Belangrijke informatie LogiSal Leesmij 2022

Uitleg versie

De versie van LogiSal bestaat uit het jaartal, kwartaalnr, kwartaalmaand en datum.

Bijv. 2022-2B(2005)

2022 = het jaartal
2 = Tweede kwartaal
B = maand van het kwartaal (Bijv. A = eerste maand van kwartaal, B = tweede en C = derde)
(2005) = 20 mei is de datum van de update.

 

Helpdesk
Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk contact op te nemen via e-mail. Indien van toepassing het liefst met een kopie van de betreffende administratie.

Algemene vragen: info@logihuis.nl
Helpdesk: helpdesk@logihuis.nl

Wij zorgen ervoor dat u binnen een werkdag een inhoudelijke reactie krijgt. Alvast bedankt voor de medewerking.

Leesmij – Versie 2C

UPA versie 0.7 – PFZW

De UPA richting PFZW gaf vanaf de vorige update bij sommige werknemers niet altijd een voltijdjaarloon mee. Wanneer u een UPA aangifte maakt, werkt de module zichzelf bij, waardoor u beschikt over de wijzigingen.

Versie 2C – 1706

AP Premie PFZW (herstel)

Het bleek dat de AP premie wel juist werd berekend. Daarom hebben wij de vorige wijzigingen teruggezet. Onze excuses voor het ongemak.

Meer informatie en rekenvoorbeelden vindt u op de website van PFZW op deze pagina.

Jeugd-LIV

De grensbedragen voor het Jeugd-LIV zijn bekend gemaakt en hebben wij toegevoegd in het overzicht via Jaarblok > Specificatie LKV, LIV en Jeugd-LIV.

Controlelijst koppelingen met fondsenlijst

Via Sectoren > Controlelijst koppelingen inhoudingen met fondsen, vindt u een overzicht van alle gekoppelde fondsen. Wanneer er een verschil is t.o.v. uw administraties licht het verschil geel op. Deze lijst hebben wij overzichtelijker gemaakt door niet gekoppelde inhoudingen uit te sluiten van de lijst.

 

Versie 2C – 1006

AP Premie PFZW

De AP premie werd niet of nauwelijks berekend voor parttime werknemers. Dit hebben wij gecorrigeerd in de deze update. Omdat het een cumulatieve premie betreft, ziet u éénmalig een hogere grondslag omdat er sprake is van een inhaalslag.
Onze excuses voor het ongemak.

Minimumloon per 1 juli

De bedragen voor het minimumloon per 1 juli zijn aangepast.

Leesmij – Versie 2B

Versie 2B – 2405

Bijwerken van de fondsenlijst

Voor deze versie werd de fondsenlijst bijgewerkt tijdens een reguliere update van LogiSal.
Vanaf deze versie wordt de fondsenlijst los van de update bijgewerkt. Bij het opstarten van LogiSal wordt er gecontroleerd of er een nieuwe versie van de fondsenlijst beschikbaar is. Als dat het geval is dan wordt de fondsenlijst direct bijgewerkt.

Indien er wijzigingen zijn die betrekking hebben op een fonds die voor u van toepassing is, dan wordt dit gemeld. Deze melding wordt in een latere versie uitgebreid met welke fondsen dat dan zijn.

Indien er belangrijke wijzigingen zijn dan leest u dat in deze leesmij.

Wilt u de parameters van de fondsenlijst vergelijken met de instellingen van uw administraties? Ga dan naar Sectoren > Controlelijst koppelingen met fondsenlijst.

Let op: Wijzigingen in de fondsenlijst hebben geen invloed op uw administraties. U dient bestaande administraties zelf bij te werken. In dit artikel leest u daar meer over. 

Leesmij – Versie 1C

Versie 1C – 0404

LogiSal medewerker app gepubliceerd

Vanaf deze versie kunt u kosteloos gebruik maken van de LogiSal medewerker app. Meer informatie vindt u op logisal.nl.

Houtverwerkende industrie en Jachtbouw (PHJ) naar BPFV per 1 april 2022

Per 31 maart 2022 stopt de pensioenregeling van het Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) en gaat per 1 april 2022 over naar BPFV. Meer informatie vindt u in dit artikel.

Leesmij – Versie 1B

Versie 1B – 1002

Loonaangifte (versie 0.8)

De samenstelling van de Aof premie werd berekend met te veel decimalen waardoor er in sommige gevallen een klein afrondingsverschil plaats vond.

Indien u een afkeuring van de Belastingdienst heeft gekregen met de volgende melding:

“Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog in een volledige aangifte is niet gelijk aan het afgeronde bedrag van Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog van alle werknemers.”.

