Menu

Zorgbonus verwerken (LogiSal)

Zorgbonus 1000

De regering heeft bepaald dat bepaalde mensen die werken in de zorg in Nederland een zorgbonus krijgen.
Deze bonus bedraagt 1000 netto. De uitkering die u als werkgever krijgt bedraagt 1800 per persoon.
U bent verplicht deze bonus te verwerken in de werkkostenregeling.
Hierdoor betaalt u 80% belasting over die 1000.
U betaalt dus 1000 aan de persoon en 800 aan de belastingdienst.
Totaal dus 1800 en dat is gelijk aan de uitkering die u als werkgever heeft gekregen.

Verwerking van de zorgbonus in LogiSal

Ga naar Looncode en open de betreffende administratie
Zoek een lege looncode voorbij 180 en klik er op.
Vul bij naam in ‘Zorgbonus’.
Kies bij Soort voor 17 Netto (kosten)vergoeding
Pas eventueel naar wens de journaalpost aan (u kunt nieuwe grootboekrekening aanmaken via Bestand > Openen > Grootboek).
Klik op Geavanceerd en vink aan: ‘Onderdeel van WKR’.

Aan het eind van het jaar of eerder als u dat wenst doet u:
Ga naar Jaarblok > Werkkostenregeling en open de betreffende administratie.
Klik op ‘printen en aangeven’.
U krijgt een overzicht van alle posten die van invloed zijn op de WKR.
Als er iets aan te geven is klikt u op Eindheffing aangeven (button zit bovenaan).
Als u dat doet dan print u ook een overzicht en bewaart u een kopie van de administratie.
Eigenlijk adviseren wij u dat pas na december te doen want de verwerking van de lonen van december is van invloed op de hoogte van de WKR. Ook kunnen er nog kosten in de regeling worden geboekt.

Zorgbonus in de loonaangifte

Bij de eerstvolgende loonaangifte worden deze posten meegenomen. Dat gaat geheel automatisch.

Zorgbonus in de werkkostenregeling

Meer over de Werkkostenregeling?
https://www.logisal.nl/downloads/gratis-whitepapers-logisal/werkkostenregeling-wkr/

Officiele bekendmakingen over de zorgbonus

https://www.dus-i.nl/subsidies/bonusregeling

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48058.html

Hierin staat een deel over de verwerking.
Het is de bedoeling dat de bonus administratief wordt verwerkt via de werkkostenregeling.
Dit heeft als voordeel dat de werknemer geen hoger loon krijgt en daardoor heeft bonus geen invloed op eventuele toeslagen o.i.d.
Tegelijk is het NIET de bedoeling dat dit invloed heeft op andere verstrekkingen via de werkkostenregeling.
Dit leidt er in veel gevallen toe dat zogenaamde eindheffing betaald moet worden over de zorgbonus.