Om een woord te zoeken kiest u voor F3 of CTRL+F op het toetsenbord.

Belangrijke informatie LogiSal Leesmij 2021

Facturering

Begin december krijgt u van ons de factuur gepresenteerd voor het volgende jaar. De factuur wordt de eerste keer automatisch geopend vanuit LogiSal. Wilt u daarna de factuur nogmaals inzien? Dan kan dat via het menu Info > Factuur volgend jaar zien.

Betaal op tijd om te voorkomen dat u de licentiesleutel te laat ontvangt. LogiSal 2022 wordt 10 januari 2022 gepubliceerd.

Heeft u een vraag over de factuur? Stuur uw vraag naar info@logihuis.nl.

Heeft u opgezegd?
Dan krijgt u waarschijnlijk een foutpagina. Die kunt u negeren. Als u opgezegd heeft en gebruik maakt van LIS, dan ontvangt u in februari een factuur voor de ingezonden LIS berichten.

Helpdesk

Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie.

Algemene vragen: info@logihuis.nl
Helpdesk: helpdesk@logihuis.nl

Wij zorgen ervoor dat u binnen een werkdag een inhoudelijke reactie krijgt. Alvast bedankt voor de medewerking.

Bent u een levensloopinstelling?

Als u een levensloopinstelling bent en u wilt de regeling beëindiging levensloop op 1 november 2021 toepassen, wilt u zich dan zo spoedig mogelijk bij ons melden?

Een levensloop instelling is: Een door de werknemer gekozen kredietinstelling of verzekeraar als bedoeld in artikel 19g, derde lid van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Leesmij bij versie 4A

Gewijzigd regelingloon UPA Detailhandel

Pensioenfonds Detailhandel factureert op basis van het loon dat u opgeeft in de pensioenaangifte (het regelingloon). In sommige gevallen werd het bruto loon als regelingloon aangeleverd richting het pensioenfonds d.m.v. de UPA, dat is onjuist. Als regelingloon moet het heffingsloon aangeleverd worden. Dat hebben wij aangepast in deze update.

Helaas heeft het pensioenfonds hier niet op gecontroleerd en klanten daarop geattendeerd. Onze excuses hiervoor.

Controleer of de grondslag bij u niet het heffingsloon was. Indien dat het geval is dient u dit te corrigeren.

Dat kan door alle aangiftes (per periode) opnieuw in te dienen. De boekingen (salarisberekeningen) hoeft u niet overnieuw te maken, de berekende grondslagen en de daarbij behorende premies zijn juist.

Uitzendfase fout opgelost in export Excel

Via Export/Import > Exporteren werknemers naar Word/Excel/Ascii > Ok > Export, kunt u met LogiSal een export bestand maken naar o.a. Excel. In het geval van de uitzendbranche speelde in sommige gevallen een foutmelding. Dat kwam door een fout in de uitzend fases. Deze hebben wij hersteld.

Leesmij bij versie 3B

Signaal onjuiste Awf-premie

N.a.v. de verlaagde premie van de AWF hebben wij een signaal aangemaakt.
Het is nu niet meer mogelijk om een boeking te maken als u de regel voor de lage Awf premie niet heeft bijgewerkt en daardoor nog het oude (hogere) tarief toepast.

Kijk voor meer informatie hieronder bij “AWF premie verlaagd per 1 augustus”.

Leesmij bij versie 3A

AWF premie verlaagd per 1 augustus (Versie 1207)

Per augustus is de AWF premie verlaagd. De lage premie gaat van 2,7% naar 0,34%. De hoge premie gaat van 7,7% naar 5,34%.

Er is actie vereist!
U dient de Awf regel per werkgever bij te werken.
Dat doet u bij Werkgever > tab Inhoudingen > %% Bijwerken a.d.h.v. fondsenlijst.

Let op: kies in de melding voor Nee om alleen de Awf bij te werken en niet alle inhoudingen te herstellen:

Na het bijwerken ziet u na het dubbelklikken op de Awf regel, dat de datum ingang van de nieuwe (lage)premie op 1 augustus staat.
Verwerkt u een administratie per 4 weken? Pas dan de datum aan naar 16 augustus. Dit kan door te dubbelklikken op de Awf regel na het bijwerken van het fonds. 

