Menu

Branche ICK (LogiSal)

Voor actuele informatie gaat u naar pnomedia.nl

Pensioen
Grondslag is het vast overeengekomen loon.
In principe kan LogiSal dat bepalen bij de eerste loonberekening van het jaar.
U kunt het ook zelf invullen bij Werknemer tab Loon e.d.

U kunt via Werkgever > Nieuw automatisch een compleet ingerichte administratie ICK aanmaken. Dan zijn alle pensioeninhoudingen en eventuele sociale fondsen ingevuld.
U kunt er snel en makkelijk uw werknemers mee verlonen.

Percentages en variabelen controleren

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie afkomstig van PNO media t.o.v. ICK, die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en).

LogiSal vult voor u de sector en de premie Werk Hervattings Kas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer.