Menu

Branche Grafisch (LogiSal)

Voor actuele informatie zie www.pensioenfondspgb.nl.
De geautomatiseerde levering van loon- en pensioengegevens aan PGB gaat vanaf 2019 via de UPA naar PGB.

Relatienummer
Als u nog geen relatienummer van PGB heeft dan dient u die nu aan te vragen.
Dit relatienummer kunt u in LogiSal invoeren bij Werkgever tab Algemeen en/of bij Instellingen > Gegevens Licentiehouder.

Inzendaccount
Als u een relatienummer heeft dan dient u een inzendaccount aan te maken.

Ploegentoeslag
Looncode (geavanceerd) aangeven dat deze tot de ploegentoeslag behoort. Onder deze looncode verloonde bedragen worden dan bij de grondslag geteld. U kunt er ook voor kiezen het vast overeengekomen in te vullen inclusief de ploegentoeslag. Dan geeft u geen vink bij Looncode > Geavanceerd > Ploegentoeslag.

Uw administratie is standaard aangemaakt met alle inhoudingen en productkenmerken die PGB hanteert in normale gevallen. U kunt ook zelf regelingen toevoegen door op een lege regel te klikken. U kunt dan de naam van de inhouding en alle parameters invullen. Vergeet niet het productkenmerk op de tab Behoort Tot.

Pensioen
De grondslag voor het PGB het vast overeengekomen loon. De definitie vindt u in de documentatie van PGB.

LogiSal rekent met de voorgeschreven 260 dagen per jaar en dus 21,67 dagen per maand en 156 uren per maand. De parttimefactor wordt cumulatief berekend door het aantal gewerkte uren te delen door het aantal ‘normale’ uren; met een maximum van 1. De parttimefactor wordt afgerond op hele cijfers (in procenten) vanwege de handmatige invoermethodiek via hun website.

FWG
Alle FWG-fondsen zijn opgenomen en zijn actief. De fondsen die voor u niet van toepassing zijn kunt u uitzetten.

ASF Rekening vakbondsactiviteiten Dagbladjournalisten
Voor dit fonds geld dat het vast overeengekomen loon van toepassing is.