Menu

Sociale lasten over vakantiegeld (LogiSal)

Hier vindt u een stapsgewijze handleiding voor het journaliseren van de geschatte sociale lasten over de reservering vakantiegeld sociale lasten. Wij gaan uit van een reservering van 25% sociale lasten maar dat kan ook veel minder of meer zijn.

Grootboek:
Ga naar Bestand > Openen > Grootboek:
Maak op bijv. 34 een grootboekrekening ‘Kosten SL Vakgeld’ en op 84 ‘Res. SL Vakgeld’.

Looncode:
Maak op bijv. 145 een looncode ‘SocL Vakg’ met soort ’00 Geen soort’.
Klik op Geavanceerd en kies bij typeringen voor ‘Tegenboeking Resv.Soc.L.V.’.
Klik OK en stel het journaal in: debet op 84 en credit op 34.

Werkgever:
Ga naar Werkgever > Reserveringen:
Klik op een vrije reservering en activeer deze en vul een naam in, bijv. ‘SL VG’.
Opbouw over grondslag = ‘Vakantie’.
looncode uitkering is 145. Journaal debet is 34 en credit is 84.
Zet het percentage op 2 (25% van 8%).
Zet ‘printen op salarisspecificatie’ maar uit.Als u nu gaat verlonen dan ziet u de reservering gebeuren op de tab Kostprijs naast de bruto-nettoberekening. Ook in het journaal natuurlijk.
In de periode waarin het vakantiegeld wordt uitgekeerd kiest u voor vrijval en dan laat u ook de nieuwe reservering vrijvallen.

Deze vrijval van sociale lasten ziet u op de tab kostprijs en in het journaal.