Menu

Foutmeldingen na indienen loonaangifte

U ontvangt één van de volgende foutmeldingen na indienen van een Loonaangifte:

BD-L-2327 U hebt wel Gedifferentieerde premie Whk aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk.

BD-X-e element ‘TotPrlnAwfAnwLg’ is not allowed for content model 

Voordat u een Loonaangifte gaat indienen, zal LogiSal aangeven waar er nog evt. fouten in de gegevens van de aangifte zitten. U ziet deze foutmeldingen onderaan de Loonaangifte. Wanneer u ervoor kiest om de foutmeldingen te negeren en toch in te sturen, dan zal de aangifte mogelijk niet geaccepteerd worden door de Belastingdienst en krijgt u één van bovenstaande foutmeldingen. Deze blijft u ontvangen wanneer u opnieuw instuurt zonder de foutmeldingen op te lossen. 

 Wat moet u doen om de foutmeldingen op te lossen?   

Voer de volgende controles uit;

 

1. Controleer eerst de werkgeverspremies op de juiste percentage bij Werkgever –> tab Inhoudingen.

 

2. Controleer bij Werknemer –>tab Instelling of de werknemersverzekeringen op de juiste manier zijn aangevinkt.

 

3. Is de werknemer jonger dan 21 jaar/ een oproepkracht controleer de stappen in dit artikel  https://support.logihuis.nl/kennisbank/awf-en-wab.

 

4. Controleer de transitievergoeding. Verwerk dit in een aparte inkomstenverhouding. https://support.logihuis.nl/kennisbank/transitievergoeding-ontslaguitkering-verwerken.

 

5. Is de werknemer AOW gerechtigde controleer dan onderstaande kennisartikelen https://support.logihuis.nl/kennisbank/aow-gerechtigde-leeftijd-logisal 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wat-verandert-er-op-mijn-werk-als-ik-wil-doorwerken-na-mijn-aow-leeftijd

 

 

Nadat u de correcties hebt aangepast opnieuw berekenen; boeking verwijderen via Bereken –> Historie –> Wijzigen.

 

Loonaangifte > na correctie(s) te hebben aangepast de voorgaande boeking in de loonaangifte verwijderen via Historie -> periode selecteren -> Verwijderen en een nieuwe aanmaken                                         https://support.logihuis.nl/kennisbank/correctie-loonaangifte-logisal.