Menu

Looncode Geavanceerd (LogiSal)

Als de door u gewenste looncode niet binnen een van de standaard soorten valt dan kunt u zelf een looncode naar wens instellen.

U zoekt een lege looncode en klikt daarop. Vervolgens vult u de naam in en kiest de soort die er volgens u het meest op lijkt of u kiest ‘geen soort’. Dan klikt u op Geavanceerd. Vervolgens krijgt u dit scherm:

Bovenin in de balk ziet u de looncode waarmee u bezig bent.

In de linkerkolom bepaalt u de soort. Dit mag ook Geen zijn. U kunt in deze kolom 1 keuze maken.

Grondslagen
In de kolom in het midden bepaalt u tot welke grondslagen deze looncode behoort. Stel u maakt een looncode Overuren. Dan is duidelijk dat deze valt onder het heffingsloon. En natuurlijk wordt het netto uitgekeerd dus die kan in dit geval ook aangevinkt worden.

U ziet bijvoorbeeld ook een grondslag Vakantie. Als u deze aanvinkt dan wordt de standaardreservering vakantiegeld ook over deze looncode toegepast en wordt dus 8% van het bedrag gereserveerd.

Deze looncode maakt deel uit van de kostprijs
U kunt hier bepalen of de bedragen die u met deze looncode verloont tot de kosten van de werkgever gerekend worden.

Deze looncode is bijzonder loon
Bij looncodes van de soort overuren kan het handig zijn om dit uit te zetten.
En soms kan andersom ook, als u loon tegen het bijzonder tarief wilt verlonen.

Zorg en Welzijn ORT
Dit vinkt u aan als deze looncode wordt gebruikt voor het betalen van ORT.

Vakantiebon en TSF
Als sprake is van een looncode voor vakantiebon of TSF dan kunt u dat op dit scherm aangeven (niet afgebeeld).

Salary Split
Dit is een bijzondere instellen die geldt voor mensen met buitenlands inkomen.

Zie: Salary Split 

DO en R regeling
Discontinuiteits Overwerk en Reiskostenregeling. Deze optie is alleen zichtbaar in de bouw.

Meenemen bij betalen onder Banksparen
Vink deze aan en het bedrag onder deze looncode wordt uitbetaald naar deze bankrekening bij Werknemer. Zie ook Werknemer tab Banken.

Werkkostenregeling
Als deze aan staat dan zal LogiSal voor u de verloonde kosten in de werkkostenregeling tellen.

Uurloon

LogiSal kan het uurloon herleiden op basis van verschillende berekeningen.

Zie: Dagloon en Uurloon.

Bij uurloners dient een uurloon opgegeven te worden middels een looncode met als soortinstelling ‘bruto loon per uur’. Bijvoorbeeld de standaard looncode 102. Zie ook looncode.
U kunt het uurloon aan de werknemer toevoegen via Werknemer > tab LoonED.

Het uurloon is van belang bij het berekenen van de beloning voor overuren.
Soms is het wenselijk voor overuren een ander uurloon te nemen. U vult het afwijkende bruto (of netto) uurloon (100%) in en LogiSal zal dit uurloon nemen voor de berekening van de overuren. Dit veld vindt u zowel bij Werknemer >tab Loon e.d.  als bij Bereken linksonder als de persoonsgegevens opgeroepen zijn.

U kunt er ook voor kiezen om een overuur looncode inclusief uurloon bij Werknemer tab LoonED toe te voegen. U kunt dan vervolgens bij Bereken het aantal invullen. Vult u geen aantal in dan wordt hij niet berekend.

Soort uur
Bij uurlooncodes kunt u aangeven waar de aantallen uren meegeteld moeten worden. Voorbeelden:
Gewone overuren: meetellen bij Overuren
Extra gewerkte uren (een parttimer die in plaats van 20 25 uren werkt): meetellen bij gewone uren.
Ploegendiensttoeslaguren of waarnemend voorman toeslaguren: Nergens bij meetellen.

Bedrag per dag
Normaal gesproken verloond u bedragen per verloningstijdvak (= bedrag per maand).
Maar u kunt ook bedragen per loondag verlonen. Al dan niet onder aftrek van ziektedagen.

Voorbeeld mbt Grondslagen
Stel de werknemer heeft telefoon van de zaak en u wilt ‘bijtelling telefoon’ verlonen. Dan maakt u een looncode met soort ‘Geen soort’ en klikt op Geavanceerd. Daar activeert u de grondslag heffingsloon. Nu wordt het bedrag bij deze grondslagen geteld en omdat u de grondslag ‘netto’ niet heeft geactiveerd wordt het niet uitbetaald.
Als u een looncode maakt met als soortinstelling Overuren (bruto of netto) dan kunt u nog aangeven of de onder deze looncode verloonde uren mee moeten tellen bij de gewone uren, de overuren of geen van beide. Dit kan van belang zijn voor bijvoorbeeld afdrachtverminderingen en franchises per uur.

Let op
Het loon voor de verminderingen (subsidies) wordt bepaald op grond van het loon voor de tabel voor de loonheffing.
Als u vakantiegeld tegen gewone tabel gaat uitkeren dan verhoogt dit het loon voor deze subsidiebepaling.

Let op
Meegeleverd is ook looncode 125, waarmee u overwerkloon kunt uitbetalen volgens de gewone tabel in plaats van de bijzondere tabel.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.