De hoge premie wordt automatisch juist toegepast vanaf deze versie.

Meer informatie over de verlaging van de Awf-premie vindt u in dit artikel.

Sociale fondsen VLEP (UPA AZL)

In de UPA werd voor de sociale fondsen het jaarloon aangeleverd terwijl dit het periodeloon moest zijn. Op verzoek van AZL hebben wij dit aangepast in deze versie. Het kan er voor zorgen dat er een te hoge factuur is gestuurd.  U kunt nieuwe UPA aangiftes aanmaken en indienen om dit te corrigeren bij het pensioenfonds. Onze excuses voor het ongemak.

Leesmij bij versie 2C

Jeugd-LIV uurloongrenzen (versie 1806)

De uurloon grenzen voor het Jeugd-LIV zijn bekend gemaakt. Deze hebben wij verwerkt in het overzicht Jaarblok > Specificatie LKV, LIV en Jeugd-LIV.

Sociaal fonds Bikudak inc. RVU (versie 1806)

De premie van het Sociaal fonds Bikudak is per 1 oktober verhoogd vanwege de zwaarwerkregeling ook wel Regeling Vervroegde Uittreding(RVU).

U dient het sociaal fonds bij te werken (Werkgever > Openen > tab Inhoudingen > tab Sociale fondsen > Dubbelklik het sociaal fonds > tab Koppel > %% Bijwerken adhv koppeling). U ziet op tab Procent dat vanaf 1-10  (één oktober) het percentage voor de werkgever op 3,33% staat.

In het geval van een 4 weken administratie kunt u de datum ingang veranderen naar 11-10 (elf oktober).

ASF Gezondheidszorg 0% (versie 0406)

Wegens een miscommunicatie van het pensioenfonds zijn de percentages voor de ASF Gezondheidszorg aangepast. De premie van het sociaal fonds dient 0% te blijven. Dit hebben wij aangepast in de fondsenlijst.

U dient het sociaal fonds bij te werken (Werkgever > Openen > tab Inhoudingen > tab Sociale fondsen > Dubbelklik ASF Gezondheidszorg > tab Koppel > %% Bijwerken adhv koppeling). U ziet op tab Procent dat de percentages op 0% staan.

Pensioenfonds PGB controleert of deze regeling aangeleverd wordt en bepaald aan de hand daarvan of de RVU regeling van toepassing is. Meer informatie hierover ontvangt u binnenkort van PGB.

Detailhandel Schoenmakerij, Schoen Lederwaren ind. en Grooth. Textiel (versie 0406)

Deze fondsen waren ingesteld op het algemene percentage van Detailhandel.

In deze versie hebben wij de premieverdeling aangepast. Indien u de premiepercentages nog niet had bijgewerkt kun u dat nu doen.

Zie: Hoe koppel ik een regel met de fondsenlijst?

Eventueel gemaakte boekingen kunt u overnieuw maken (Bereken > Historie > Wijzigen).

Leesmij bij versie 2B

AGF WIA en Schoenherstel O&O fonds (versie 2005)

De percentages zijn aangepast.

Corrigeren

U kunt de regels opnieuw koppelen met de fondsenlijst zodat u beschikt over de aangepaste percentages. Eventuele gemaakte boekingen dienen overnieuw gemaakt te worden (Bereken > Historie > Wijzigen).

Minimumloon (versie 1205)

Het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli is toegevoegd in LogiSal (Instellingen > Minimumlonen).

RVU regeling Grafimedia (versie 1205)

De RVU-regeling wordt gekoppeld aan de regeling van het sociaal fonds ‘ASF Gezondheidszorg’. Wij hebben de premie vanaf 1 juli 2021 op 0,2% gezet.
Vanaf 2022 wordt dit een aparte regeling.

U dient het sociaal fonds bij te werken (Werkgever > Openen > tab Inhoudingen > tab Sociale fondsen > Dubbelklik ASF Gezondheidszorg > tab Koppel > %% Bijwerken adhv koppeling). U ziet op tab Procent nu vanaf 1 juli het percentage staan op 0,2% voor de werkgever.

Wanneer u lid bent van werkgeversorganisatie KVGO dient u een ander percentage toe te passen. Pensioenfonds PGB brengt u hiervan op de hoogte. Dit kunt u op tabblad Procent (zie hierboven) wijzigen.

