Menu

Instellingen Appel (LogiPoort)

Opties > Instellingen > Instellingen Appel
De aanlevering richting Appel (voorheen AGH) gaat d.m.v. de UPA (Uniforme Pensioen Aangifte).

De url voor het aanleveren is: https://pensioenaangifte.appelpensioen.nl/prod/ws/PensioenaangifteWs/UPAWebService.svc

Bij het relatienummer vult u het leveranciersnummer van Appel. Dat nummer vult u ook in bij het veld Loginnaam.
Indien u geen inlog heeft , dan kunt u deze aanvragen bij het pensioenfonds:

Slagers
https://www.pensioenslagers.nl/werkgevers/gegevens-aanleveren/

Molenaars
https://molenaarspensioenfonds.nl/werkgevers/upa-pensioenaangifte-doen-met-upa/

De website van de uitvoerder is appelpensioen.nl.