Menu

Betalen (LogiSal)

Kies vanuit het hoofdmenu voor de knop Betalen.

Deze module stelt u in de gelegenheid de betaling van de lonen gemakkelijk te regelen. Er wordt een betaalstaat geprint en u kunt kiezen of een SEPA-bestand wilt maken. Deze kunt u inlezen via internetbankieren.

U dient eerst een werkgever te selecteren. Daarna kunt u uit op 3 manieren selecteren:

1. Selecteren op periodenummer
U kiest voor bijvoorbeeld van periode 4 t/m periode 6 en er wordt een kasstaat samengesteld van de slips die in de perioden 4,5 en 6 vallen.

2. Selecteren op tijdvak
Is vooral handig als u bijvoorbeeld vierwekenloon heeft maar een kasstaat wilt over het tweede kwartaal. U kiest dan van datum 0104 t/m datum 3006. De datum waarop geselecteerd wordt is de periodedatum.

3. Selecteren op productietijdvak
Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je het personeel dat fulltime werkt apart wilt verlonen dan het personeel dat parttime werkt.

Netto bedragen voor Levensloop ook meenemen
U kunt instellen of u de bedragen voor levensloop ook mee wilt nemen in de lijst of het bestand. Ook hiervoor kunt u op de tab Algemeen van Werknemer het bankrekeningnummer en de omschrijving invullen.

Netto voor 2e bankrekening ook meenemen
Ook betalingen aan een 2e of 3e bankrekening kunt u al dan niet meenemen. Ook hiervoor kunt u op de tab Algemeen van Werknemer het bankrekeningnummer en de omschrijving invullen.

Bedragen voor betaling TSF en VakgFonds meenemen
Binnen de branche bouw dienen er ook betalingen afgedragen te worden aan het tijdspaarfonds (Bouw) of er dienen bedragen afgestort te worden voor vakantiebonnen (schilders/afbouw/etc). Deze optie biedt u de mogelijkheid deze betalingen mee te nemen met de gewone lonen. In combinatie met de optie “gewone lonen niet mee nemen” kunt u ook betalingen aanmaken waarin alleen deze bedragen opgenomen zijn.

Beperken tot een afdeling
Wilt u per afdeling een betaalstaat of clieopbestand maken dan geeft u hier het nummer van de afdeling op. U krijgt dan de betalingen van alle werknemers die onder deze afdeling vallen. Let op: de afdeling wordt vastgelegt in het boekingsbestand. Indien u achteraf een afdeling heeft gewijzigt dient u de berekening opnieuw te maken om er voor te zorgen dat de werknemer in de juiste afdeling mee gaat.

Gewone netto lonen NIET meenemen
Wilt u bijvoorbeeld de betalingen van Levensloop of het Tijdspaarfons (bouw) apart uitbetalen, dan kunt u door deze optie aan te zetten de gewone netto lonen uitsluiten.
U krijgt dan alleen een betaalstaat van Levensloop of het tijdspaarfonds (bouw).

Kolom maakdatum meeprinten
Indien u op de betaalstaat de datum wilt laten zien waarop de berekeningen zijn gemaakt dan zet u deze optie aan.

SEPA en IBAN
Nadat u deze optie heeft aangevinkt kunt u de betaaldatum opgeven. Dit is van belang als de datum (ver) in de toekomst ligt. Ook kunt u bepalen of u op uw afschrift 1 bedrag (batch) wenst of een regel per werknemer.
Als u op uw afschrift 1 verzamelvermelding wenst dan opteert u voor ‘Op afschrift als batch’. Bij Betaalinformatie kunt u vermelden wat u op het afschrift van de werknemer wenst. LogiSal voegt hieraan het periodenummer toe.
Als u kiest voor Batch dan komt de betaal-informatie wel bij de werknemers tevoorschijn maar niet bij u.

Om te kunnen werken met SEPA (betaalbestanden) dient u elke bankrekening in IBAN-formaat te vermelden.

Import bij internetbankieren
Technisch inhoudelijk zijn onze bestanden goedgekeurd door alle banken.

BIC en Werknemer
Als u een bankrekeningnummer heeft ingevuld dan probeert LogiSal daar voortaan zelf een BIC bij te zoeken. Dat zal in de meeste gevallen lukken.

Rabo en SEPA
U moet binnen Rabo Internet Bankieren kiezen voor Eurobestanden.
Bij Rabo wordt afgekeurd als u een bestand voor de tweede keer importeert of een omschrijving gebruikt die al eerder is gebruikt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Rabobank.

Buitenlandse werknemers
IBAN van buitenlandse werknemers kunnen nu ook in het SEPA-bestand opgenomen worden.

LogiSal 2024 staat klaar om te downloaden op de downloadpagina.