Leesmij bij versie 2A

Schilders (versie 1604)

Het PRIS-uurloon dient berekend te worden over max. 150 uren (in het geval van 4 weken). Wanneer iemand meer werkt, wordt het PRIS-uurloon nu verhoogd.

Zie de rekenwijzer van SAG op deze pagina (artikel 2.4 Premie-uren).

Beveiliging (versie 1304)

De berekening van de pensioenpremie Beveiliging is in 2021 behoorlijk gewijzigd en dat is ons helaas ontgaan.
Onze excuses daarvoor. De systematiek is inmiddels aangepast.
U dient de koppeling van de inhouding bij te werken. Dit geldt zowel voor de basisregeling als voor de aspirantenregeling.
Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Pensioenachtigen > Dubbelklik pensioen > tab Koppel > %%Bijwerken.
Ga naar de tab Grondslag en controleer of een vink staat bij ‘Vakantiegeld bijtellen bij de grondslag’.
Alle berekeningen van 2021 moeten over. Nogmaals onze excuses.

Let goed op de toegepaste looncodes. Er wordt bij elke looncode waar de grondslag Pensioen aan staat, pensioen berekend.  Indien het bij ORT niet van toepassing is kunt u bij Looncode > Openen > Selecteer de looncode > Geavanceerd, grondslag Pensioen uitvinken. Evenals het vakantiegeld, dat nu al in de grondslag wordt opgenomen.

Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar onze support pagina:
https://support.logihuis.nl/kennisbank/branche-beveiliging-logisal

Groothandel AGF – Eieren (versie 1304)

Bij het pensioenfonds Eieren kunt u de overuren apart mee laten nemen in de grondslag voor de pensioenpremie. Zie: Branche Groothandel AGF

Leesmij bij versie 1C

Generatiepact Beveiliging (versie 2603)

Het Generatiepact is een regeling die oudere werknemers in staat stelt minder uren te werken met volledig behoud van pensioenopbouw. Sinds deze versie (1C 2603) kunt u dit toepassen in LogiSal. Meer informatie vindt u in dit artikel van de kennisbank.

Leesmij bij versie 1B

Centric 2021

U kunt UPA aangiftes van 2021 verzenden richting de nieuwe webservice van Centric.

Inzenden via LIS
Tijdens het aanmaken van de aangifte kunt u op het scherm Inzender de optie ‘Inzending gaat via LIS’ aanvinken.  Ons relatienummer komt dan in het  aangiftebestand(.xml).
Voordat u de eerste keer indient, dient u toestemming aan te vragen om aan te leveren.
Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@pensioenaangifte.nl
Geef daarbij aan dat u het loonheffingennummer van de administratie wilt koppelen aan ons inzendaccount ( P40277882).

Inzenden via LogiPoort
Indien u nog geen inzendaccount heeft kunt u deze aanvragen via info@pensioenaangifte.nl.
Vergeet niet de naam en het loonheffingennummer te vermelden in de e-mail.
Kijk voor de instellingen van Centric in LogiPoort op deze pagina.

Landen

Als u werknemers heeft in landen met in de naam een e-met puntjes dan kan het zijn dat hier iets fout is gegaan. Werknemer overschrijft dergelijk landnamen met NL-Nederland. Wij hebben dat aangepast maar wij verzoeken u hierop te controleren. Onze excuses.

Leesmij bij versie 1A

Jaarovergang

Alle informatie en het stappenplan m.b.t. de jaarovergang vindt u op deze pagina.

ESS en Clouddossier

De ESS (Employee Self Service) dienst is gestopt per 2021 in verband met de veiligheid van data die wij op dit moment niet kunnen waarborgen. Wij zijn bezig met een nieuwe mogelijkheid voor ESS en zal later dit jaar (Q4) beschikbaar zijn. Houdt de leesmij en onze website in de gaten.

Daarnaast zijn wij gestopt met het aanbieden van Cloud Dossier.
Gebruikers kunnen doorgaan zoals zij gewend zijn (via Pinkweb).

Nagekomen

Grafisch (UPA PGB)

In de UPA aangifte werden jaarbedragen als regelingloon aangeleverd. Wanneer u nu een nieuwe UPA aangifte maakt worden de periodebedragen als regelingloon aangeleverd.

