 juli pensioenaangifte doen bij AGH. U kunt de inhouding koppelen aan het juiste fonds uit de fondsenlijst (zie: Hoe koppel ik een regel met de fondsenlijst?). Dan komt de productcode meteen mee en gaat de UPA verder vanzelf.

Bij AGH kunt u aangeven met welk pakket u werkt. Kies indien u gebruik maakt van LIS voor LogiSal (LIS). Indien u gebruik maakt van LogiPoort kiest u voor LogiSal (LogiPoort).

Sociaal fonds Meubel

Het sociaal fonds Meubel werd onterecht meegenomen in de UPA aangifte richting Centric. U kunt het fonds opnieuw koppelen via Werkgever > Openen > Tab Inhoudingen > tab Sociale fondsen > Dubbelklik het sociaal fonds > tab Koppel > %% Bijwerken adhv koppeling.

Vervolgens kan er een nieuwe UPA (Periodeblok > UPA voor Centric) worden aangemaakt/ingediend.

UPA terugkoppelingen

Heeft u vragen of hulp nodig bij bepaalde terugkoppelingen van UPA?  Zie: UPA Foutmeldingen

Krijgt u een foutmelding over onjuist toegepaste regelingen(kenmerk)?

Zie: Hoe controleer ik welk regelingenkenmerk er toegepast wordt?

Leesmij versie 1B 

Pensioenaangifte AZL en houtverwerkende industrie

Het bericht was niet conform xsd van 2020. In versie 2020.0.0.2 (Info > Versie en informatie) is dit opgelost. Daarnaast is houtverwerkende industrie verhuist naar Heerlen (ipv Amsterdam). Dit heeft invloed op de bestandsnaam (AZL ipv AZA).

Update trigger veranderd

LogiSal controleert als er een nieuwe versie beschikbaar is. Wanneer de eerste twee tekens van de versie hoger waren dan uw eigen LogiSal versie, creëerde dat een trigger om te updaten. Nu gebeurt dat ook wanneer de datum tussen de haakjes is aangepast.

Voorbeeld:

Loonheffing voor artiesten

Het percentage voor de loonheffing voor artiesten uit Nederland is aangepast naar 37,35%.

Aspirantenregeling Architecten

In de fondsenlijst stond de aspiranten regeling met premiepercentage. Ook ging er geen grondslag mee in de aangifte. Dit is gecorrigeerd. Het fonds dient opnieuw gekoppeld te worden. Vervolgens de boeking opnieuw (Bereken > Historie > Wijzigen). Daarna kan een nieuwe pensioenaangifte gemaakt worden.

Leesmij versie 1A

Updaten

LogiSal werkt zichzelf automatisch bij waarbij alle wijzigingen t/m de eerste van de vorige maand worden meegenomen. Dit systeem werkt prima mits u minimaal elke maand LogiSal start. Doet u dat niet dan kiest u in menu Beheer voor Update Totaal.

Aanpassingen t/m 30-01-2020

Minimumloon BBL’er

Bij een 20-jarige BBL’er werd ten onrechte € 1.116,95 vermeld. Dit is aangepast in € 1.016,95.

Premieverdeling Kinderopvang

Aangepast conform documentatie.

Pensioenpremie Schoonmaak

Het werkgeversdeel is aangepast (incl. overgangsregeling). De regel dient opnieuw gekoppeld te worden. Vervolgens dienen de boekingen opnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen). Tevens dient u een nieuwe pensioenaangifte aan te maken.

Het kan zijn dat u signaal: ‘168 Premie is te laag’ krijgt in het portaal van APG.

Verdere wijzigingen

 • Generatiepact Metaal en Techniek mogelijk gemaakt vanaf 60 jaar (ipv 62)
 • Diverse aanpassingen in de fondsenlijst.
 • Foutoplossing bij foutmelding c2041 (aanmaken loonaangifte) verduidelijkt. Zie : melding c2041 in de loonaangifte.
 • Foutoplossing geen werknemersverzekeringen bij serieverwerken (sommige gevallen).

