LogiSal Leesmij 2024

Na een automatische update van LogiSal wordt ook de versie aangepast en staat de wijziging in deze Leesmij. De versie bestaat uit het jaartal, kwartaalnr, kwartaalmaand en datum. Bijv. een update per 20 mei is: 2024-2B(2005) waarbij 2024 het jaartal is, 2 is tweede kwartaal, B is de tweede maand van het kwartaal (A = eerste maand van kwartaal, B = tweede en C = derde) en 2005 is de datum 20 mei (maand 05).

Vragen over de Leesmij: Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail: helpdesk@logihuis.nl. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie. Zie voor meer informatie over updates ook kennisbankartikel: Updaten (LogiSal).

Fondseninformatie update: Regelmatig verwerken wij ook nieuwe fondsinformatie in LogiSal met updates. Hiervoor is geen nieuwe versie van toepassing. Zie fondsenlijst voor meer informatie.

Leesmij – 2024-3A

Versie 0907: Periodeblok, anoniementarief, branchemasters en update fondseninformatie

 • Aangepaste indeling Periodeblok uitklapscherm
 • Blokkade op boeking maken met BSN 0000.00.000 terwijl Anoniementarief niet staat aangevinkt
 • Overzicht voor het aanmaken van nieuwe werkgevers met de beschikbare branchemasters en hun fondsen onder: Sectoren> BrancheMaster fondsenlijst
 • In de Bouw is pensioengevend loon aangepast, bij Grafisch het franchisebedrag en bij VLEP, Slagers, Bakkers en PHJ de pensioengerechtigde leeftijd.

Leesmij – 2024-2C

Versie 1106: nulboeking PGB en nieuwe werkgever in alle sectoren

 • Fonds S0557-2002 wordt met een nulboeking weer getoond op de UPA voor PGB. Mocht u dit nodig hebben, dan hoeft u enkel een nieuwe Pensioenaangifte te maken. Het is niet nodig om nieuwe boekingen te maken.
 • Het is weer mogelijk om werkgevers aan te maken voor branches waar geen branchemaster voor beschikbaar is met branche: “‘099 Sectornummer niet in branchelijst’ en daarna de sector te wijzigen.

Leesmij – 2024-2B

Versie 2405: Diverse verbeteringen en minimumloon 1 juli 2024

Met deze versie zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd:

 • Het nieuwe minimumloon per 1 juli, inclusief het afwijkende minimumloon voor BBL’ers verwerkt.
 • Voorbereiding klaargezet voor UPA voor PMT welke vanaf 1 januari 2025 gebruikt kan worden.
 • Premie voor fonds ‘MN WIA Werknemersverzekering motor/metaal’ wordt automatisch op nul gezet, wanneer werknemer 48 maanden voor AOW gerechtigde leeftijd komt.
 • Leestekens in landennamen zijn weer leesbaar.
 • UPA voor Pensioenfonds Beton kan gebruikt blijven worden met de oude Centric koppeling.

Versie 0805: Hyperlinks LogiSal

In LogiSal kunt u met de F1-knop op diverse plaatsen het bijbehorende kennisbankartikel openen. Met deze update zijn een aantal links vernieuwd. Mocht u een verouderde link in LogiSal tegenkomen, dan verzoeken wij u om ons daarover een mail te sturen naar helpdesk@logihuis.nl zodat we dit kunnen controleren en aanpassen.

Versie 0205: Update branchemaster Slagers

Wanneer u met LogiSal een nieuwe werkgever in een branche aanmaakt, dan worden door LogiSal de juiste fondsen klaargezet. Voor het aanmaken van nieuwe werkgevers in de branche 015 Slagersbedrijf zijn de fondsen aangepast. Mocht u bij het aanmaken van een nieuwe werkgever fondsen missen, of zien dat er reeds vervallen fondsen worden klaargezet, dan verzoeken wij u om ons daarover een mail te sturen naar helpdesk@logihuis.nl zodat we dit kunnen controleren en aanpassen.

update 0105: PDO voor StiPP met juiste duur

Wanneer u bij Periodeblok> PLO Uitzend Stipp  een nieuw PDO bestand maakt, dan zal voor het berichtenverkeer PLO.exe bijgewerkt worden naar versie 2024.0.0.2. Hiermee worden dan zowel bij duur dan zowel de normale als de overuren getoond in de aangifte.

Leesmij – 2024-2A

Versie 1104: Update fonds StiPP Basis franchise

Bij het fonds StiPP basis stond geen franchise op het uurbedrag. Hierdoor werd een te hoge pensioenpremie berekend. Update het fonds voor een juiste verwerking van nieuwe boekingen. Lees het kennisbankartikel Branche Uitzendwezen (LogiSal) voor verwerking van correcties in voorgaande perioden.

Bij MN Pensioen Topinkomen zijn de franchisebedragen gewijzigd en bij MN Sociaal Fonds MvT (SFMVT) het maximumbedrag.

Versie 1104: E-mail met SMTP of Gmail herstellen

Bij het mailen van documenten vanuit LogiSal was de Gmail-knop verborgen en werden de SMTP-instellingen niet meer standaard opgeslagen. Dit is hersteld. U dient wel zelf de SMTP instellingen opnieuw in te stellen. Klik hiervoor op Instellingen -> Email afzenders en SMTP en klik dan op de L-knop (lijst vooringestelde SMTP-servers). Zie onderstaand:

Versie 0504: Vereenvoudigde loonaangifte via LIS

Voor het indienen met de LIS-knop van uw loon- en pensioenaangifte(s) gebruikt LogiSal nu een webservice in plaats van de Logisal mailclient. Doordat de webservice de verzending automatisch regelt, hoeft u zich geen zorgen te maken over ingewikkelde SMTP-instellingen. Met een paar muisklikken verstuurt u uw loon- en/of pensioenaangifte(s). Bovendien zijn uw gegevens optimaal beschermd dankzij de veilige verbinding van de webservice. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.