Dan kunt u een nieuwe loonaangifte aanmaken en indienen om het probleem op te lossen.

Journaal analyse

De Aof premie werd niet inclusief Wko weergeven in de journaal analyse.
Daarnaast werd de Wko soms niet weergeven in de kostprijs terwijl dit wel geboekt was. Dit is opgelost. De boekingen hoeven niet overnieuw.

Wko – Loonaangifte (versie 2022.0.0.5)

Wanneer er meerdere boekingen zijn gemaakt in één periode, werd de Wko premie niet cumulatief in de aangifte getoond terwijl de salarisberekening wel juist is. Mocht dit bij u het geval zijn, dan kunt u dit herstellen door een nieuwe loonaangifte aan te maken en in te dienen.
De versie van de loonaangifte module (loonaangifte.exe) controleert u via Info > Versie en informatie. Het betreft in dit geval versie 2022.0.0.5.

Leesmij – Versie 1A

* Fondswijzigingen

* Hieronder vindt u aangepaste premies. Om over de wijzigingen te beschikken dient u het fonds bij te werken. Hoe dat werkt leest u in dit artikel. Gemaakte boekingen dient u overnieuw te maken.

Versie 1A – 2401

Meerdere fonds wijzigingen (*)

  • SOOB vervoer – De eindleeftijd is gewijzigd naar Aow gerechtigde leeftijd.
  • Notariaat – Max bedrag AO is aangepast.
  • Kinderdagverblijf – premieverdeling is aangepast.
  • VOS premie – Het wndeel is nul gesteld. Alleen het wgdeel is van toepassing.
  • Sociaal fonds Kappers – Percentages nul gesteld vanwege geen nieuwe CAO.

UPA versie 0.3

Helaas waren aangemaakte upa berichten niet conform de vereisten van de UPA van 2022, waardoor de berichten werden afgekeurd. Onze excuses voor het ongemak.

Wanneer u vanuit Periodeblok kiest voor een van de UPA opties, wordt de UPA module automatisch bijgewerkt. Mocht uw aangifte afgekeurd zijn, dan kunt u een nieuwe UPA aangifte aanmaken en indienen.

De versie van de UPA module (UPA.exe) controleert u via Info > Versie en informatie. Het betreft in dit geval versie 2022.0.0.3.

Versie 1A – 1601

Aof en Wko premie

De Aof en Wko premies werd niet juist gevuld wanneer er sprake was van een bijzondere beloning. In het werknemer overzicht op de loonaangifte kunt u controleren wat de Aof en Wko premie is. Dit dient overeen te komen met de Kostprijs (Printen Slips > 1 of meerdere werknemers > Kostprijs).

Indien de Aof premie niet overeenkomt met de loonaangifte, dan dient u de salarisberekening overnieuw te maken (Bereken > Historie > Wijzigen). Daarna kunt u een nieuwe loonaangifte maken.

Versie 1A – 1401

Stipp plus regeling aangepast (*)

De grondslag dient zijn eigen premie te bevatten. Dit was niet het geval.

Afbouw Opleiding en Ontwikkelingsfonds(*)

Het max bedrag per dag was onjuist ingevuld.

Versie 1A – 1301

Grafimedia ASF RVU

Het fonds ASF/ Regeling Vervroegd Uittreden is toegevoegd aan de fondsenlijst. Indien van toepassing kunt u deze toevoegen bij Werkgever > tab Inhoudingen > subtab Sociale fondsen.

Correcties (franchise en max) meerdere fondsen

In sommige gevallen stonden de premies goed ingesteld, maar de maximale bedragen van de franchise en max niet. Controleer dit voor de zekerheid door te dubbelklikken op het fonds bij Werkgever > tab Inhoudingen > subtab Pensioenachtigen of Sociale fondsen > tab Fran/Max. Indien daar het bedrag van vorig jaar staat, dan kunt u het fonds opnieuw koppelen.

Versie 1A – 1201

Missende reservering scherm Bereken

In het bereken scherm werd de laatste reservering (reservering 9) niet getoond. Dit was een weergave fout. In de boeking is de reservering wel toegepast. 

BPL (*)

Er stonden jaarbedragen bij de franchise en het max loon. Dit zijn nu bedragen per dag.

Metaal en techniek(*)

De premieverdeling stond onjuist. De premie is in totaal 27,98% (waarvan 17,7% voor de werkgever en 10,28% voor werknemer).

Kappers (*)

De premies zijn gecorrigeerd.

FCB premies Vlees en vleeswaren(*)

Er stonden premiepercentages bij de werknemer, dat is n.v.t.

