Menu

Starten met LogiPoort

Downloaden en installeren

De instructies vindt u op deze pagina.

Automatische login

Wilt u niet elke keer inloggen bij het starten van LogiPoort? Activeer dan de automatische inlog via > Opties > Instellingen  en vink Automatische login aan.
Selecteer vervolgens de gebruiker en vul het wachtwoord.

PKI Certificaat installeren en selecteren

Hoe u het PKI certificaat installeert vindt u op deze pagina. Belangrijk is dat u na het installeren het PKI certificaat selecteert in LogiPoort.

Tevens dienen de benodigde servercertificaten geïnstalleerd te worden. Zie: Servercertificaten installeren

Map van de XML bestanden (Postvak Uit)

Bij Opties > Instellingen > Locaties, kunt u de map (directory) met aangeboden bestanden selecteren. Alle .xml bestanden die geplaatst worden in deze map, komen in het Postvak uit in LogiPoort.  De standaardlocatie is de map Aangiftes in de map van LogiPoort zelf.

LogiSal

Indien u gebruik maakt van LogiSal, kunt u de opslag locatie voor .xml bestanden instellen. Zie: Gegevens licentiehouder

Automatische verwerking

U kunt via Opties > Instellingen >  Bestanden automatisch verwerken, instellen dat LogiPoort automatisch de berichten verzendt die in postvak uit staan en automatisch de status ophaalt van de berichten in postvak in behandeling. U stelt hier in om hoeveel minuten LogiPoort deze actie dient uit te voeren. LogiPoort dient actief te blijven om automatisch te verwerken.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.