Menu

Bijzondere categorieën (LogiSal)

In LogiSal kunt u ook bijzondere categorieën werknemers verlonen, zoals artiesten, aannemers van werk, thuiswerkers, beroepssporters, sekswerkers alsmede mensen die geen loonheffing of premies volksverzekeringen betalen.

Sommige werknemers betalen wel loonheffing maar geen volksverzekeringen, of bepaalde volksverzekeringen niet. Ook andersom komt voor. Deze categorieën worden met letters aangeduid. U vindt deze instellingen in LogiSal bij Werknemer > Fiscaal > Bijzondere instellingen.

Geen loonheffing
U kunt de loonheffing uitzetten. Er wordt dan geen loonheffing meer berekend.

Thuiswerkers, aannemers en gelijkgestelden
Ook deze mensen kunt u verlonen in LogiSal. De samenstelling van het loon voor de loonheffing wijkt af en het tarief ook. E.e.a. wordt automatisch correct toegepast.

Zeevarenden
Ga naar Werknemer tab Fiscaal subtab Bijzondere Instellingen en vink daar aan: Zeevarende. Het ZVW tarief gaat naar 0% en in de loonaangifte wordt code L meegegeven.

Deze instelling gebruikt u niet voor werknemers met inkomsten uit tegenwoordige of vroegere arbeid, al dan niet 65+. Als u twijfelt dan laat u hier beslist ‘niet van toepassing’ staan.

Het deel onder Bijzondere categorieën gaat niet over werknemersverzekeringen.