Menu

Hoofdscherm LogiPoort

 

Hieronder ziet u het hoofdscherm met de belangrijkste functies.

U heeft de volgende knoppen:

Verzenden & ontvangen

Deze knop verstuurt alle berichten die in de map Postvak uit staan en haalt de statussen op van de berichten in Postvak in behandeling

 

Verstuur selectie

Deze knop verstuurt alle berichten die geselecteerd zijn.

 

Handmatige import

Met deze knop kunt u berichten importeren die niet in Postvak uit van LogiPoort staan. De aangifte wordt dan gekopieerd.

 

Opschonen

Soms duurt het erg lang dat alle berichten verwerkt worden. LogiPoort kan dan sneller gemaakt worden door te opschonen.

Alle aangiftes worden verwijderd. Indien u de verwerkte xml berichten wilt backuppen, vink dan de optie “Maak backup voor verwijderen” aan.
Achter Bestand voor meldingen geeft u aan hoe het meldingen bestand gaat heten. Sluit daar af met .log

Vervolgens vindt u in de map van LogiPoort de map Historie. Daarin staat het .zip bestand van de xml berichten (indien maak backup aangevinkt) en het .log bestand met de meldingen.

 

Ophalen status

Met deze knop kunt u van alle berichten die nog niet de status “500 Validatie bij de uitvragende partij gelukt” hebben, de status bijwerken (geldt voor de loonaangiftes via het Digipoort kanaal).

 

Verstuur per soort

Wanneer u per soort bericht berichten wilt versturen gebruikt u deze optie. Bijvoorbeeld u verstuurt alle loonaangiftes maar u wilt nog niet de Pensioenaangiftes richting Centric versturen.

 

Controlelijst

Hier kunt u diverse controle lijsten printen. Vooral handig voor het in één overzicht zien of u alle aangiftes heeft ingestuurd.
Voor verdere uitleg zie: Controlelijst

 

Het zoekveld

In het zoekveld kunt u zoeken in de bestandsnamen. Stel u zoekt alle loonaangfites van één loonheffingennummer. Geef het loonheffingennummer in en alle resultaten komen naar voren. LogiPoort kan ook zoeken in gemaakte backups.

 

Postvakken

Zie: Postvakken

 

Administraties

Hier kunt u per administratie alle berichten terug vinden. U kunt het loonheffingennummer ook bewerken en er een naam aan geven. Zie hiervoor: Administraties.

Links onderin ziet u of LogiPoort bezig is berichten te verzenden of wanneer u dit via een automatisch proces laat verlopen over hoeveel minuten de volgende verzending plaats vindt.

Logfile / Inhoud

Onderin ziet u (standaard) het scherm van de inhoud van het .xml bericht of het Logfile. U kunt switchen van overzicht via de tabbladen.

In het Logfile leest u wat de status van het bericht is. Indien deze is afgekeurd staat hier ook de reden.

Bij > Opties > Instellingen > heeft u de mogelijkheid om het logfile/inhoud van het bericht aan de rechterkant te tonen. Dit komt de leesbaarheid van het logfile ten goede.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.
+