Bijgewerkte fondsen

Op dit moment zijn helaas nog niet alle premiepercentages bekend. Via LogiSal > menu Sectoren > fondsenlijst kunt u zien welke fondsen zijn bijgewerkt. In de kolom ‘Jr’ vindt u het betreffende jaar. De 0 (nul) staat uiteraard voor 2020. Indien u over premiepercentages beschikt die nog niet zijn opgenomen dan ontvangen wij deze graag via helpdesk@logihuis.nl

Branche of sectorgebonden informatie

Sociaal Fonds Retail Non-Food

De premie is aangepast naar 0,2% voor de werkgever. Echter mag er sinds 2020 een 1/4 (0,05%) ingehouden worden bij werknemer. Indien u dat wilt, kunt u dubbelklikken op de inhouding en zelf het premiepercentage wijzigen.

IOB Retail-Nonfood

Voor Retail-Nonfood is in de CAO voor 2020 een Individueel Ontwikkelbudget (IOB) overeengekomen, ook wel genoemd leerrekening. Werkgevers in deze sector zijn per e-mail geïnformeerd. De uitvoering van de regeling ligt bij deleerrekening(.nl). Zij kiezen er voor om geen gebruik te maken van bestaand berichtenverkeer zoals de UPA, maar ontwikkelen een aparte communicatiestroom. LogiSal zal hier niet op aansluiten. U kunt gebruiken maken van de door hen nog te bouwen webservice om uw werknemers aan te melden.

Houthandel

Zij zijn overgegaan naar het pensioenfonds Meubel. Daardoor wordt de berekeningswijze (bij overuren) vermoedelijk ook anders. Svp wachten met berekenen tot hierover uitsluitsel is.

Uitzend

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat payrolling naar sector 45 gaat en uitzenden naar sector 52. Omdat dit afhankelijk is van een beschikking sectorindeling per werkgever kunnen wij dat tijdens importeren niet aanpassen. U moet dat, indien van toepassing zelf doen. Controleert u de beschikking sectorindeling. Ook de beschikking WHK vermeldt de sector.

U dient voor werknemers die vallen onder Code Aard Arbeidsverhouding 82 (payrolling) ook de CAO code van de inlener op te geven. Die kunt u instellen op de tab Sociaal en deze gaat mee in de boeking in de loonaangifte wordt de code uit de boeking gehaald.

De reservering feestdagen wijzigt naar 3,04%. En die voor vakantiegeld gaat naar 8,33%. U moet dat zelf aanpassen bij Werkgever > Reserveringen. Controleer ook de andere reserveringen omdat dit soort wijzigingen ons soms niet of laat bereikt.

TKP en Centric (UPA)

TKP en Centric zijn geheel overgestapt op de UPA. AZL gedeeltelijk.
Wacht niet tot het laatste moment met het aanvragen van een account of het doen van de aangifte. U wordt door de organisaties zelf benaderd voor een account. Als u werkt met LogiPoort dan dient u zelf in en heeft u een eigen account nodig. Als u indient met onze LIS dan gebruikt u ons account, maar kan het zijn dat u zich (of uw klant) nog moet aanmelden bij het pensioenfonds onder ons nummer.

Instellen in Logipoort? Zie Instellingen TKP of Instellingen Centric

Instellen in LogiSal of LIS? Zie TKP of Centric

Loonbelastingtabellen België, Suriname en Aruba

Er zijn nu ook aparte tabellen voor inwoners van België, Suriname en Aruba, naast die voor Nederland, Landenkring en Derdenlanden. Wij hebben er voor gekozen om het woonland (Werknemer > tab Algemeen) te gebruiken als trigger voor toepassing van de tabellen voor Belgie en Suriname/Aruba. De overige 3 vindt u op de tab Fiscaal.

BSN op salarisspecificatie

Het burgerservicenummer van werknemer hoeft nadrukkelijk niet op de loonstrook te staan. Zo viel in 2019 te lezen in het Handboek Loonheffingen. Voorheen stond in in het handboek welke gegevens verplicht op de loonstrook moeten staan, plus een aantal suggesties voor toevoegingen. Onder die suggesties stond ook het BSN. Dat advies is nu uit het handboek geschrapt, omdat hiervoor geen wettelijke basis is.

Voortaan wordt bij een nieuwe administratie standaard ingesteld dat het BSN niet op de loonstrook komt. Wij adviseren u dit ook op bestaande administraties in te stellen, dat kan via Werkgever > Indeling Slip (rechtsonder).

Contracturen per week

Werknemer > tab LoonED > Contracturen per week. Dit veld speelt een belangrijke rol bij de toepassing van de WAB. Let op dat u hier de overeengekomen contracturen vermeld zoals die zijn aan begin van het aangiftetijdvak (= meestal zelfde als verloningstijdvak).

