Menu

Branche Groothandel AGF (Logisal)

Pensioenpremie en grondslag
Grondslag voor de pensioenpremie is het op 1 januari vast overeengekomen loon inclusief alle toeslagen.

Deze branchemaster is compleet ingericht op grond van de gegevens die door PGB zijn verstrekt.
U vindt in deze administratie inhoudingen voor:

  • Pensioenfonds Aardappelen
  • Pensioenfonds Groente en Fruit
  • Pensioenfonds Kaas
  • Pensioenfonds Eieren

U dient er zelf derhalve 3 uit te zetten en 1 aan te laten.

Overuren:

Bij het pensioenfonds Eieren kunt u de overuren apart mee laten nemen in de grondslag voor de pensioenpremie. Ga eerst naar Looncode > selecteer de gewenste looncode voor overuren en klik op Geavanceerd.
Aan de rechterkant vindt u de optie ‘Grooth Ei overuren mee in grondslag pensioen’; zet deze aan.
Als u nu onder deze looncode overuren gaat verwerken dan zal dat de grondslag verhogen.

De gegevens voor het pensioenfonds worden door LogiSal geleverd aan het pensioenfonds PGB.

 

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Groothandel Aardappelen, Groente, Fruit, Kaas en Eieren,  die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar ‘Sectorindeling en WHK’.