Menu

Branche Groothandel in bloemen en planten (Logisal)

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Grafisch die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar ‘Sectorindeling en WHK’.

Pensioenpremie en grondslag
Grondslag voor de pensioenpremie is het op 1 januari vast overeengekomen loon inclusief alle toeslagen.
Er is wel een maximum per jaar maar geen franchise.

Er zijn geen leeftijdsgrenzen dus er is altijd premieheffing tot de eerste van de maand waarin de werknemer AOW krijgt.

De gegevens voor het pensioenfonds worden door LogiSal geleverd aan het pensioenfonds PGB.

LogiSal 2024 staat klaar om te downloaden op de downloadpagina.