Menu

2x dezelfde risicopremiegroep (LogiSal)

Wanneer u de melding krijgt dat u twee keer dezelfde Risicopremiegroep heeft gebruikt komt dit in de meeste gevallen doordat u gedurende het jaar een andere sector bent gaan hanteren.
Dit mag niet. Wanneer dit in eerdere boekingen niet gewijzigd wordt, zal de loonaangifte worden afgekeurd door de Belastingdienst.

U kunt op de volgende manier een overzicht printen om te kijken welke sectoren en risicogroepen zijn toegepast in de boekingen:
Menu Lijsten > Diverse gegevens per boeking > Meer werknemers > Printen.
U ziet dan in de meest rechterkolom de sectoren staan die toegepast zijn per periode.

Stel de werkgever juist in

Ga naar Werkgever en kies voor de knop herstel om de juiste premie in te stellen.
Eventueel kunt u ook de sectorpremie en whk wijzigen naar de juiste.
Zie: fondsen doorkoppelen.

Bestaande boekingen corrigeren

Wanneer u in het overzicht ‘Diverse gegevens per boeking’ afwijkingen ziet, dan kunt u dit corrigeren via menu Periodeblok > Corrigeren werkgeverspremies en reserveringen in boekingen.

Zie: Corrigeren premies

Let op: Dit kan alleen wanneer er werkgeverspremies gecorrigeerd dient te worden. Maakte u gebruik van bijvoorbeeld een whk premie met werknemerspercentage, dan vindt er een netto verschil plaats op de salarisspecificatie en dient u alle boekingen opnieuw te maken (Bereken > Historie > Wijzigen).