Capgemini terugkoppelingen

Met de huidige webservice van Capgemini is het niet mogelijk response berichten op te halen. Bij LogiPoort gebruikers blijven de aangiftes hangen in postvak in Behandeling. LIS gebruikers krijgen geen terugkoppeling over afkeuringen.
De status van de ingezonden aangiftes kunt u terug zien in het portaal van Pensioenfonds Detailhandel.

Capgemini is druk bezig met een nieuwe webservice. Wanneer die live staat zal het probleem niet meer plaatsvinden.

Zie ook Instellingen Capgemini (LogiPoort) en Capgemini (LogiSal).

Recreatie

De franchise is aangepast. Enkele kenmerken van het sociaal fonds zijn aangepast.  Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Dubbelklik Pensioen > tab Koppel en klik op Bijwerken %%. Doe dit ook voor het sociaal fonds en de excedentregeling. Eventuele berekeningen van januari moeten over.  Excuus voor het ongemak.

Schoenmakerij Lederwaren Textiel

Een aantal regelingkenmerken voor schoenmakerij, lederwaren en groothandel textiel zijn vervangen. In de fondsenlijst zijn die aangepast. Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Dubbelklik Pensioen > tab Koppel en klik op Bijwerken %%. Eventuele berekeningen van januari moeten over.  Excuus voor het ongemak.

Beveiliging

Sociaal fonds aangepast.

Huisarts

Franchise aangepast.

Bouw natuursteen

Opleidings- en ontwikkelingsfonds Afbouw
sector Natuursteen gewijzigd van 0,16 naar 1,6 %.

Bakker

Sociaal fonds gewijzigd van 0 naar 1%.

Installateur

Sociaal fonds svp koppelen met MN Sociaal Fonds Metaal en Techniek.

Notariaat

Percentages gewijzigd.

BPL

In het regelingoverzicht van TKP voor BPL (agrarische sector) staat bij minimumgrondslag NVT.

En in de tests die ons door TKP ter beschikking zijn gesteld is ook nergens sprake van een minimumgrondslag.
Nu blijkt dat BPL pensioen nog steeds wel rekent met een minimumgrondslag. TKP biedt u haar excuses aan.
Wij hebben de fondsenlijst aangepast (beschikbaar vanaf 22 januari). U dient dit zelf bij Werkgever aan te passen.
Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Pensioen > Dubbelklik BPL > tab Fran/Max > Bedrag minimumloon. Vul daar in 63.9038.

Metaal Techniek

MN WGA basis standaard motor/metaal: percentage is aangepast naar 0.4995 voor wg en wn.

Kinderopvang

Het percentage opslag bij Werkgever > Inhoudingen > Pensioen > Dubbelklik > tab Grondslag moet naar 10.

Controleer Sector

Bij het importeren uit 2020 is in de eerste versie een fout gemaakt waardoor het sectornummer niet mee is gekomen. Berekenen

controleert daar op. Ga naar Werkgever > Openen > tab Algemeen en klik rechtsboven op de knop W. Kies voor Nee en selecteer de sector.

BIK

Baangerelateerde investeringskorting.

Voor de vakkennis over dit onderwerp verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst. 

U verwerkt de BIK als volgt in LogiSal:

  • Ga naar Jaarblok > Afdrachtvermindering. 
  • Selecteer de betreffende administratie, de periode en periodedatum.
  • Selecteer categorie 3H Zeevaart
  • Vul bij Omschrijving iets in wat voor u zelf duidelijk is, bijvoorbeeld BIK. 
  • Vul het bedrag van de afdrachtvermindering voor dat tijdvak in. 
  • Klik op OK. Klaar.
  • Deze vermindering wordt automatisch meegenomen in de loonaangifte in het tijdvak waarin de datum valt. 

 

Brexit

Zie ons artikel.

Branches

AVH karton

De voorwaardelijke regeling in de sector Karton komt te vervallen per 1 januari 2021. Regelingkenmerk U0557-1021 KFEVP.

Bakkers

Gaat naar (Upa voor) TKP.
Controleer svp bij Werkgever tab Diversen bij Systeem berekening loon:
Per dag moet geselecteerd staan: Werkelijke dagen
Per uur moet geselecteerd staan: 260.