Leesmij – 2024-1B

Versie 1502: APG versie 2024.0.0.3

Bij een weekverloning kwam er wanneer iemand week 1 geen boeking had, bij het maken van de 4-wekelijkse pensioenaangifte een foutmelding dat week 1 en week 2 als een overlappende periode werden gezien. Vanaf 1-3-2024 is dit hersteld en wordt wanneer u een nieuwe UPA voor APG maakt automatisch de update voor het Berichtenverkeer via APG.exe uitgevoerd.

Versie 1502: APG versie 2024.0.0.2

Bij een weekverloning kwam er bij het maken van de 4-wekelijkse pensioenaangifte een foutmelding dat week 1 en week 2 als een overlappende periode werden gezien. Vanaf 27-2-2024 is dit hersteld en wordt wanneer u een nieuwe UPA voor APG maakt automatisch de update voor het Berichtenverkeer via APG.exe uitgevoerd.

Versie 1502: APG aansluitingnr

bij werkgevers in de branche Bouw kunt u weer op het werkgeverscherm> Algemeen het APG aansluitingnr opgeven (dit is het oude UVI nummer dat in de bouw nog gebruikt wordt.

Leesmij – 2024-1A

Versie 2401: UPA versie 2024.0.0.3

Vanaf 1-2-2024 wanneer u een nieuwe UPA voor PFZW maakt, dan wordt automatisch eerst een update voor het Berichtenverkeer via UPA.exe uitgevoerd. In het nieuwe UPA voor PFZW bericht staat het IKV nummer dan weer goed (hier werd onterecht de cijfers 24 voor geplaatst).

Versie 2401: minimumuurloon op specificatie

Op de loonspecificatie wordt nu het minimum uurloon getoond bij de boekingen die u vanaf 24-1 maakt.

Versie 1701: boeken en volgende

Bij Bereken is de functionaliteit ‘Boeken en volgende’ die in de taakbalk open bleef staan hersteld. Alle bij ons bekende Fondseninformatie is verwerkt. Mist u Fondsinformatie dan kunt u ons daarover mailen op helpdesk@logihuis.nl.

Versie 1401: loonspecificaties via Gmail

Aanpassing gedaan zodat Loonspecificaties ook weer vanuit een Gmail account kunnen worden verzonden.  Klanten die LogiSal XS of S hebben besteld voor 14-1 hebben een nieuwe licentiecode ontvangen.

Versie 1101: naam Licentiehouder

Aanpassing gedaan op lengte veld ‘Naam Licentiehouder’. Dit gaf foutmeldingen bij invoer sleutel. Tevens is de update van de fondsenlijst weer aangezet.

Versie 1001: LogiSal 2024 live

LogiSal 2024 is 10 januari 2024 live gezet.

Leesmij – Eerste versie

Branche informatie (premiepercentages)

In LogiSal 1A staan zoveel mogelijk de premiepercentages klaar. Het kan echter zijn dat wij nog niet alle premiepercentages hebben ontvangen en dus ook nog niet bijgewerkt. Wanneer wij wijzigingen in de fondsenlijst na de eerste versie hebben, dan krijgt u bij het opstarten van LogiSal een melding welke fondsen er bijgewerkt zijn.

Check fondsinformatie

U checkt dan via “Sectoren> Controlelijst koppelingen inhouding met fondsen” of die op uw werkgeversadministraties van toepassing zijn. Wanneer een ingestelde premie van een werkgever afwijkt t.o.v. de fondsenlijst, licht deze geel op. Vriendelijk verzoek om dit te controleren nadat er een update van een fonds heeft plaatsgevonden.

Alle fondsen direct bijwerken

Indien u alle fondsen wilt bijwerken zoals het in de fondsenlijst staat, kies dan voor Sectoren > Fondsen doorkoppelen naar alle inhoudingen van alle werkgevers. Let op: Als u een inhouding heeft gewijzigd, staan de instellingen na deze optie weer terug naar de instellingen zoals het in de fondsenlijst staat.

Individueel inhoudingen bijwerken

U kunt een inhouding ook individueel bijwerken. Kijk voor het stappenplan op deze pagina.

Alle fondsen totaal

Via Sectoren> fondsenlijst ziet u alle fondsen in LogiSal en aan het jaartal in de kolom ‘Jr’ herkent voor welk jaar het fonds is bijgewerkt. Wanneer er in deze kolom een 4 staat, dan is het fonds voor 2024 bijgewerkt. Mist u een fonds, dan kunt u dit mailen naar helpdesk@logihuis.nl. Wij checken de gegevens dan bij de uitvoerder van het fonds en voegen het dan toe. Dit kan soms binnen een dag, maar soms kan dit ook enkele weken duren.

Jaarovergang

Alle informatie en het stappenplan m.b.t. de jaarovergang vindt u op deze pagina.

LIS indienen met LIS-knop

Tot en met 2023 was het voor klanten ook mogelijk om Loonaangiften en/of Pensioenaangiften via een apart mailadres te verzenden. Omdat dit foutgevoelig was, kunt u vanaf 2024 alleen nog indienen via de LIS-knop in LogiSal of met een eigen LogiPoort.

Aangiften verzenden (LIS of LogiPoort)

Aanpassing pakketten

Om een betere afstemming te hebben op onze klantvraag hebben wij een aantal pakketvormen die zeer weinig werden gekocht gestopt en hebben wij nieuwe pakketvormen toegevoegd. Mist u een pakketvorm dan kunt u voor advies hierover contact opnemen met de helpdesk.