Menu

Branche suikerverwerkende industrie (LogiSal)

Zie www.pensioenzoetwaren.nl voor actuele informatie.

Let op: Er is dus een BPF Koek en een BPF Snoep. Beiden zijn apart opgenomen in de branchemaster.

Pensioenpremie
De grondslag voor SNOEP is het SVW-loon. Dit is zo ingesteld en daar hoeft u niets aan te doen. Er is geen franchise. De grondslag voor KOEK is het vast-overeengekomen-loon op 1 januari, vermeerderd met het variabele loon van het voorgaande jaar. U mag in dat variabele loon overuren meetellen tot een maximum van 5 per week.

Aangifte gaat via TKP.

Sociaal fonds
Premie wordt berekend over het SVW-loon. Dit is standaard zo ingesteld.