Menu

Periode (LogiSal)

Elke salarisberekening gaat over een periode.
Dat kan een maand zijn maar ook een week, 4 weken een kwartaal of zelfs een dag.
Wij adviseren u de perioden logisch te kiezen. U heeft maximaal 99 perioden.

  • Periode 1 t/m 12 bij maandloners
  • Periode 1 t/m 52 bij weekloners
  • Periode 1 t/m 13 bij 4 wekenloners
  • Periode 1 t/m 99 bij dagloners

Elke periode eindigt op een dag. De datum van die dag is de periodedatum.
Dus als het gaat om april dan is de periode 4 en de periodedatum 30/04.

LogiSal controleert op periodenummers.

U kunt een periodenummer zonder problemen vaker gebruiken, dus 2 of meer salarisspecificaties in 1 periode is geen probleem. Zo kunt u een aanvulling van bijvoorbeeld overuren boeken in periode 13 (als u maandelijks verloont) of een tweede periode 12 boeken. Als u een periodenummer voor de tweede keer gebruikt dan dient u er wel op te letten dat de loondagen op 0 gezet worden omdat die al ‘geboekt’ zijn.

Standaard wordt de periodedatum gegenereerd op basis van het periodenummer en de instelling bij Werkgever tab Loonaangifte of sprake is van maandloon of 4vierweken loon. U kunt daar dit automatisme uitzetten maar u kunt de periodedatum ook overschrijven met een andere.
De periodedatum wordt gebruikt om te bepalen welke loonheffingstabel van toepassing is (in sommige jaren zijn 2 of 3 tabellen van toepassing).

Voor de loonaangifte geldt dat gewerkt wordt met tijdvakken.
De datum (periodedatum) bepaalt of een boeking in dat tijdvak valt.

Dit betekent in de praktijk dat u vrij bent in het gebruik van periodenummers.
Voor artiestenbureau’s geldt bijvoorbeeld dat wij adviseren om het periodenummer als volgnummer per artiest te gebruiken.
Er zijn ook bedrijven met maand- en 4wekenloners. Dat kan. U nummert dan maandloners 1 t/m 12 en 4wekenloners 1 t/m 13.
De loonaangifte en pensioenaangifte werken altijd op basis van periodedatum. Periodenummer speelt hier geen rol.
Alle andere output kan op meerdere manieren gesorteerd of betrokken worden:
Per periode
Per tijdvak (datum t/m datum)
en som per productiedatum.

Hierdoor kunt u altijd zinvolle lijsten draaien.

Let op: Bij Werkgever > Loonaangifte staat de optie: ‘Periode nummer gebruiken bij Bereken’. Deze kunt u beter uitzetten als u verschillende tijdvakken in 1 administratie verloont.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.