Menu

Reserveren over bijzondere beloning (LogiSal)

Het reserveren over een bijzondere beloning gaat in LogiSal meestal niet automatisch.

Allereerst moet de betreffende looncode qua soort deel uit maken van de grondslag waarover de reservering reserveert. Vervolgens moet ‘Reserveren over bijzonder loon’ aan staan.

Stel u wilt vakantiegeld reserveren over overuren.

Werkgever
Ga naar de module Werkgever > tab Reservering.
Klik links op de reservering Vakantiegeld.
Controleer over welke grondslag gereserveerd wordt (standaard Vakantie).
Zet aan de rechterkant Ook toepassen op bijzonder loon op Aan.

Looncode
Ga naar de module Looncode.
Klik op de looncode van de overuren.
Klik op Geavanceerd.
Zet de grondslag Vakantie aan.

Tijdens de berekening zal dit leiden tot het reserveren van vakantiegeld over deze overuren.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.
+