Menu

Foutmeldingen na indienen loonaangifte

Voordat u een Loonaangifte gaat indienen, checkt LogiSal of er nog evt. fouten in de gegevens van de Loonaangifte zitten. U ziet deze foutmeldingen onderaan de Loonaangifte. U lost deze foutmeldingen eerst op alvorens u gaat indienen. Wanneer u ervoor kiest om de foutmeldingen te negeren en toch in te sturen, dan zal de aangifte mogelijk niet geaccepteerd worden door de Belastingdienst. U ontvangt dan na enige tijd van de Belastingdienst een foutmelding, waarmee u mogelijk kostbare tijd hebt verloren. Wat moet u doen om de foutmeldingen op te lossen?   

Voer de volgende controles uit;

  1. Controleer eerst de werkgeverspremies op de juiste percentage bij Werkgever –> tab Inhoudingen.
  2. Controleer bij Werknemer –>tab Instelling of de werknemersverzekeringen op de juiste manier zijn aangevinkt.
  3. Is de werknemer jonger dan 21 jaar/ een oproepkracht controleer de stappen in dit artikel  https://support.logihuis.nl/kennisbank/awf-en-wab.
  4. Controleer de transitievergoeding. Verwerk dit in een aparte inkomstenverhouding. https://support.logihuis.nl/kennisbank/transitievergoeding-ontslaguitkering-verwerken.
  5. Is de werknemer AOW gerechtigde controleer dan onderstaande kennisartikelen https://support.logihuis.nl/kennisbank/aow-gerechtigde-leeftijd-logisal en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wat-verandert-er-op-mijn-werk-als-ik-wil-doorwerken-na-mijn-aow-leeftijd

Let op na doorvoeren correctie:

Nadat u de correcties hebt aangepast opnieuw berekenen; boeking verwijderen via Bereken –> Historie –> Wijzigen.

Loonaangifte > na correctie(s) te hebben aangepast de voorgaande boeking in de loonaangifte verwijderen via Historie -> periode selecteren -> Verwijderen en een nieuwe aanmaken. Zie hiervoor: https://support.logihuis.nl/kennisbank/correctie-loonaangifte-logisal.

Foutmeldingen van de Belastingdienst:

Wanneer u de Loonaangifte heeft ingediend, kan het nog steeds zo zijn dat u een foutmelding van de Belastingdienst krijgt. Deze herkent u doordat de foutmeldingen beginnen met ‘BD’. Op de website van de Belastingdienst vindt u de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens aangifte loonheffingen’. Deze wordt ieder jaar aangepast (2023) en hierin leest u hoe u de fout kunt oplossen.

Bij onderstaande meldingen geven wij aan wat u kunt doen om deze op te lossen en opnieuw in te dienen:

  • BD-L-2327 U hebt wel Gedifferentieerde premie Whk aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk.

Loop de 5 stappen onder het kopje “Voer de volgende controles uit” opnieuw uit. Het Whk staat niet goed ingesteld.

  • BD-X-e element ‘TotPrlnAwfAnwLg’ is not allowed for content model

Loop de 5 stappen onder het kopje “Voer de volgende controles uit” opnieuw uit. De Awf staat niet goed ingesteld.

  • BD-X-e value ‘…’ does not match regular expression facet row: [xx], column: [yy].

U gebruikt niet de juiste tenaamstelling. Dit komt voor wanneer u geen werkgeversnaam of periode heeft aangegeven. Met row en column wordt aangegeven waar in de xml de informatie verkeerd staat.

  • BD-L-2301 >U hebt de code verzekeringssituatie Zvw gevuld met een A, B of I terwijl het 1e cijfer van de code loonbelastingtabel begint met een 0, 3 of 7 of gelijk is aan 226.

Controleer de instellingen bij DGA en werknemer. Wanneer u een nieuwe werknemer of DGA aanmaakt dan zorgt LogiSal voor de juiste instellingen. In een aantal gevallen kan het nodig zijn dat u de instellingen aanpast. Zie voor uitzonderingen onderaan dit kennisartikel het overzicht met lettercodes. Raadpleeg ook deze link voor de DGA instellingen: https://support.logihuis.nl/kennisbank/dga

Als u de standaardinstellingen van LogiSal heeft aangepast, dan controleert u middels onderstaande stappen de instellingen voor een DGA in LogiSal:

1.Ga in LogiSal -> Kies de betreffende werknemer -> Kies voor tab sociaal en controleer de instellingen. => Betreft het een DGA dan kiest u voor DGA en betreft het een werknemer dan kiest u voor Nvt

2.Vervolgens controleert u de tab Fiscaal -> Bijzondere instellingen => kies de juiste categorie

3.Tot slot controleert u de tab Fiscaal -> Fiscale vragen => deze dient bij een werknemer op inkomenscode 15 te staan en bij een DGA op Inkomenscode 17 te staan

Raadpleeg ook onderstaande overzicht met de letter codes

 

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.