Menu

Notities (LogiSal)

Zie Werkgever > Openen > Knop Notities (aan de rechterkant).
Zie Werknemer tab Extra.
Zie Bereken zowel bij keuze Werkgever als tijdens het berekenen.

LogiSal stelt u in staat:

  • Om een maatwerkrubriek toe te voegen aan de sectie Basisgegevens op de salarisspecificatie
  • Om een extra tekstregel op te nemen op de salarisspecificatie
  • Om notities van de werknemer vast te leggen
  • Om een koppeling te maken naar een map met documenten van deze werknemer.
  • Om een pop-up te maken die op komt als u een werknemer gaat berekenen.

Maatwerkrubriek
Ga naar Werknemer > tab Extra.
Onderaan vindt u twee regels voor de maatwerkrubriek c.q. vrij veld.
Vul de omschrijving en de waarde in en deze worden opgenomen in de salarisspecificatie.
Een voorbeeld is:

  • Omschrijving: CAO-indeling
  • Waarde: Lasser 2e klas

Extra Tekstregel
Ga naar Werknemer > tab Extra.
U kunt hier de tekstregel aanmaken.
Deze wordt op elke volgende print van een salarisspecificatie afgedrukt.
Dit gaat niet mee in de boeking en kan dus achteraf nog gedaan worden.

Notities Werkgever
Ga naar Werkgever.
Aan de rechterkant vindt u de knop Notities.
Ga naar Bereken.
Onder de lijst met werkgevers ziet u een klein knopje N.

Notities Werknemer
Ga naar Werknemer > tab Extra.
U kunt hier notities vastleggen.
Deze zijn (ook) bij Bereken te bekijken en te wijzigen. Ga naar Bereken > Berekenen.
Als u de looncodes in het scherm heeft staan en nog kunt wijzigen ziet u rechts ook een knop Notities.

Lijst Notities
Via Menu Lijsten > Notities kunt u een print krijgen van alle notities van de werkgever met alle werknemers.
Hiermee kunt u heel handig voorafgaand aan de verwerking alles nog even doorkijken.

Koppeling Uw Bestand
Ga naar Werknemer > tab Extra > knop Uw Bestand (rechts).
Hiermee kunt u een bestand op uw computer openen. LogiSal onthoudt per werknemer het laatst geopende bestand.
Ook bij Berekenen > Bereken vindt u deze knop (aan de rechterkant).

Pop-Up
Ga naar Werknemer > tab Extra.
U kunt hier een boodschap opnemen die tevoorschijn komt als u via Bereken voor deze werknemer een berekening gaat maken.