Menu

Hoe verwerk ik een werkgeversbetaling?

BD-L-2313 Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWF uitkering in een volledige aangifte is niet gelijk aan het afgeronde bedrag van Aanwas in het cumulatieve premieloon AWF uitkering van alle werknemers

Hoe verwerk ik een werkgeversbetaling?

Ontvangt een werknemer een uitkering van UWV via de werkgever? En ontvangt de werknemer ook loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de werkgever? Dan is sprake van een werkgeversbetaling.

Uitleg werkgeversbetaling

Een werkgever en werknemer kunnen afspreken dat de werknemer de uitkering van UWV via de werkgever ontvangt. De werknemer moet UWV daarvoor machtigen.

UWV kan die uitkering aan de werkgever betalen in de vorm van een werkgeversbetaling of instantiebetaling.

De instantiebetaling gebruikt u voor de situatie waarin de werknemer geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer van u krijgt, maar u hem nog wel een aanvulling op zijn uitkering betaalt.

De werkgeversbetaling geldt voor de situatie dat de werkgever de uitkering doorbetaalt en de werknemer nog loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van dezelfde werkgever krijgt.

Het UWV betaalt naast de uitkering, ook de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw over de uitkering aan de werkgever.

Inkomstenverhouding

U kunt kiezen hoe u een werkgeversbetaling in de aangifte verwerkt:

  1. in een aparte inkomstenverhouding
  2. in dezelfde inkomstenverhouding als het loon

Handreiking werkgeversbetaling

Het Forum Salaris heeft een handreiking gemaakt hoe u de werkgeversbetaling kunt verwerken. Graag verwijzen u naar dit artikel.

Let op: Voor de website van Forum Salaris heeft u een account nodig. U kunt zich gratis registeren via deze pagina.

Forum Salaris

Forum Salaris is een plek waar salarisadministrateurs hun vakgenoten online kunnen ontmoeten. Op dit forum staat samenwerking centraal. Het forum biedt de mogelijkheid tot online interactie tussen vakgenoten onderling en tot contact met de Belastingdienst, om samen te komen tot een zo juist en volledig mogelijke invulling van de loonaangifte. Het forum biedt daarnaast informatie toegesneden op het werk van de salarisadministrateur. Denk aan actueel nieuws over loonheffingen, praktische handreikingen, informatie over toezichtthema’s en jurisprudentie.