Menu

Het maximumquotum is overschreden

Volledige foutmelding:

“Het maximumquotum voor de grootte van binnenkomende berichten (65536) is overschreden. U verhoogt het quotum door de eigenschap MaxReceivedMessageSize op het toepasselijke bindingselement te gebruiken.”

Wij hebben een aantal gevallen van klanten gezien waarbij de loonaangifte is aangemaakt met een ander salarispakket dan LogiSal.

De oorzaak van deze foutmelding was vanwege het ontbreken van een tag in de loonaangifte xml.

Valideren van de aangifte

Wij adviseren u het loonaangifte bestand te valideren. Uw software leverancier kan dit doen met de loonaangifte XSD.

Oplossen

Indien er problemen gevonden worden in het xml bestand dient de software leverancier dit op te lossen.

Werkt u met de Salarissoftware LogiSal? Stuur dan een kopie van de administratie.

Bent u zelf software ontwikkelaar?

Raadpleeg dan de gegevens specificatie van de Loonheffingen.
Deze kunt u downloaden vanaf de website van de Belastingdienst.

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.