LogiSal Leesmij 2024

Na een automatische update van LogiSal wordt ook de versie aangepast en staat de wijziging in deze Leesmij. De versie bestaat uit het jaartal, kwartaalnr, kwartaalmaand en datum. Bijv. een update per 20 mei is: 2024-2B(2005) waarbij 2024 het jaartal is, 2 is tweede kwartaal, B is de tweede maand van het kwartaal (A = eerste maand van kwartaal, B = tweede en C = derde) en 2005 is de datum 20 mei (maand 05).

Vragen over de Leesmij: Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail: helpdesk@logihuis.nl. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie. Zie voor meer informatie over updates ook kennisbankartikel: Updaten (LogiSal).

Fondseninformatie update: Regelmatig verwerken wij ook nieuwe fondsinformatie in LogiSal met updates. Hiervoor is geen nieuwe versie van toepassing. Zie fondsenlijst voor meer informatie.

Leesmij – 2024-1B

Versie 1502: APG versie 2024.0.0.3

Bij een weekverloning kwam er wanneer iemand week 1 geen boeking had, bij het maken van de 4-wekelijkse pensioenaangifte een foutmelding dat week 1 en week 2 als een overlappende periode werden gezien. Vanaf 1-3-2024 is dit hersteld en wordt wanneer u een nieuwe UPA voor APG maakt automatisch de update voor het Berichtenverkeer via APG.exe uitgevoerd.

Versie 1502: APG versie 2024.0.0.2

Bij een weekverloning kwam er bij het maken van de 4-wekelijkse pensioenaangifte een foutmelding dat week 1 en week 2 als een overlappende periode werden gezien. Vanaf 27-2-2024 is dit hersteld en wordt wanneer u een nieuwe UPA voor APG maakt automatisch de update voor het Berichtenverkeer via APG.exe uitgevoerd.

Versie 1502: APG aansluitingnr

bij werkgevers in de branche Bouw kunt u weer op het werkgeverscherm> Algemeen het APG aansluitingnr opgeven (dit is het oude UVI nummer dat in de bouw nog gebruikt wordt.

Leesmij – 2024-1A

Versie 2401: UPA versie 2024.0.0.3

Vanaf 1-2-2024 wanneer u een nieuwe UPA voor PFZW maakt, dan wordt automatisch eerst een update voor het Berichtenverkeer via UPA.exe uitgevoerd. In het nieuwe UPA voor PFZW bericht staat het IKV nummer dan weer goed (hier werd onterecht de cijfers 24 voor geplaatst).

Versie 2401: minimumuurloon op specificatie

Op de loonspecificatie wordt nu het minimum uurloon getoond bij de boekingen die u vanaf 24-1 maakt.

Versie 1701: boeken en volgende

Bij Bereken is de functionaliteit ‘Boeken en volgende’ die in de taakbalk open bleef staan hersteld. Alle bij ons bekende Fondseninformatie is verwerkt. Mist u Fondsinformatie dan kunt u ons daarover mailen op helpdesk@logihuis.nl.

Versie 1401: loonspecificaties via Gmail

Aanpassing gedaan zodat Loonspecificaties ook weer vanuit een Gmail account kunnen worden verzonden.  Klanten die LogiSal XS of S hebben besteld voor 14-1 hebben een nieuwe licentiecode ontvangen.

Versie 1101: naam Licentiehouder

Aanpassing gedaan op lengte veld ‘Naam Licentiehouder’. Dit gaf foutmeldingen bij invoer sleutel. Tevens is de update van de fondsenlijst weer aangezet.

Versie 1001: LogiSal 2024 live

LogiSal 2024 is 10 januari 2024 live gezet.

Leesmij – Eerste versie

Branche informatie (premiepercentages)

In LogiSal 1A staan zoveel mogelijk de premiepercentages klaar. Het kan echter zijn dat wij nog niet alle premiepercentages hebben ontvangen en dus ook nog niet bijgewerkt. Wanneer wij wijzigingen in de fondsenlijst na de eerste versie hebben, dan krijgt u bij het opstarten van LogiSal een melding welke fondsen er bijgewerkt zijn.

Check fondsinformatie

U checkt dan via “Sectoren> Controlelijst koppelingen inhouding met fondsen” of die op uw werkgeversadministraties van toepassing zijn. Wanneer een ingestelde premie van een werkgever afwijkt t.o.v. de fondsenlijst, licht deze geel op. Vriendelijk verzoek om dit te controleren nadat er een update van een fonds heeft plaatsgevonden.

Alle fondsen direct bijwerken

Indien u alle fondsen wilt bijwerken zoals het in de fondsenlijst staat, kies dan voor Sectoren > Fondsen doorkoppelen naar alle inhoudingen van alle werkgevers. Let op: Als u een inhouding heeft gewijzigd, staan de instellingen na deze optie weer terug naar de instellingen zoals het in de fondsenlijst staat.

Individueel inhoudingen bijwerken

U kunt een inhouding ook individueel bijwerken. Kijk voor het stappenplan op deze pagina.

Alle fondsen totaal

Via Sectoren> fondsenlijst ziet u alle fondsen in LogiSal en aan het jaartal in de kolom ‘Jr’ herkent voor welk jaar het fonds is bijgewerkt. Wanneer er in deze kolom een 4 staat, dan is het fonds voor 2024 bijgewerkt. Mist u een fonds, dan kunt u dit mailen naar helpdesk@logihuis.nl. Wij checken de gegevens dan bij de uitvoerder van het fonds en voegen het dan toe. Dit kan soms binnen een dag, maar soms kan dit ook enkele weken duren.

Jaarovergang

Alle informatie en het stappenplan m.b.t. de jaarovergang vindt u op deze pagina.

LIS indienen met LIS-knop

Tot en met 2023 was het voor klanten ook mogelijk om Loonaangiften en/of Pensioenaangiften via een apart mailadres te verzenden. Omdat dit foutgevoelig was, kunt u vanaf 2024 alleen nog indienen via de LIS-knop in LogiSal of met een eigen LogiPoort.

Aangiften verzenden (LIS of LogiPoort)

Aanpassing pakketten

Om een betere afstemming te hebben op onze klantvraag hebben wij een aantal pakketvormen die zeer weinig werden gekocht gestopt en hebben wij nieuwe pakketvormen toegevoegd. Mist u een pakketvorm dan kunt u voor advies hierover contact opnemen met de helpdesk.