BBL (beroepsbegeleidende leerweg )

BBL is vanaf 2020 een ‘aard arbeidsverhouding’ (Werknemer > tab Sociaal). Dit wordt bij importeren vanzelf aangepast. Bij nieuwe werknemers dient u dit zelf in te stellen.

Sector-indeling

Die blijft bestaan, ook in LogiSal. Als u de indeling in de werkgever wijzigt gaat de wijziging mee in elke volgende loonaangifte die u maakt. Dit zit dus niet meer in de boekingen.

Code reden einde arbeidsovereenkomst

Die lijst is langer geworden en heeft een bijzonderheid. De door de Belastingdienst in de lijst opgenomen code 2 is door de UPA vervangen door de codes 80 en 81. Als u 1 van die codes selecteert zal in de loonaangifte de code 2 opgenomen worden.

Transitievergoeding

Met de Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt op 1 januari 2020 de berekeningsmethode van de transitievergoeding. Dan geldt dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij beëindiging recht op de transitievergoeding bestaat. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de documentatie van de Belastingdienst.

AWf

Hiervoor verwijzen wij u naar dit artikel AWf en WAB op de supportpagina.

Tijdens het importeren van administraties van 2019 naar 2020 worden de volgende instellingen geconverteerd bij Werknemer > tab Sociaal.

 • Duur contract wordt omgezet naar Contract-duur (bepaald of onbepaald)
 • BBL wordt verplaatst naar de lijst Aard arbeidsverhouding
 • In 2019 heeft u al in kunnen stellen of de AO schriftelijk is vastgelegd. Als u dat nog niet heeft gedaan dan dient u dit voor de eerste berekening te wijzigen.

Let op: Uitstel tot 1 april 2020 voor administratieve vereisten

Lay-out

De informatie die op de loonstrook wordt afgedrukt inzake de contract-vorm is langer geworden, bijvoorbeeld ‘onbepaalde tijd/niet schr’. Dit leidt er bij bestaande klanten toe dat dit op 2 regels wordt afgedrukt. U kunt dat anders instellen.

 • Ga naar Werkgever > tab Indeling Slip.
 • Kijk rechtsboven welke lay-out u gebruikt.
 • Klik op ‘Naar lay-out’.
 • Klik op de tab Basisgegevens en vul de volgende waarden in:
  Breedte van de linkerkolom: 33
  Breedte van de rechterkolom: 35

Vakantiebonnen

Vakantiebonnen bestaan niet meer. U kunt zelf controleren of u bij Werkgever > Reserveringen nog reserveringen actief heeft staan.

UPA

De controles in de UPA zijn aangescherpt, vooral die rond datums (in/uit dienst, geboortedatum). Bij een aantal zaken kunt u niet meer verder voordat de problemen zijn opgelost. Ook de pensioenfondsen vragen of aanlevering kan binnen 10 dagen na het verstrijken van het tijdvak.

 

Export werknemer-gegevens

De functie Exporteren alle gegevens naar Ascii 2018 is vervangen door 2020.
De velden m.b.t. de Awf (zoals schriftelijke ao, contract en BBL) worden ook geëxporteerd.

2e bankrekening

Wanneer in 2019 het vinkje ‘Netto voor 2e bankrekening ook meenemen’ aan stond, kan het zijn dat deze optie niet meer aangevinkt staat na de jaarovergang naar 2020.

Dit vinkje dient éénmalig weer aangevinkt te worden, de optie wordt dan onthouden voor de volgende keer.

Vpmeld

De optie om gegevens te exporteren naar Vpmeld bieden wij niet meer aan. Dit is in de leesmij van 2019 aangekondigd.

Overgang naar de UPA van TKP en Centric

Wanneer u indient met LogiPoort dient u uw eigen relatienummer te vullen bij Instellingen > Gegevens licentiehouder. Zie ook: Instellingen TKP of Instellingen Centric

Wanneer u indient via LIS dient ons relatienummer gevuld te worden.
Zie: TKP of Centric

Welk relatienummer wordt toegepast vindt u in het scherm Inzender tijdens het maken van pensioenaangifte. Dit scherm komt alleen naar voren wanneer u kiest voor de knop Volgende (in plaats van Voltooi).