Beveiliging 

Hier zijn een aantal veranderingen doorgevoerd door het pensioenfonds. Na de import uit 2020 kunt u het beste de pensioenregels opnieuw koppelen met onze fondsenlijst:
Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Pensioenachtigen en dubbelklik de eerste regel.
Ga naar de tab Koppel, controleer de koppeling en klik op ‘Bijwerken %%’. Alle instellingen zijn nu goed. Doe dit ook met de 2e regel voor Pensioen Aspiranten. 

Bouw 

Alle zogenaamde 55-min regelingen zijn vervallen.
Ook vervallen is: Sociaal fonds O&O SFBW-BW.
Timmer: CovTim is vervallen.

In bestaande administraties dient u deze zelf Actief=uit te zetten. U dubbelklikt de inhouding en daar vindt u dit.

BPL

Controleer svp of bij Werkgever tab Diversen bij Systeem berekening loon per dag/uur gekozen is voor Werkelijke dagen betreffende maand(beiden).

Detailhandel

Dit valt vanaf 2021 onder (Upa voor) Capgemini. Voor Capgemini is dit nieuw en dat betekent helaas dat wij verwachten dat deze overgang niet zonder problemen zal gaan. Ook het testen (van LogiSal met Capgemini) gaat moeizaam en is medio december nog maar net begonnen. Er zijn onvolkomenheden in hun testprogramma.
Wij adviseren een bezoekje aan:
https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/uniforme-pensioenaangifte
U kunt zich daar aanmelden voor een webinar op 20 en 21 januari.
Leest u ook:
https://support.logihuis.nl/kennisbank/capgemini-logisal
Voor Optiek geldt dat er geen speciale pensioenregels meer zijn. U dient de koppeling te veranderen naar Detailhandel Pensioen OP algemeen. 

Wij adviseren u te wachten met het insturen van UPA voor detailhandel.

Grafisch

PGB heeft in eerste instantie verkeerde %% doorgegeven. Op 13 januari zijn de juiste opgenomen.

Kappers

Controleer svp of bij Werkgever tab Diversen bij Systeem berekening loon per dag/uur gekozen is voor 260.

Levensmiddelenbedrijf

De VPL regeling (U0149-1007) is komen te vervallen.

Meubel en houthandel

Dit valt vanaf nu onder (Upa voor) TKP.

Nieuwe rekenmethode. TKP gaat rekenen op basis van werkelijke SV-dagen en verloonde uren in een periode.
In casu wordt het vast overeengekomen loon (regelingloon) eerst verminderd met de franchise, dan gedeeld door het aantal SV-dagen in het jaar en dan vermenigvuldigt met het aantal (voltijd) SV-dagen van die periode.
Omdat niet elke periode evenveel SV-dagen heeft, zullen de premiebedragen per periode verschillen.
Controleer svp of bij Werkgever tab Diversen bij Systeem berekening loon per dag/uur gekozen is voor Werkelijke dagen (beiden).

PHJ Houtindustrie en Jachtbouw

Dit valt nu onder (Upa voor) AZL.

Recreatie

Er is een pensioen-basis en een 9+ regeling. De inrichting is door TKP voorgeschreven. Helaas zijn ze niet automatisch aanvullend en zult u zelf de keuze tussen beide moeten maken als een werknemer met het loon boven het maximum van de basisregeling uitkomt en opteert voor de 9+ regeling. De keuze maakt u via Werknemer tab Instelling subtab Pensioenen. 

Reiswerk

Valt vanaf 2021 onder (Upa voor) PGB.

Schilders

De OVOP regelingen zijn vervallen. U kunt ze in bestaande administraties uit zetten.
Voor het sociaal fonds gaat USAG voortaan zelf de pensioenaangifte doen. Dat gaat via Periodeblok > Upa voor USAG.

Slagers

Svp controleren bij Werkgever tab Diversen > Systeem berekening loon per dag en uur staat op ‘werkelijk’.

VLEP

Dit valt nu onder (Upa voor) AZL.
Alles van Vlep is nu ondergebracht in 1 branchemaster.
Svp controleren bij Werkgever tab Diversen of Systeem berekening loon per dag/uur staat op 260 (beiden).

Zorg en Welzijn

Kinderopvang: Verdeling premie is op 13 januari (weer) gewijzigd.