Menu

Branche-Beveiliging (LogiSal)

Is de werkgever actief in de particuliere beveiliging? Dan is deze wettelijk verplicht om de werknemers aan te melden bij Pensioenfonds Beveiliging.

Voor algemene informatie verwijzen wij u graag naar de website van het pensioenfonds. Hier vindt u o.a. de rekencijfers.

Vanaf 2021 geldt voor Beveiliging:
De premie wordt berekend over het loon, waarbij het vakantie wordt opgeteld.
Overuren blijven buiten beschouwing.
Er wordt cumulatief gerekend en de franchise en het maximumloon worden berekend op basis van het aantal loondagen.
De premie gaat hierdoor elke maand variƫren omdat het aantal loondagen per maand varieert.

Voorbeelden van premieberekeningen vindt u op de site van het pensioenfonds:
https://www.beveiligingspensioen.nl/zakelijk/sites/default/files/documenten/rekenvoorbeeld-premie-2021.pdf
In deze voorbeelden wordt het bijtellen van het vakantiegeld niet apart vermeld.

Tot en met 2020:
De premie wordt cumulatief berekend aan de hand van het vast overeengekomen loon op 1 januari (of bij in dienst). Het pensioenfonds heeft voorbeeldberekeningen voor elk jaar beschikbaar die u vindt door op de site te zoeken naar ‘voorbeeld’.

Aandachtspunt onbetaald verlof
Als een werknemer een periode wel in dienst was maar helemaal onbetaald verlof had, dan moet u wel een boeking maken. Dat wordt dan dus een boeking met nul dagen en nul uren.

Bijzondere beloning
Het verlonen van een bijzondere beloning op een aparte loonstrook mag niet. U moet de bijzondere beloning verlonen op een normale specificatie met ‘gewoon’ loon.

Generatiepact Beveiliging
Zie voor meer informatie de pagina Generatiepact.

Pensioenaangifte indienen
U kunt de pensioenaangifte indienen via LIS of LogiPoort.

Hieronder vindt u de instellingen voor LogiPoort:

Instellingen TKP (LogiPoort)