Versie 1A – 1101

Foutmelding Aof premie

Helaas zat er een fout in de eerste versie van LogiSal (1A 1001) t.b.v. het instellen van de Aof premie. Dit hebben wij opgelost in versie 1A 1101. Onze excuses voor het ongemak.

Stipp

De pensioenregelingen stonden ingesteld op grondslag Pensioen. Sinds dit jaar is dat het heffingsloon. Controleer bij Werkgever >tab Inhoudingen > tab Pensioenachtigen > Dubbelklik het de basis en plus > tab Grondslag, en controleer of daar Oude loon SV aangevinkt staat. Zo niet, ga dan naar tab Koppel en kies voor %% Bijwerken a.d.h.v. koppeling.

Leesmij – Eerste versie

Belangrijk: Branche informatie (premiepercentages)

Let op: In de eerste versie van LogiSal (1A) kan het zijn dat nog niet alle premiepercentages zijn bijgewerkt. Wanneer wij wijzigingen in de fondsenlijst hebben verricht (d.m.v. een update), kunt u de ingestelde premies van uw werkgever(s) controleren t.o.v. de fondsenlijst.

Dat doet u via Sectoren > Controlelijst koppelingen inhoudingen met fondsen. Wanneer een ingestelde premie van een werkgever afwijkt t.o.v. de fondsenlijst, licht deze geel op. Vriendelijk verzoek dit te controleren nadat er een update heeft plaatsgevonden.

Alle fondsen direct bijwerken
Indien u alle fondsen bij wilt werken zoals het in de fondsenlijst staat, kies dan voor Sectoren > Fondsen doorkoppelen naar alle inhoudingen van alle werkgevers.
Let op: Als u een inhouding heeft gewijzigd, staan de instellingen na deze optie weer terug naar de instellingen zoals het in de fondsenlijst staat.

Individueel inhoudingen bijwerken
U kunt een inhouding ook individueel bijwerken. Kijk voor het stappenplan op deze pagina.

Branche wijzigingen

PME via UPA (TKP)

De pensioenaangifte voor PME gaat vanaf dit jaar via de UPA. TKP is de uitvoerder.
De bestaande pensioenregelingen zijn aangepast. Wij hebben de volgende productcodes toegevoegd:

  • PME Pensioen (U0757-1010 met variant 00001)
  • PME Excedent (U0757-1020 met variant 00001)
  • PME Wia-Excedent (U0757-1030 emt variant 00001)

Bij beide excedent regelingen dient u zelf de afgesproken premie in te vullen.

Indien u gebruik wilt maken van een andere regeling met een ander product kenmerk. Laat het ons dan weten (helpdesk@logihuis.nl), dan voegen wij regel toe aan de fondsenlijst.

Aanleveren aan TKP

Meer informatie over het aanleveren via LogiSal vindt u op deze pagina.

Meer informatie over het aanleveren en instellen van TKP in LogiPoort vindt u op deze pagina.

Gedifferentieerde Aof premie

Sinds dit jaar is de Aof premie (voorheen ‘Wao basis’) gedifferentieerd. Meer informatie leest u in de nieuwsbrief Loonheffingen, onderwerp 2 Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

Na de jaarovergang of het aanmaken van een nieuwe werkgever staat de Aof premie niet ingesteld voor de werkgever. Dit kunt u doen door te gaan naar Werkgever > dubbelklik de Aof premie en selecteer het hoge of lage tarief.

Meer informatie leest u in dit artikel van de kennisbank.

Arbeidsvoorwaardenbedrag

Vanaf dit jaar kunt een reservering of een looncomponent aangeven als arbeidsvoorwaardenbedrag.

Dit rubriek is voor het UWV nodig voor de vaststelling van het dagloon, het maatmaninkomen en voor de inkomstenverrekening. Voor de vaststelling van het dagloon en het maatmaninkomen vermeerdert het UWV het loon voor de
werknemersverzekeringen (loon SV)  met het bedrag aan ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ en vermindert het loon met het bedrag aan ‘Opname arbeidsvoorwaardenbedrag’.

Meer informatie hierover vindt u in dit artikel van de kennisbank.

Jaarovergang
Alle informatie en het stappenplan m.b.t. de jaarovergang vindt u op deze pagina.

Facturering

Begin december 2021 heeft u van ons de factuur gepresenteerd gekregen. De factuur wordt de eerste keer automatisch geopend vanuit LogiSal. Wilt u daarna de factuur nogmaals inzien? Dan kan dat in LogiSal 2021 via het menu Info > Factuur volgend jaar zien.

Betaal op tijd om te voorkomen dat u de licentiesleutel te laat ontvangt. LogiSal 2022 wordt 10 januari 2022 gepubliceerd.

Heeft u een vraag over de factuur? Stuur uw vraag naar info@logihuis.nl.