Menu

53ste week (LogiSal)

Als u de lonen verzorgt per 4 weken dan krijgt u in 2020 in periode 13 te maken met een inhaalweek. Normaal gesproken lijkt dat niet nodig omdat je ook per 4 weken kan doorverlonen, maar de pensioenfondsen willen dat niet.

In principe kunt u deze inhaalweek op meerdere manier doen. Bijvoorbeeld door 1 week extra, apart, te verlonen. Maar het kan ook door 5 weken ineens te verlonen. Voor de pensioenfondsen is 5 weken ineen het handigst:

In LogiSal is de 13e periode verlengd, dat wil zeggen dat hij meteen standaard over weken 5 gaat.
Het verlonen van periode 13 met 5 weken gaat als volgt:
U roept gewoon deze periode aan en verandert dan het aantal loondagen van (standaard) 20 naar 25.
LogiSal stelt voor uren en loon verhoudingsgewijs aan te passen. Wij adviseren u dit te volgen.
Vervolgens stelt LogiSal de vraag of u de dagtabel wilt toepassen: wij adviseren Nee.

APG

Bouwlonen APG en de 53ste week

In de releasenote 2019.03 van APG is week 53 in 2020 behandeld.
In het kort:
4 weken periodiciteit in 2020:
Periode 1: 01-01-2020 t/m 26-01-2020 18 dagen
Periode 13: 30-11-2020 t/m 31-12-2020 24 dagen

Opgeteld verloont u volgens de releasenote 262 dagen en dat sluit aan met het aantal dagen in de formule van de rekenregels.

U dient derhalve in periode 13 24 dagen te verlonen en daar ook premies over te berekenen.
Deze informatie is op 17 december door een medewerker van APG aan ons bevestigd.

Als u in periode 1 20 dagen heeft verloond en aangegeven dan ligt het in de lijn om in periode 13 22 dagen te verlonen en aan te geven.
Dat zou kunnen betekenen dat u NA DE AANGIFTE nog eens 3 dagen verloond en aangeeft.
Of u kiest er voor om periode 1 te corrigeren.

Let op voor afwijkende informatie:

O.a. Bouwend Nederland betoogt in haar loonspecial een rekensystematiek die een jaarpremie van 262 dagen verdeelt over 13 perioden. In dat geval is inderdaad geen premie verschuldigd over de 53ste week.
LogiSal rekent conform de voorschriften van APG en baseert de premie op de 262 werkelijke dagen die APG ook hanteert. Als u werkt met LogiSal en u verloont per 4 weken dan dient u ook uit te komen op 262 dagen volgens het schema wat door APG is verstrekt: Periode 1 18 dagen en periode 13 22 dagen.